ASCAL (CARBASALAATCALCIUM)

Bruistablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Molen-Eijgenraam van der M., Heeringa M. Bloedingen als belangrijkste complicatie. Bijwerkingen van trombocytenaggregatieremmers. PW 2001 136(1):30-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Low dose carbasalate calcium and tinnitus 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


CARBASALAATCALCIUM

Aantal meldingen 4.605
Ernstig 857
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2.390
(52%)
2.208
(48%)
7
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 467
ademhalingsproblemen (apneu) : 3
ademstilstand : 2
afwijkende ademhaling : 1
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 2
beklemming keel : 4
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 45
bronchiale hyperreactiviteit : 1
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 9
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
diafragma-aandoening : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 15
geeuwen : 2
gevoel te stikken : 2
hoesten : 92
hyperventilatie : 6
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
interstitiële longziekte : 12
kortademigheid : 153
kortademigheid bij inspanning : 8
longaandoening : 2
longbloeding : 1
longfibrose : 4
longinfiltraat : 1
longontsteking : 5
loopneus : 6
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 7
niezen : 3
oedeem van het strottenhoofd : 3
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 17
ophoesten van bloed : 4
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 15
Overgevoeligheidspneumonitis : 4
piepen : 1
productieve hoest : 3
Respiratory symptom : 1
schadelijk effect op de long : 1
snelle ademhaling : 1
snurken : 2
sputum toegenomen : 4
sputum verkleurd : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 2
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht in de longen : 3
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 73
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
beenmergfalen : 2
Bloedarmoede : 9
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 6
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
bloedingsneiging : 4
eosinofilie : 4
methemoglobinemie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen (pure red cell aplasia) : 1
pancytopenie : 6
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 13
trombocytopenische purpura : 2
trombocytose : 2
trombotische microangiopathie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 8
Bloedvaten : 242
aderontsteking : 1
aneurysma : 1
arteriële occlusieve ziekte : 1
bleekheid : 4
Bloeding : 7
Bloeduitstorting : 43
bloedvatocclusie : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 3
etalage been (claudicatio intermittens) : 2
fenomeen van Raynaud : 7
flauwvallen : 9
geruptureerd cerebraal aneurysma : 1
hemodynamische instabiliteit : 2
hersenbloeding : 5
hersenbloeding bij pasgeborene : 1
herseninfarct : 3
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 5
Koude vingertoppen en tenen : 26
lage bloeddruk : 21
lage bloeddruk bij opstaan : 10
longembolie : 6
nitritoïde reactie : 1
opvlieger : 10
overmatig blozen : 22
slechte perifere circulatie : 1
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 4
trombose : 2
trombose ader : 1
vaatnieuwvorming : 1
vaatontsteking : 8
vaatpijn : 1
vaatspasme : 1
vaatvernauwing : 1
vaatverwijding : 2
verhoogde bloeddruk : 22
wisselende bloeddruk : 5
Chirurgische en medische verrichtingen : 3
cerebrospinaal vocht lek : 1
reanimatie : 1
wijken van de wondranden : 1
Endocrien syteem : 15
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 3
overmatig haargroei : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
polyglandulaire aandoening : 1
struma : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 6
Hart : 317
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina instabiel : 3
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 25
asthma cardiale : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
eosinofiele myocarditis : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 6
hartfalen : 5
hartfalen : 4
hartinfarct : 1
hartinfarct : 9
hartkloppingen : 112
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 7
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartspieraandoening : 2
hartstilstand : 5
kransslagaderocclusie : 1
kransslagaderstenose : 1
onregelmatige hartslag : 24
perifeer oedeem : 67
Prinzmetal-angina : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 5
snel hartritme : 10
snelle regelmatige hartslag : 1
spasme in de kransslagader : 3
trage hartslag : 12
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 1166
acne : 2
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 4
alopecia universalis : 1
angio-oedeem : 120
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 9
contact eczeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 4
droge huid : 6
dunne huid : 3
eczeem : 26
Enkelvoudige blauwe plek : 6
erythema multiforme : 5
exfoliatieve dermatitis : 4
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 59
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
gezichtszwelling : 11
haargroei abnormaal : 4
haaruitval : 107
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 10
huidaandoening (lichen planus) : 7
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidafwijking (fixed eruption) : 2
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 7
huidgezwel : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 3
huidlaesie : 2
huidontsteking : 7
huidontsteking met blaarvorming : 11
huidreactie : 11
huiduitslag : 146
huiduitslag ( maculo-papulair) : 9
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 7
huiduitslag met blaasjes : 5
huidverkleuring : 11
