Wees alert op hemolyse bij hydroxychloroquine en G6PD-deficiëntie

21-04-2020

Hydroxychloroquine wordt gebruikt bij COVID-19. Artsen moeten letten op symptomen van hemolyse bij patiënten met glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G6PD)-deficiëntie.

Dit berichtte het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) uit België. Zij ontvingen een melding van hemolyse als reactie bij hydroxychloroquine bij een patiënt met G6PD-deficiëntie.
In de behandelrichtlijn in Nederland wordt ook gewezen op het een mogelijk verhoogd risico op hemolyse bij G6PD-deficiëntie. Geadviseerd wordt bekende G6PD- deficiëntie mee te nemen in de overweging voor de behandeling.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft zelf nog geen meldingen van hemolyse bij hydroxychloroquine voor COVID-19 ontvangen. Wel ontving Lareb één melding van een vrouw met sikkelcelziekte bij wie hemolytische anemie optrad bij gebruik van hydroxychloroquine voor reuma. Zij gebruikte ook andere geneesmiddelen die deze bijwerking kan geven.

Zie hier het bericht van de FAGG.