Waarschuwing voor hartfalen bij gebruik crizotinib (Xalkori)


21-10-2015

  • Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij het gebruik van crizotinib (Xalkori) extra alert te zijn op symptomen van hartfalen. Daarbij wordt geadviseerd vooral te controleren op symptomen als benauwdheid, oedeem en snelle gewichtstoename door vasthouden van vocht. Dit geldt ook voor patiĆ«nten zonder bestaande hartaandoening.

    Crizotinib wordt voorgeschreven bij de behandeling van volwassenen met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een genetische afwijking, abnormale anaplastisch lymfoom kinase (ALK)gen. Er wordt een waarschuwing over hartfalen toegevoegd aan de patiƫntenbijsluiter en uitgebreide productinformatie voor arts en apotheker (SmPC).

    Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot op heden een beperkt aantal meldingen over dit product ontvangen, hierbij was er geen sprake van hartfalen of van andere verschijnselen duidelijk wijzend op hartfalen.

    Voor meer informatie zie het bericht op de website van het CBG.