ARCOXIA (ETORICOXIB)

Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ARCOXIA (ETORICOXIB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AH05 ARCOXIA (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
M01AH05 AUXIB (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
M01AH05 ETORICOXIB Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-2-2020.


ETORICOXIB

Aantal meldingen 433
Ernstig 83
Geslacht
Man
Vrouw
118
(27%)
315
(73%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 33
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 2
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 12
aandoening bloedplaatje : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
bloedstollingsstoornis : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 30
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 5
bloedvatocclusie : 1
flauwvallen : 1
herseninfarct : 3
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
opvlieger : 1
trombose : 2
vaatnieuwvorming : 1
verhoogde bloeddruk : 12
Hart : 63
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 8
hartinfarct : 6
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 12
hartstilstand : 1
kransslagaderateriosclerose : 1
onregelmatige hartslag : 6
perifeer oedeem : 13
scheur in de hartspier : 1
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 96
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 10
gezichtszwelling : 5
haaruitval : 6
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 11
huidverkleuring : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 6
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 2
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 2
ooglidzwelling : 2
overmatig zweten : 5
papel : 1
pruritus gegeneraliseerd : 3
psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 2
tongoedeem : 1
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 4
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 2
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
faryngeaal abces : 1
huidinfectie : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blaar : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 119
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 5
alvleesklierontsteking : 1
appendicitis : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
braken : 7
buikbloeding : 4
buikklachten : 5
buikpijn : 6
diarree : 5
droge mond : 11
dunne darmbloeding : 1
enteritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
hemorroïdale hemorragie : 1
hik : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 6
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 6
ontsteking tandvlees : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de onderbuik : 1
speekselkliervergoting : 2
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweertje in de mond : 1
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 1
meningioom : 1
Nier en urinewegen : 21
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 2
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 10
Oog : 23
afsluiting van de netvliesslagader : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
nachtblindheid : 1
netvliesbloeding : 1
oogaandoening : 4
oogbloeding : 1
vaataandoening netvlies : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 11
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 5
slechthorendheid : 3
Psychisch : 72
abnormale dromen : 1
achterdochtigheid : 1
angst : 5
depressie : 7
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 7
hallucinaties : 7
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 1
ijlen : 2
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 5
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 5
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 22
ankyloserende spondylitis : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spierbloeding : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 7
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 16
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 2
sperma analyse abnormaal : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 86
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
kater : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 4
malaise : 6
oedeem : 5
oedeem slijmvlies : 2
onbestendig gevoel borstkas : 5
ontsteking : 1
onverwacht effect : 5
pijn in de borstkas : 8
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slijmvlies pijn : 1
statisch oedeem : 1
therapeutische reactietijd verminderd : 1
val : 1
Vascular stent occlusion : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 16
verslechtering van de aandoening : 2
wisselwerking met alcohol : 1
zweertje op slijmvliezen : 3
Voeding en stofwisseling : 12
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
aandoening testikels : 1
aandoening van vulva : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
impotentie : 1
infertiliteit : 1
menstruatiestoornis : 1
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
penisaandoening : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 111
aandachtstoornis : 5
beroerte (CVA) : 3
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 19
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 11
migraine : 3
overactiviteit : 2
perifere zenuwpijn : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 3
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
stemloosheid : 1
stemstoornis : 2
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 16
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ETORICOXIB

Aantal meldingen 16.061
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.124
(63%)
5.457
(34%)
480
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
406
(3%)
492
(3%)
7.679
(48%)
7.366
(46%)
118
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.067
Bloed- en lymfestelsel : 262
Bloedvaten : 865
Chirurgische en medische verrichtingen : 39
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 13
Hart : 1.049
Huid- en onderhuid : 6.527
Immuunsysteem : 393
Infecties en parasitaire aandoeningen : 264
Intoxicaties en letsels : 448
Lever en galwegen : 214
Maag-darmstelsel : 3.453
Neoplasmata : 35
Nier en urinewegen : 494
Oog : 975
Oor en evenwichtsorgaan : 184
Product aanlegenheden : 54
Psychisch : 583
Sociale omstandigheden : 12
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 432
Testuitslagen en onderzoeken : 708
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.083
Voeding en stofwisseling : 281
Voortplantingsstelsel en borsten : 135
Zenuwstelsel : 1.737
Zwangerschap en perinatale periode : 8
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AH01 CELEBREX (CELECOXIB) Capsule
2 M01AH01 CELECOXIB Capsule
3 M01AH02 ROFECOXIB Overige toedieningsvormen
4 M01AH03 VALDECOXIB Overige toedieningsvormen
5 M01AH04 DYNASTAT (PARECOXIB) Poeder injectievloeistof