Vijftien jaar patiëntmeldingen

29-11-2019

Patiëntmeldingen leveren een waardevolle bijdrage aan de geneesmiddelenveiligheid in Nederland. Om de rol van patiënten verder te ontwikkelen, gaat Bijwerkingencentrum Lareb zich nog meer richten op het samenwerken met patiëntenorganisaties. Dit was één van de conclusies uit een analyse van vijftien jaar patiëntmeldingen in Nederland.

Sinds 2003 kunnen naast zorgverleners ook patiënten bijwerkingen melden. Dit was daarvóór alleen mogelijk voor zorgverleners. Het aantal meldingen van patiënten is de afgelopen vijftien jaar flink gestegen. Inmiddels zijn patiënten de grootse groep melders, zo’n 7500 per jaar.

Meldingen van patiënten hebben een bewezen bijdrage geleverd aan kennis over bijwerkingen. Patiënten zijn degenen die bijwerkingen ervaren. Zij kunnen daarom een goede beschrijving geven van de bijwerkingen die zij ervaren.

Naast het melden van bijwerkingen kunnen patiënten een belangrijke bijdrage leveren aan andere aspecten van geneesmiddelveiligheid. Bijvoorbeeld in de communicatie over risico’s van geneesmiddelen. Lareb wil de rol van patiënten binnen de geneesmiddelveiligheid verder gaan ontwikkelen. De focus zal hierbij vooral liggen op het samenwerken met patiëntenorganisaties.

Reference: van Hunsel F, Härmark L, Rolfes L. Fifteen years of patient reporting – what have we learned and where are we heading? Expert Opinion on Drug Safety