CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL)

Capsule, Drank, Infuus, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Passier, A., Cuppers, B., Puijenbroek, E.P. van EMA warning for paternal use of myocophenolate: an unnecessary precaution? Reproductive Toxicology 2016 2016(60):185-186
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Bronchiectasis in children in association with mycophenolate mofetil 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


MYCOFENOLZUUR

Aantal meldingen 86
Ernstig 33
Geslacht
Man
Vrouw
41
(48%)
45
(52%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
hoesten : 3
kortademigheid : 2
luchtwegaandoening : 4
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 7
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
Huid- en onderhuid : 15
acne : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
haaruitval : 3
huidontsteking : 1
huiduitslag : 2
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
bacteriële infectie : 1
bronchiëctasie : 7
bronchitis : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
huidinfectie : 1
onderste luchtweginfectie : 4
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 4
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 29
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
braken : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 2
colitis ulcerosa : 1
darmulcus : 1
diarree : 5
gastro-intestinale vaatmisvorming hemorragisch : 1
misselijkheid : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tanden bros : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
acute lymfocytaire leukemie : 1
Nier en urinewegen : 4
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
macula-oedeem : 1
Psychisch : 7
depressie : 2
depressieve stemming : 1
emotionele stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtspijn : 3
pijn in arm of been : 1
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 1
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
laboratoriumtest abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 3
griepachtige verschijnselen : 1
hyperplasie : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 3
ontsteking : 1
onverwacht effect : 2
pijn : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 6
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
genitale uitslag : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 19
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 3
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 1
Motorische disfunctie : 1
overmatige gevoeligheid : 1
tintelingen : 2
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MYCOFENOLZUUR

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA24 ABATACEPT Infuus
2 L04AA24 ABATACEPT Infuus, Injectie
3 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
4 L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
5 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
6 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
7 L04AA28 BELATACEPT Infuus
8 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
9 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Infuus
10 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
11 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
12 L04AA01 CICLOSPORINE Overige toedieningsvormen
13 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
14 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
15 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Infuus
16 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Poeder voor infuus
17 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
18 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
19 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
20 L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet
21 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Infuus
22 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
23 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
24 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
25 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
26 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
27 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Infuus
28 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
29 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
30 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
31 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
32 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Infuus, Injectie
33 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
34 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
35 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
36 L04AA10 SIROLIMUS Drank
37 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Infuus
38 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
39 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
40 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
41 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
42 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Infuus
43 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Oplossing voor infuus
44 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
45 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Tablet