Weeg ondansetrongebruik tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap zorgvuldig af

18-10-2019

Zwangerschapsmisselijkheid en -braken kan ernstige nadelige gevolgen hebben voor moeder en kind. Het moet goed behandeld worden. Ondansetron kan in de eerste drie maanden van de zwangerschap gebruikt worden als meclozine (met of zonder pyridoxine) of metoclopramide onvoldoende werken.  De vrouw moet wel goede informatie krijgen over mogelijke risico’s van ondansetron. 

Er wordt vermoed dat het gebruik van ondansetron in de eerste drie maanden van de zwangerschap een klein toegenomen risico geeft op een gespleten gehemelte bij de baby. Uit onderzoek blijkt dat per 10 000 vrouwen met ondansetrongebruik in de eerste drie maanden, er mogelijk drie baby’s meer met een gespleten gehemelte geboren worden dan zonder dit gebruik (van 11 naar 14 baby’s). Het staat nog niet vast dat ondansetron de oorzaak hiervan is. De productinformatie vermeldt daarom wel sinds kort dat ondansetron niet meer gebruikt mag worden in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Ook noemt de productinformatie dat de bevindingen in de studies ten aanzien van hartafwijkingen elkaar tegenspreken. Omdat zwangerschapsmisselijkheid en -braken ernstige nadelige gevolgen kan hebben voor moeder en kind, moet het goed behandeld worden. Ons advies blijft daarom dat ondansetron na zorgvuldige afweging ook in de eerste drie maanden gebruikt kan worden als meclozine (met of zonder pyridoxine) of metoclopramide onvoldoende werken. 

Lees hier uitgebreidere informatie over ondansetron in de zwangerschap.