CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL)

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL Injectie
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL INJ Injectie
L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Vonkeman, H. Spuls, P. Jong, E. de, Hoentjen, F., Tas, S., Nurmohamed, M., Kant, A. Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(10):24-25
2 Weber-Schoendorfer,C., Cuppers-Maarschalkerweerd,B. et al Increased risk of birth defects after TNF-a inhibitor therapy A prospective multicentre cohort study Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7):519-59
3 Linn-Rasker S.P., Albada-Kuipers van G.A., Zweers, P.G.M.A. Merkelcel-carcinoom bij gebruik van TNF-a-blokkers NTVG 2012 156:A4812
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of participants, experiences and adverse drug reaction reports in the pilot Dutch Biologic Monitor 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


CERTOLIZUMAB PEGOL

Aantal meldingen 43
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
9
(21%)
33
(77%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
bloedneus : 1
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 1
kortademigheid : 1
longontsteking : 1
neusverstopping : 1
piepen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 2
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 3
orthopnoea : 1
perifeer oedeem : 2
Huid- en onderhuid : 15
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 2
nagelgroei abnormaal : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Lever en galwegen : 1
auto-immuunhepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 17
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 3
opgezette buik : 2
slikken pijnlijk : 1
tandvlees bloeding : 2
Neoplasmata : 3
B-cellymfoom : 1
neonataal neuroblastoom : 1
overgangscelcarcinoom : 1
Oog : 4
droog oog : 2
dysfunctie van klieren van Meibom : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Psychisch : 5
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 2
stemming veranderd : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
peesafwijking : 1
pijn in de zij : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloed in urine : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20
gegeneraliseerd oedeem : 1
griepachtige verschijnselen : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koude rillingen : 1
malaise : 3
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
pijn in de borstkas : 3
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 2
abnormale gewichtstoename : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 14
duizeligheid : 4
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 5
migraine : 1
multipele sclerose : 1
stemstoornis : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
premature bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CERTOLIZUMAB PEGOL

Aantal meldingen 37.818
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
26.695
(71%)
9.162
(24%)
1.961
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
3
(0%)
24.933
(66%)
1.187
(3%)
11.493
(30%)
202
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.946
Bloed- en lymfestelsel : 573
Bloedvaten : 1.037
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.350
Congenitale en genetische afwijkingen : 86
Endocrien syteem : 88
Hart : 925
Huid- en onderhuid : 4.967
Immuunsysteem : 1.035
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11.476
Intoxicaties en letsels : 5.319
Lever en galwegen : 399
Maag-darmstelsel : 7.106
Neoplasmata : 1.488
Nier en urinewegen : 710
Oog : 834
Oor en evenwichtsorgaan : 281
Product aanlegenheden : 412
Psychisch : 1.297
Sociale omstandigheden : 316
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.006
Testuitslagen en onderzoeken : 2.453
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.204
Voeding en stofwisseling : 786
Voortplantingsstelsel en borsten : 413
Zenuwstelsel : 3.677
Zwangerschap en perinatale periode : 960
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AB01 BENEPALI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
2 L04AB01 ENBREL (ETANERCEPT) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
3 L04AB01 ERELZI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
4 L04AB01 ETANERCEPT Injectie
5 L04AB02 FLIXABI (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
6 L04AB02 INFLECTRA (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
7 L04AB02 INFLIXIMAB Infuus
8 L04AB02 REMICADE (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
9 L04AB02 REMSIMA (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
10 L04AB02 ZESSLY (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
11 L04AB04 ADALIMUMAB Injectie
12 L04AB04 AMGEVITA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
13 L04AB04 HULIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
14 L04AB04 HUMIRA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
15 L04AB04 HYRIMOZ (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
16 L04AB04 IDACIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
17 L04AB04 IMRALDI (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
18 L04AB06 GOLIMUMAB Injectie
19 L04AB06 SIMPONI (GOLIMUMAB) Injectievloeistof