Wegrakingen na vaccinatie

29-04-2022

Wegrakingen na vaccinatie van een kind worden af en toe bij Bijwerkingencentrum Lareb als bijwerking gemeld. Bij een wegraking is er sprake van een korte bewusteloosheid. Dit is meestal niet ernstig, maar kan voor ouders beangstigend zijn om te zien. Er zijn verschillende vormen van wegrakingen. Deze zijn in de praktijk vaak lastig van elkaar te onderscheiden vanwege de grote overlap in symptomen. Hieronder bespreken wij drie soorten wegrakingen.

Flauwvallen
Flauwvallen na vaccinatie komt vooral voor bij 4- tot 6-jarige kinderen, tieners en jongvolwassenen. Een prikkel, zoals angst, stress of pijn, zorgt ervoor dat de hersenen te weinig bloed krijgen. Flauwvallen ontstaat meestal binnen een uur na vaccinatie, en dan vooral binnen 15 minuten. Het duurt seconden tot maximaal enkele minuten. Lees meer over flauwvallen na vaccinatie.

Wegraking met bleekheid en slapte (HHE)
Na vaccinatie kan bij een kind plotselinge slapheid, een verminderd reactievermogen en witte of blauwe huidverkleuring optreden. Dit heet een hypotone-hyporesponsieve episode (HHE). Dit type wegraking wordt het vaakst gezien na de eerste vaccinaties rond 2 maanden. Een HHE ontstaat het vaakst na 3 tot 4 uur na vaccinatie. Het duurt tussen de 6 en 30 minuten. Lees meer over een HHE na vaccinatie.

Wegraking door adem inhouden (BHS)
De breath holding spell (BHS) is een vorm van wegraking waarbij het kind de adem inhoudt. Een BHS ontstaat in een situatie waarin het kind boos, gefrustreerd of bang is of waarin het pijn heeft. Kinderen houden dan de adem in, lopen blauw aan en verliezen uiteindelijk het bewustzijn. Op dat moment kan het kind de adem niet meer inhouden en gaat het weer ademhalen. Hierdoor verdwijnt de blauwe kleur en komt het kind weer bij bewustzijn. Een breath holding spell duurt minder dan 1 minuut. 

Lareb schreef een overzichtsartikel over flauwvallen, HHE en BHS na vaccinatie. Lees het hele artikel in het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg.