ALPRAZOLAM

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALPRAZOLAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05BA12 ALPRAZOLAM Tablet
N05BA12 XANAX (ALPRAZOLAM) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
2 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
3 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Benzodiazepines and suicidal ideation and completed suicide 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


ALPRAZOLAM

Aantal meldingen 124
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
33
(27%)
90
(73%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
bloedneus : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 3
loopneus : 1
verstikking bij pasgeborene : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloedvaten : 3
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 2
hartspieraandoening : 1
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 22
allergische huidontsteking : 1
droge huid : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 4
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 5
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
faryngitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
lage lichaamstemperatuur : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 22
aandrang voor ontlasting : 1
braken : 3
diarree : 2
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
irritatie keel : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 3
ontsteking mondholte : 1
slikken pijnlijk : 1
tongontsteking : 1
Neoplasmata : 1
leukemie granulocytair : 1
Nier en urinewegen : 2
vaak plassen : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 17
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 2
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
oogaandoening : 1
subcapsulaire staar : 1
verwijding van de pupillen : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 3
Psychisch : 57
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 4
angst : 5
Apathisch : 1
confabulatie : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 1
emotionele armoede : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
libidostoornis : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 4
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 3
opzettelijke automutilatie : 1
paniekreactie : 2
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 8
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtspijn : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
afwijkend EEG : 1
bloeddruk verlaagd : 1
geglycosyleerde hemoglobine verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
het koud hebben : 1
lichaamszwakte : 1
onverwacht effect : 3
pijn in de borstkas : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
Voeding en stofwisseling : 5
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar voedsel : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
uitblijven zaadlozing : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 43
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 4
migraine : 1
Motorische disfunctie : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 7
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
tintelingen : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ALPRAZOLAM

Aantal meldingen 42.492
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.376
(55%)
15.588
(37%)
3.528
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
201
(0%)
28.563
(67%)
4.269
(10%)
9.090
(21%)
369
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.157
Bloed- en lymfestelsel : 517
Bloedvaten : 1.415
Chirurgische en medische verrichtingen : 386
Congenitale en genetische afwijkingen : 271
Endocrien syteem : 197
Hart : 5.209
Huid- en onderhuid : 2.576
Immuunsysteem : 1.001
Infecties en parasitaire aandoeningen : 898
Intoxicaties en letsels : 11.583
Lever en galwegen : 659
Maag-darmstelsel : 4.167
Neoplasmata : 291
Nier en urinewegen : 832
Oog : 1.194
Oor en evenwichtsorgaan : 579
Product aanlegenheden : 898
Psychisch : 18.606
Sociale omstandigheden : 1.076
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.704
Testuitslagen en onderzoeken : 2.816
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.631
Voeding en stofwisseling : 1.193
Voortplantingsstelsel en borsten : 468
Zenuwstelsel : 11.459
Zwangerschap en perinatale periode : 319
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05BA01 DIAZEMULS (DIAZEPAM) Injectie
2 N05BA01 DIAZEPAM Injectievloeistof, Klysma, Tablet, Zetpil
3 N05BA01 STESOLID (DIAZEPAM) Klysma
4 N05BA02 CHLOORDIAZEPOXIDE Tablet
5 N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDUM Tablet
6 N05BA04 OXAZEPAM Tablet
7 N05BA04 SERESTA (OXAZEPAM) Tablet
8 N05BA05 CLORAZEPINEZUUR Capsule, Injectie, Tablet
9 N05BA05 TRANXENE (CLORAZEPINEZUUR) Capsule, Tablet
10 N05BA06 LORAZEPAM Drank, Injectie/infuus, Tablet
11 N05BA06 TEMESTA (LORAZEPAM) Injectievloeistof
12 N05BA08 BROMAZEPAM Tablet
13 N05BA09 CLOBAZAM Capsule, Drank (suspensie), Tablet
14 N05BA09 FRISIUM (CLOBAZAM) Tablet
15 N05BA10 KETAZOLAM Overige toedieningsvormen
16 N05BA11 REAPAM (PRAZEPAM) Tablet