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 3
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 144
jeukende huiduitslag : 18
kneuzing : 4
korst : 1
littekenpijn : 1
Meerdere blauwe plekken : 19
nachtzweten : 8
nagelafwijking : 5
nagelgroei abnormaal : 1
nagelverkleuring : 4
oedeem mond : 5
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 3
ooglidzwelling : 6
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 6
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 82
overmatige afscheiding van talg : 1
overmatige verhoorning van de huid : 3
palmerytheem : 1
palmoplantaire pustulose : 1
panniculitis : 1
papel : 3
pigmentatieaandoening : 2
plaque op huid : 1
psoriasis : 28
puntbloedingen : 8
pustuleuze rash : 6
reactie op zonlicht : 25
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 31
roodheid : 37
Stevens-Johnson-syndroom : 1
stralingskeratose : 1
toename huidpigment : 8
tongoedeem : 6
trichorrhexis : 2
verandering haartextuur : 2
verminderde zweetproductie : 1
vermindering huidpigment : 3
vervellen : 22
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
vlekkerige huiduitslag : 3
vochtophoping rondom oogkas : 3
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweer : 4
zwelling aangezicht : 9
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 61
anafylactische reactie : 15
anafylactische shock : 14
auto-immuunziekte : 1
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 25
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 71
abces : 1
blaasontsteking : 3
bovenste luchtweginfectie : 3
bronchiëctasie : 1
Candida-infectie : 3
caries tanden : 2
cellulitis : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erysipelas : 1
Escherichia-sepsis : 1
faryngitis : 5
Fournier-gangreen : 1
gordelroos : 2
hepatitis C : 1
hepatitis viraal : 1
hepatitis-E : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie van het oor : 2
labyrinthitis : 1
leverabces : 1
longontsteking : 6
neus-keelontsteking : 3
neutropene infectie : 1
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking oogleden : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
onychomycose : 2
ooginfectie : 1
orale candida infectie : 6
orale herpes : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
Pustule : 1
sepsis : 2
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
speekselklierontsteking : 1
stafylokokken-sepsis : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 4
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 44
bevriezing : 1
blaar : 8
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
branderig gevoel oog : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
falen van medisch hulpmiddel : 1
femurfractuur : 1
Foreign body in gastrointestinal tract : 1
gewrichtsontwrichting : 1
lage lichaamstemperatuur : 4
litteken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
medicatiefout : 2
oogzenuwletsel : 1
peesletsel : 1
postprocedurebloeding : 1
recall fenomeen : 1
ruptuur pees : 6
spierscheur : 6
tandletsel : 1
toxische nefropathie : 1
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 76
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 12
galstuwing : 2
geelzucht : 8
geelzucht (cholestatisch) : 5
geelzucht toxisch : 4
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
granulomateuze leverziekte : 1
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 10
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 12
hepatocellulair letsel : 3
leveraandoening : 3
leverfalen : 2
leverpijn : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 2
leverweefselversterf : 2
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
ontsteking van de galblaas : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 2
Maag-darmstelsel : 1102
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 16
abnormale ontlasting : 7
acute onsteking alvleesklier : 5
aften : 10
alvleesklier cyste : 1
alvleesklierontsteking : 18
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 2
Anesthesie van de mond : 3
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 2
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 5
bloeding divertikel : 2
bloeding in slokdarm : 2
bloeding van de endeldarm : 7
bloeding van zweer in slokdarm : 2
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 9
braakneiging : 2
braken : 71
branderige tong : 12
buikbloeding : 11
buikklachten : 28
buikpijn : 71
darmontsteking (enterocolitis) : 1
darmulcus : 1
diarree : 119
diverticulaire perforatie : 1
diverticulitis : 1
droge keel : 4
droge mond : 56
frequente darmbewegingen : 4
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 15
gezwollen tong : 22
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 1
groei van het tandvlees : 8
hemorroïdale hemorragie : 1
hik : 7
incontinentie voor ontlasting of gas : 8
infrequente stoelgang : 1
intestinale bloeding : 1
irritatie keel : 6
kloofje anus (anale fissuur) : 2
kramp van de slokdarm : 1
lip droog : 4
Lip erythema : 1
lipaandoening : 4
lipbloeding : 1
lipzwelling : 19
losse tand : 1
maagaandoening : 2
maag-darm bloeding : 14
maag-darm pijn : 5
maagdarmstelselhypomotiliteit : 2
maagdarmstelselnecrose : 1
maagklachten : 29
maagontsteking : 1
maagperforatie : 1
maagpoliepen : 1
maagverval met bloeding : 1
maagzweer : 2
maagzweer : 1
maagzweer met perforatie : 1
maagzweerperforatie : 2
misselijkheid : 168
mondbloeding : 2
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 49
obstructie van de darm : 1
oesofaguspijn : 3
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking mondholte : 28
ontsteking tandvlees : 6
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 2
onwelriekende adem : 5
opgezette buik : 8
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 41
