Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PAPILLOMAVIRUS, HUMAAN, TYPES 16 EN 18

Suspensie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PAPILLOMAVIRUS, HUMAAN, TYPES 16 EN 18 behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BM02 CERVARIX (PAPILLOMAVIRUSVACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Analyse van meldingen na HPV-vaccinatie (Cervarix®) 2015 Signals document
2 Long-lasting adverse events following immunization with Cervarix Update 2016 2016 Signals document
3 Long-lasting adverse events following immunization with Cervarix® 2015 Signals document
4 Overview of reports of long-lasting fatigue following immunisation with Cervarix 2013 Signals document
5 Overview of the reports on Cervarix 2010 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-8-2022.


PAPILLOMAVIRUS, HUMAAN, TYPES 16 EN 18

Aantal meldingen 2.143
Ernstig 150
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
94
(4%)
2.048
(96%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 182
ademhalingsproblemen (apneu) : 3
afwijkende ademhaling : 8
asfyxie : 1
astma : 3
beklemming keel : 1
bloedneus : 8
centrale cyanose : 2
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 20
hyperventilatie : 12
irritatie keel : 1
kortademigheid : 57
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 2
neusverstopping : 1
niezen : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 49
snurken : 1
stemstoornis : 1
strottenhoofdongemak : 1
tonsillaire hypertrofie : 2
Bloed- en lymfestelsel : 37
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
Immune trombocytopenie : 2
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 5
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 26
Bloedvaten : 146
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 5
bleekheid : 101
Bloeduitstorting : 6
Koude vingertoppen en tenen : 10
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 4
vaatontsteking : 2
vaatverwijding : 5
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
ziekte van Kawasaki : 1
Endocrien syteem : 5
auto-immune thyreoïditis : 1
primair hypogonadisme : 1
struma : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
ziekte van Basedow : 1
Hart : 29
hart ongemak : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 18
onregelmatige hartslag : 1
posturele orthostatische tachycardie-syndroom : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 5
Huid- en onderhuid : 380
acne : 1
alopecia universalis : 1
angio-oedeem : 9
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 3
couperose (pityriasis rosea) : 2
eczeem : 11
galbulten : 31
gele huid : 1
haaruitval : 16
huid warm : 6
huidaandoening : 1
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidreactie : 3
huidstriae : 1
huiduitslag : 90
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 7
huiduitslag met blaasjes : 4
huidverkleuring : 9
Jeuk : 73
jeukende huiduitslag : 14
kwetsbare huid : 2
livedo reticularis : 1
miliaria : 1
nachtzweten : 1
onychoclasis : 2
overmatig zweten : 38
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
puntbloedingen : 4
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 4
roodheid : 10
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
zweten en rillen : 8
Immuunsysteem : 19
anafylactische reactie : 1
auto-immuunziekte : 1
immuunsysteemaandoening : 4
longtransplantaatafstoting : 1
meervoudige allergieën : 1
overgevoeligheid : 8
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
sarcoidose : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 65
amandelontsteking : 1
appendicitis : 1
blaasontsteking : 3
borstontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 5
Bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 8
gordelroos : 2
hepatitis viraal : 1
huidinfectie : 1
huidinfectie door schimmels : 2
infectie : 2
infectie met Epstein-Barr virus : 1
infectie van het oor : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 6
injectieplaatscellulitis : 1
longontsteking : 1
luchtweginfectie viraal : 1
maagdarminfectie : 1
middenoorontsteking : 1
neus-keelontsteking : 10
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van het baarmoederslijmvlies (endometritis) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
oöforitis : 1
ooginfectie : 1
papillomavirusinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 37
hersenschudding : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 15
medicatiefout : 14
opzettelijke overdosis : 1
vaccinatiefout : 2
val : 2
wond : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
icterus van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 1007
aandoening maag-darmstelsel : 7
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 2
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 142
buikklachten : 14
buikpijn : 224
diarree : 45
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
liesbreuk : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 11
maagklachten : 1
misselijkheid : 520
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 12
pijn in de onderbuik : 5
prikkelbare darmsyndroom : 1
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 1
tintelingen mond : 1
Tongue discomfort : 1
Neoplasmata : 3
alveolair rhabdomyosarcoom : 1
anogenitale wratten : 1
uterusneoplasma : 1
Nier en urinewegen : 10
bloed in de urine : 1
hypertonie blaas : 1
incontinentie : 2
nierfalen : 1
uretrale cyste : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 70
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 2
Afwijking oogbeweging : 1
Anisocoria : 1
donkere kringen onder ogen : 1
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 23
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
lichtschuwheid : 5
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 6
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogirritatie : 1
ooglidsulcus verdiept : 1
oogpijn : 4
oogzwelling : 2
overmatig oogknipperen : 1
papiloedeem oog : 1
periorbitale zwelling : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
traanproductie verhoogd : 5
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 32
draaiduizeligheid : 18
oorpijn : 3
oorsuizen : 4
overgevoeligheid voor geluid : 5
slechthorendheid : 1
