DETRUSITOL (TOLTERODINE)

Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DETRUSITOL (TOLTERODINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04BD07 DETRUSITOL (TOLTERODINE) Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet
G04BD07 TOLTERODINE Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Toxisch anticholinerg delier bij gelijktijdig gebruik van tolterodine en fluconazol 2000
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-2-2020.


TOLTERODINE

Aantal meldingen 123
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
49
(40%)
74
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
bloedneus : 2
orofaryngeale pijn : 2
Hart : 8
hartkloppingen : 4
perifeer oedeem : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 17
abnormale verhoorning van de huid : 1
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
mechanische urticaria : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
caries tanden : 1
faryngitis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 45
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 2
buikpijn : 5
diarree : 2
droge mond : 15
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 7
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tanden bros : 1
tandvlees bloeding : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 12
blaasklachten : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineretentie : 5
vaker urineren : 2
vocht vasthouden : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 11
droog oog : 2
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogpijn : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 24
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
agressie : 3
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 2
hallucinaties : 1
ijlen : 1
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 1
psychische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
Gewrichtsontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstelselpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 3
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
het koud hebben : 1
loopstoornis : 1
malaise : 2
onverwacht effect : 3
pijn in de borstkas : 7
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 6
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
aandoening van vulva : 1
impotentie : 2
Zenuwstelsel : 48
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 8
dyskinesie : 1
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 12
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
slaperigheid : 7
stemstoornis : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TOLTERODINE

Aantal meldingen 14.194
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.280
(72%)
3.210
(23%)
704
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
42
(0%)
11.984
(84%)
634
(4%)
1.492
(11%)
42
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 956
Bloed- en lymfestelsel : 72
Bloedvaten : 420
Chirurgische en medische verrichtingen : 249
Congenitale en genetische afwijkingen : 17
Endocrien syteem : 30
Hart : 455
Huid- en onderhuid : 1.161
Immuunsysteem : 267
Infecties en parasitaire aandoeningen : 584
Intoxicaties en letsels : 712
Lever en galwegen : 57
Maag-darmstelsel : 4.615
Neoplasmata : 154
Nier en urinewegen : 2.547
Oog : 1.332
Oor en evenwichtsorgaan : 203
Product aanlegenheden : 79
Psychisch : 1.365
Sociale omstandigheden : 78
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 884
Testuitslagen en onderzoeken : 922
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.690
Voeding en stofwisseling : 368
Voortplantingsstelsel en borsten : 282
Zenuwstelsel : 2.979
Zwangerschap en perinatale periode : 21
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04BD01 EMEPRONIUM Overige toedieningsvormen
2 G04BD02 URISPAS (FLAVOXAAT) Tablet
3 G04BD04 DRIDASE (OXYBUTYNINE) Stroop
4 G04BD04 KENTERA (OXYBUTYNINE) Pleister
5 G04BD04 OXYBUTYNINE Blaasspoeling, Tablet
6 G04BD05 TERODILINE Overige toedieningsvormen
7 G04BD08 SOLIFENACINE Tablet
8 G04BD08 VESICARE (SOLIFENACINE) Drank (suspensie), Tablet
9 G04BD10 EMSELEX (DARIFENACINE) Tablet met gereguleerde afgifte
10 G04BD11 TOVIAZ (FESOTERODINE) Tablet met gereguleerde afgifte
11 G04BD12 BETMIGA (MIRABEGRON) Tablet met gereguleerde afgifte