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 5
pijn in de mond : 5
pijn in de onderbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
retroperitoneale fibrose : 1
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 1
slokdarmstenose : 1
tandaandoening : 3
tandaanslag/plaque : 2
tandbreuk : 1
tandpijn : 6
tandverkleuring : 2
tandvlees aandoening : 2
tandvlees bloeding : 2
tandvlees verkleuring : 1
tong beslagen : 1
tongaandoening : 11
tongontsteking : 10
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 2
tongverkleuring : 12
Trichoglossia : 3
verandering in het speeksel : 1
vergroting speekselklier : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 5
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
verstopping : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 19
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 6
zwarte ontlasting (door bloed) : 4
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 2
zwelling tandvlees : 3
Neoplasmata : 16
alveesklierkanker : 1
basaalcelcarcinoom : 1
Burkitt lymfoom : 1
huidkanker : 1
keratoacanthoom : 1
kwaadaardig gezwel : 1
kwaadaardige longkanker : 2
lymfoproliferatieve aandoening : 1
maagkanker : 1
meningioom : 1
metastase : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
myeloïde leukemie : 1
nierkanker : 1
ziekte van Bowen : 1
Nier en urinewegen : 159
aandoening urinelozing : 9
aandoening van de nier : 3
Acute kidney injury : 10
albumine in de urine : 1
bedplassen : 1
blaasklachten : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 10
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
hypertonie blaas : 1
incontinentie : 4
nachtelijke urinelozing : 7
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 12
nierfunctie verminderd : 11
nierontsteking : 1
nierpijn : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 7
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 3
urine-incontinentie : 12
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 12
urinewegaandoening : 1
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 12
vaker urineren : 12
verkleuring van de urine : 6
verminderde urineafscheiding : 1
verstopping in de urineweg : 1
vocht vasthouden : 7
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 270
accomodatiestoornis ooglens : 1
afsluiting van de netvliesslagader : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
Afwijking oogbeweging : 1
allergische oogontsteking : 1
bijziendheid : 3
blefaropigmentatie : 1
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 2
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 9
dubbelzien : 12
gezichtsvermogen afgenomen : 50
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 4
icterus van het oog : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 8
irisaandoening : 1
jeuk aan oog : 2
kortdurend gezichtsverlies : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 3
loslating van het netvlies : 1
macula degeneratie : 1
maculaire fibrose : 1
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
omstulping/afhangend (oog)slijmvlies : 1
ongemak in het oog : 3
ontsteking oogzenuw : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 8
oogaandoening : 7
oogbloeding : 2
oogirritatie : 9
ooglidaandoening : 2
oogoedeem : 3
oogontsteking : 1
oogpijn : 8
oogzenuw aandoening : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
papiloedeem oog : 4
retina vasculaire trombose : 2
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 6
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 6
stoornis zien (fotopsie) : 8
traanproductie verhoogd : 7
traanproductieaandoening : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 68
xanthopsie : 1
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 93
doofheid : 8
draaiduizeligheid : 17
evenwichtsaandoening : 1
oorpijn : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 45
slechthorendheid : 18
ziekte van Ménière : 2
Product aanlegenheden : 28
klacht over product : 28
Psychisch : 485
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 21
achtervolgingswaan : 4
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
afkeer van voedsel : 1
agressie : 11
angst : 18
angststoornis : 2
Apathisch : 9
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 29
depressieve stemming : 31
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 7
dissociatie : 2
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 5
emotionele stoornis : 4
gedeelde stoornis met denkstoornissen, wanen, hallucinaties : 1
gestoord denken : 3
hallucinatie (visueel) : 27
hallucinaties : 38
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 9
huilen : 4
hypnopompe hallucinaties : 1
ijlen : 3
libidoverlies : 4
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 8
manie : 1
nachtmerrie : 36
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 19
ontremming : 1
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 3
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 5
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 17
slaapstoornis : 16
slapeloosheid : 62
somnabulisme : 1
spanning : 2
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 1
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 5
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 23
vrees : 1
waandenkbeelden : 4
woede-aanval : 1
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 10
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 5
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 748
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 2
botpijn : 8
chondrocalcinose : 1
dermatomyositis : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 13
fistel : 1
gewrichtsaandoening : 3
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 7
gewrichtspijn : 99
