Lareb Databank

Opnieuw zoeken

THALIDOMIDE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in THALIDOMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX02 THALIDOMIDE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


THALIDOMIDE

Aantal meldingen 41
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
24
(59%)
17
(41%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 4
longontsteking : 1
stemstoornis : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 1
flauwvallen : 1
Hart : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 11
droge huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 2
galbulten : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
waterpokken : 1
Maag-darmstelsel : 7
buikpijn : 1
darm-perforatie : 1
gezwollen tong : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfalen : 1
Oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
doofheid : 2
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
ooraandoening : 1
Psychisch : 1
angst : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
koorts : 1
malaise : 1
oedeem : 2
onverwacht effect : 4
vermoeidheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 15
flauwvallen : 2
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
slaperigheid : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 1
toxische encefalopathie : 1
trilling/beving (tremor) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

THALIDOMIDE

Aantal meldingen 36.967
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
15.001
(41%)
19.730
(53%)
2.236
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
120
(0%)
30.186
(82%)
1.602
(4%)
4.346
(12%)
713
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.679
Bloed- en lymfestelsel : 2.602
Bloedvaten : 2.766
Chirurgische en medische verrichtingen : 336
Congenitale en genetische afwijkingen : 55
Endocrien syteem : 119
Hart : 2.721
Huid- en onderhuid : 2.584
Immuunsysteem : 452
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.398
Intoxicaties en letsels : 2.027
Lever en galwegen : 530
Maag-darmstelsel : 3.910
Neoplasmata : 5.175
Nier en urinewegen : 1.919
Oog : 599
Oor en evenwichtsorgaan : 348
Product aanlegenheden : 30
Psychisch : 1.391
Sociale omstandigheden : 178
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.782
Testuitslagen en onderzoeken : 3.097
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17.315
Voeding en stofwisseling : 1.686
Voortplantingsstelsel en borsten : 197
Zenuwstelsel : 7.290
Zwangerschap en perinatale periode : 32
Vergelijkbare geneesmiddelen