Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PROLIA (DENOSUMAB)

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROLIA (DENOSUMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M05BX04 PROLIA (DENOSUMAB) Injectievloeistof
M05BX04 XGEVA (DENOSUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


DENOSUMAB

Aantal meldingen 284
Ernstig 64
Geslacht
Man
Vrouw
45
(16%)
239
(84%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
astma : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 8
loopneus : 2
neusverstopping : 1
stemstoornis : 3
stoornis in de gasuitwisseling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 5
fenomeen van Raynaud : 1
Giant cell arteritis : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
stoornis functie bijnier : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
Huid- en onderhuid : 52
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
Bulleuze hemorragische dermatose : 1
eczeem : 5
haaruitval : 6
hidradenitis : 1
huid warm : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 2
overmatig zweten : 2
psoriasis : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 6
rosacea : 1
subcutane bloeding : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
zweer : 1
Immuunsysteem : 2
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
sarcoidose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 27
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 2
bovenste luchtweginfectie : 2
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
bronchitis bacterieel : 1
cellulitis : 3
discitis van tussenwervelschijf : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 2
infectie : 1
infectie van het oor : 1
leverabces : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
orale herpes : 1
urineweginfectie : 4
Intoxicaties en letsels : 16
borstwervelbreuk : 1
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma : 1
femurfractuur : 4
ribfractuur : 1
ruggenmergcompressiebreuk : 2
ruptuur pees : 1
scheenbeenbreuk : 1
stressfractuur : 2
tandbreuk : 1
tandletsel : 1
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 2
Maag-darmstelsel : 52
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
braken : 7
buikklachten : 1
buikpijn : 3
diarree : 1
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
inflammatoire darmziekte : 1
losse tand : 2
maagontsteking : 1
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 2
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
Trichoglossia : 1
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 5
basaalcelcarcinoom : 1
borstkanker : 1
kanker recidief : 1
meningioom : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 12
blaasaandoening : 1
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierkoliek : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 5
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 1
ontsteking oogleden : 1
staar : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 11
cerumen samengeperst : 1
draaiduizeligheid : 3
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 5
angst : 1
depressie : 1
Lusteloos : 1
paniekaanval : 1
slaapaanvallen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 159
botpijn : 14
botverweking : 1
Dupuytren-contractuur : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 18
gewrichtszwelling : 2
kaakaandoening : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 1
osteitis : 5
osteonecrose van kaak : 16
Osteonecrosis of external auditory canal : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 22
pijn in kaak : 4
polymyalgia rheumatica : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 7
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 2
Spierpijn : 30
spierspasmen : 6
spierzwakte : 7
thoraxmisvorming : 1
tussenwervelschijf protrusie : 1
versterf botweefsel : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed parathyroïdhormoon verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 5
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 10
nodule : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 2
pijn : 3
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 35
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
abnormale gewichtstoename : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 25
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 46
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
branderig gevoel : 2
cerebrale ischemie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 1
Fantoomledemaatsyndroom : 1
hoofdpijn : 12
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
pijn in de grote been zenuw : 2
presyncope : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 6
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DENOSUMAB

Aantal meldingen 131.280
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
104.358
(79%)
15.507
(12%)
11.415
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
152
(0%)
104.869
(80%)
3.386
(3%)
20.940
(16%)
1.933
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.861
Bloed- en lymfestelsel : 1.250
Bloedvaten : 2.658
Chirurgische en medische verrichtingen : 6.758
Congenitale en genetische afwijkingen : 104
Endocrien syteem : 633
Hart : 2.427
Huid- en onderhuid : 10.035
Immuunsysteem : 1.608
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10.287
Intoxicaties en letsels : 47.505
Lever en galwegen : 557
Maag-darmstelsel : 13.665
Neoplasmata : 4.403
Nier en urinewegen : 2.563
Oog : 1.774
Oor en evenwichtsorgaan : 1.372
Product aanlegenheden : 557
Psychisch : 3.387
Sociale omstandigheden : 1.234
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30.378
Testuitslagen en onderzoeken : 8.465
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35.291
Voeding en stofwisseling : 5.347
Voortplantingsstelsel en borsten : 683
Zenuwstelsel : 9.409
Zwangerschap en perinatale periode : 12
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M05BX03 PROTELOS (STRONTIUMRANELAAT) Zakje (granulaat)
2 M05BX05 CRYSVITA (BUROSUMAB) Injectievloeistof
3 M05BX06 EVENITY (ROMOSOZUMAB) Injectievloeistof