gewrichtsstijfheid : 6
gewrichtszwelling : 6
kaakaandoening : 1
misvorming van hand : 2
misvormingwervelkolom : 1
Myopathie : 4
nekpijn : 12
ontsteking gewrichtskapsel : 1
osteitis : 1
osteoartropathie : 1
osteonecrose van kaak : 3
pees pijn : 2
peesafwijking : 4
peesontsteking : 14
periartritis : 1
perifere zwelling : 13
pijn in arm of been : 40
pijn in de grote been zenuw : 1
pijn in de zij : 3
pijn in kaak : 4
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 6
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 17
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 14
skeletspierstijfheid : 36
slijmbeursonsteking : 2
spier ongemak : 3
spieraandoening : 7
spiercontractuur : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 250
spierspasmen : 104
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 43
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 184
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 14
bloeddruk verlaagd : 8
bloedingstijd verlengd : 1
bloedtest abnormaal : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 8
creatininespiegel bloed verhoogd : 3
fluoresceïne hoornvlieskleuring aanwezig : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 26
gewicht verlaagd : 12
gewichtsverlies gering : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 16
glucosespiegel bloed verlaagd : 3
hartfrequentie onregelmatig : 4
hartfrequentie verhoogd : 9
hartfrequentie verlaagd : 3
hartminuutvolume verlaagd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 6
INR verhoogd : 3
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 5
leverfunctietests abnormaal : 16
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
Liver function test increased : 3
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 2
protrombinespiegel verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
sputum abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 3
troponine verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde hoeveelheid urine : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vitamine B6 verhoogd : 3
vitamine D verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1000
aangezichtspijn : 7
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
blaasje op slijmvliezen : 1
Complication associated with device : 2
dorst : 4
erytheem op de toedieningsplaats : 1
Gait inability : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 17
geneesmiddelinteractie : 66
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 6
gevoel abnormaal : 11
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 20
hartdood : 1
hernia : 1
het heet hebben : 7
het koud hebben : 14
hoge koorts : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatshematoom : 6
injectieplaatshypertrofie : 1
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
kater : 1
koorts : 51
koude rillingen : 24
lichaamszwakte : 21
liespijn : 1
litteken op implantatieplaats : 1
loopstoornis : 15
malaise : 90
maligne neuroleptica syndroom : 2
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 22
oedeem op infuusplaats : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 25
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 17
onverwacht effect : 191
pijn : 21
pijn in de borstkas : 57
pijn op de injectieplaats : 7
pijn op infuusplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 9
reactie gerelateerd aan infusie : 2
reactie op de injectieplaats : 6
reactie op de plaats van toediening : 10
roodheid op de injectieplaats : 6
schuimbekken : 1
serum ziekteachtige reactie : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
Slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesonsteking : 2
statisch oedeem : 3
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
toedieningsplaats bloeduitstorting : 1
toename van vetweefsel : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 3
ulcus : 1
val : 7
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 8
vermoeidheid : 164
verslechtering van de aandoening : 13
vertraagde genezing : 2
vesikels op infuusplaats : 1
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 2
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 6
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 177
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
abnormaal verlies van gewicht : 1
abnormale gewichtstoename : 1
calcinose : 1
diabetes mellitus : 8
gebrek aan vitamine-B12 : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 15
hypofagie : 1
ijzerdeficiëntie : 1
jicht : 16
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 21
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 8
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 5
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 7
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 21
metabole acidose : 3
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 6
type 2 diabetes mellitus : 3
uitdroging : 4
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogde triglyceriden : 2
verminderde eetlust : 38
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 2
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 2
vochtopname verlaagd : 1
xanthelasma : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 98
aandoening testikels : 1
bekkenpijn : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 3
borstaandoening : 1
borstpijn : 4
borstvergroting : 3
genitale hypo-esthesie : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
impotentie : 36
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
melkafscheiding : 1
oedeem van vulva : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 2
penisaandoening : 1
pijn testikels : 2
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 3
tepelaandoening : 1