voorbijgaande doofheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 88
abnormaal gedrag : 1
angst : 4
Apathisch : 1
bedplassen : 1
dagdromen : 2
delirium febrile : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 3
Disorganised speech : 1
dissociatie : 1
emotionele stoornis : 1
hypnagoge hallucinaties : 1
Lusteloos : 20
nachtmerrie : 1
negatieve gedachten : 1
Neurologic somatic symptom disorder : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
pavor nocturnus : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 17
staren : 1
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 4
stress : 1
tic : 4
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Sociale omstandigheden : 2
menarche : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 492
botpijn : 2
costochondritis : 2
fibromyalgie : 7
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 41
gewrichtszwelling : 1
juveniele idiopathische artritis : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 4
nekpijn : 9
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
patellofemoraal pijnsyndroom : 1
pijn in arm of been : 82
Problemen ledemaat : 7
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 10
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 9
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 2
Spierpijn : 254
spierspasmen : 16
spierzwakte : 25
spierzwelling : 1
Still's disease : 1
synoviumcyste : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 66
antistoftest abnormaal : 1
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk verlaagd : 2
BSE verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 8
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 3
hartfrequentie verhoogd : 3
hemoglobine verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 26
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
serum ferritine verlaagd : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2615
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
benauwdheidsgevoel : 4
bijwerking : 1
chronisch vermoeidheidssyndroom : 2
fibrose : 4
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gestoorde gewrichtsbeweging op injectieplaats : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 36
het heet hebben : 6
het koud hebben : 12
hoge koorts : 10
huilen : 18
Illness : 5
injectieplaatshematoom : 14
injectieplaatsirritatie : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsrash : 10
injectieplaatsverharding : 7
injectieplaatsvesikels : 4
injectieplaatswarmte : 30
jeuk op de injectieplaats : 9
koorts : 534
koude rillingen : 46
lichaamszwakte : 17
litteken op de toedieningsplaats : 1
loopstoornis : 4
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 184
nodule op injectieplaats : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 7
ongemak op injectieplaats : 10
ontsteking : 162
ontsteking op de injectieplaats : 100
ontvankelijkheid voor ziekte : 1
papel op injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 2
pijn : 421
pijn in de borstkas : 7
pijn op de injectieplaats : 153
reactie op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 36
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 5
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 2
verminderd gebruik ingeente arm of been : 58
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 593
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 11
zwelling aangezicht : 5
zwelling van injectieplaats : 50
Voeding en stofwisseling : 60
Dairy intolerance : 1
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitaminen : 2
Gluten sensitivity : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
lactose-intolerantie : 1
lipo-oedeem : 1
type 1 diabetes mellitus : 2
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 45
Voortplantingsstelsel en borsten : 120
borstaandoening : 1
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
cyste eierstok : 5
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 7
infertiliteit : 1
Intermenstrual bleeding : 3
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 59
onregelmatige menstruatie : 8
penispijn : 1
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 11
polycysteuze eierstokken : 1
polymenorroe : 3
vaginale bloeding : 1
verlate menstruatie : 1
voortijdige menopauze : 1
vulvale ulceratie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 11
Zenuwstelsel : 1747
aandachtstoornis : 28
aangezichtspijn : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 6
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
Bell's palsy : 1
bewustzijnsverlies : 19
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 1
diplegie : 2
duizeligheid : 426
duizeligheid bij inspanning : 3
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 23
epilepsie : 7
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 148
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugenverlies : 1
gelaatsparese : 1
halfzijdige blindheid : 1
Harlequin syndrome : 1
hersencyste : 1
hoofdpijn : 803
houdingsafhankelijke duizeligheid : 6
hypersomnie : 17
kwijlen : 2
migraine : 32
migraine met voortekenen (aura) : 3
monoparese : 1
Motorische disfunctie : 1
myelitis transversa : 1
Nekstijfheid : 1
neuralgische amyotrofie : 2
neurologisch symptoom : 1
Ophthalmic migraine : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 2
peroneale zenuwverlamming : 1
petit mal epilepsie : 2
plotselinge slaap : 1
presyncope : 62
recidiverende-remitterende multipele sclerose : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 2
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 22
spanningshoofdpijn : 1
spierspasmen : 9
spierverslapping : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 2
tintelingen : 20
toeval (convulsie) : 15
trilling/beving (tremor) : 9
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde spanning : 3
verlamming : 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 23
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 7
zenuwcompressie : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PAPILLOMAVIRUS, HUMAAN, TYPES 16 EN 18

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BM01 GARDASIL (PAPILLOMAVIRUSVACCIN) Suspensie voor injectie
2 J07BM03 GARDASIL 9 (PAPILLOMAVIRUSVACCIN) Suspensie voor injectie