Wekelijkse update bijwerkingen coronavaccins

01-02-2021

De nieuwe update betreft alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen die door deskundigen bekeken zijn tot en met 31 januari. Tot nu zijn dat 1763 meldingen met 7713 vermoede bijwerkingen.

Het betreft vooral bekende te verwachten bijwerkingen zoals reacties op de prikplek, koorts, hoofdpijn, spierpijn en je niet lekker voelen. Op basis van de meldingen zijn tot nu toe geen nieuwe onverwachte bijwerkingen gevonden.

Sinds kort is er ook gestart met vaccinatie van kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen, zoals in verpleeghuizen, hebben al een risico om te overlijden los van de vaccinatie. Er is tot nu toe één melding van overlijden na de vaccinatie. Het betreft een kwetsbare 90-plusser, met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen. Een andere oorzaak dan de vaccinatie ligt voor de hand. De melding wordt nog nader onderzocht.