tepelontsteking : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 21
vernauwing voorhuid penis (phimosis) : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 1150
aandachtstoornis : 20
aangezichtspijn : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
afwezigheid van reflexen : 1
afwijkend coördinatievermogen : 4
ataxie : 2
beroerte (CVA) : 13
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 5
bloeding in of rondom de hersenen : 2
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 15
branderige slijmvliezen : 3
carpaal tunnel syndroom : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cluster hoofdpijn : 2
cognitieve aandoening : 6
coma : 2
complex regionaal pijn syndroom : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
dementie : 3
dementie (vasculair) : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 10
duizeligheid : 182
dwangstand van het hoofd : 1
dwarslaesie : 1
dysesthesie keelholte : 1
dyskinesie : 5
dysstasie : 1
epilepsie : 9
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 4
evenwichtsstoornis : 17
extrapiramidale aandoening : 2
flauwvallen : 31
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 26
geheugenverlies : 12
gezichtsvelduitval : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 216
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
hypersomnie : 2
initiële insomnia : 2
intraventriculaire bloeding : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
kaakklem : 5
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 10
minder smaak : 4
myasthenia gravis : 2
niet kunnen ruiken : 12
onwillekeurig aanspannen van spieren : 5
overmatige gevoeligheid : 7
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 11
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 12
presyncope : 7
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 7
slaperigheid : 59
Smaakstoornis : 11
smaakverlies : 36
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 5
spierstijfheid : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 9
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 8
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stemstoornis : 17
stoornis in een gevoelswaarneming : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 9
tintelingen : 99
tintelingen mond : 9
tintelingen slijmvlies : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 18
trilling/beving (tremor) : 32
trombose van arteria basilaris : 1
verandering reukvermogen : 4
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 4
verlamming : 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
verminderd bewustzijn : 7
verminderde gevoeligheid : 21
versterkte reflexen : 1
verstoorde smaak : 47
volledige verlamming : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 5
ziekte van Parkinson : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
neonatale hypothermie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CARBASALAATCALCIUM

Aantal meldingen 587
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
288
(49%)
292
(50%)
7
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
4
(1%)
5
(1%)
1
(0%)
577
(98%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 50
Bloed- en lymfestelsel : 37
Bloedvaten : 31
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
Congenitale en genetische afwijkingen : 1
Endocrien syteem : 4
Hart : 19
Huid- en onderhuid : 142
Immuunsysteem : 17
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
Intoxicaties en letsels : 19
Lever en galwegen : 8
Maag-darmstelsel : 173
Neoplasmata : 3
Nier en urinewegen : 10
Oog : 14
Oor en evenwichtsorgaan : 20
Product aanlegenheden : 1
Psychisch : 19
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
Testuitslagen en onderzoeken : 17
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 81
Voeding en stofwisseling : 18
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
Zenuwstelsel : 81
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
2 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
3 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
4 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
5 B01AC04 VATOUD () Tablet
6 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
7 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet, Zetpil
8 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
9 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
10 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
11 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
12 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie), Tablet
13 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte, Injectievloeistof
14 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
15 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
16 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
17 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
18 B01AC11 ILOPROST Oplossing voor infuus
19 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof
20 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
21 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
22 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
23 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
24 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
25 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
26 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
27 B01AC22 PRASUGREL Tablet
28 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet
29 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
30 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
31 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
32 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
33 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
34 B01AC56 AXANUM () Capsule