Verwarrende kalenderverpakking van Jakavi

30-06-2023

Het geneesmiddel Jakavi zit in een nieuwe doordrukstrip. Achterop de strip zijn de dagen van de week gedrukt. Deze bedrukking zit echter niet recht boven de tabletten waardoor verwarring kan ontstaan over het innemen.

Jakavi (ruxolitinib) wordt gebruikt voor de behandeling van sommige soorten beenmergkanker, namelijk polycytemia vera en myelofibrose. Ook wordt het gebruikt voor graft-versus-host disease. Dit is een afstotingsziekte die kan ontstaan na transplantatie. Patiënten moeten de tabletten twee keer per dag innemen. 

In mei 2023 ontving Bijwerkingencentrum Lareb een melding over een kwaliteitsprobleem van de nieuwe doordrukstrip van Jakavi. Achter op de doordrukstrip staan de dagen van de week. Daarbij staat een zon voor het innamemoment in de ochtend en een maan voor het moment in de avond. Op de nieuwe doordrukstrip staat deze bedrukking niet recht boven de tabletten. Hierdoor ontstaat verwarring over of de juiste tablet al is ingenomen.

Lareb heeft medicijnautoriteit CBG geïnformeerd over dit kwaliteitsprobleem. Het CBG heeft dit doorgeven aan het Europese netwerk, waarna snel actie ondernomen is richting de fabrikant om dit probleem op te lossen. Het is (nog) onduidelijk wanneer de verpakking wordt aangepast.