ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA02 ENALAPRIL Drank, Drank (suspensie), Tablet
C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel van F.P.A.M., Grootheest van A.C. ACE remmers en hallucinaties GeBu 2006 40(12):141-142
2 Zweers, P.G.M.A. ACE-inhibitors and flushing GeBu 2011 45(11):130-131
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2020.


ENALAPRIL/ENALAPRILAAT

Aantal meldingen 1.322
Ernstig 133
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
559
(42%)
760
(57%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 325
astma : 3
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 264
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 27
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 2
oedeem van het strottenhoofd : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 3
orofaryngeale pijn : 4
piepen : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
productieve hoest : 4
stembandpoliep : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
eosinofilie : 1
hypoplastische anemie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 63
aderaandoening handen en voeten : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 4
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 3
hypovolemische shock : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 13
lage bloeddruk : 8
lage bloeddruk bij opstaan : 4
longembolie : 1
nitritoïde reactie : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 8
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
verhoogde bloeddruk : 6
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Endocrien syteem : 2
overmatig haargroei : 1
ziekte van Basedow : 1
Hart : 44
hartfalen : 1
hartflutter : 1
hartkloppingen : 25
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 6
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
Huid- en onderhuid : 454
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 189
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 2
eczeem : 5
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 17
gezichtszwelling : 14
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 40
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 19
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 35
jeukende huiduitslag : 2
kneuzing : 2
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
oedeem mond : 1
ooglidzwelling : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 16
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 8
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 13
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 12
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 8
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 3
zwelling aangezicht : 8
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 6
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
bronchitis : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
faryngitis : 3
infectie : 1
middenoorontsteking : 1
neus-keelontsteking : 3
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
nierletsel : 1
Lever en galwegen : 4
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 299
aandoening alvleesklier : 2
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 3
alvleesklierontsteking : 5
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 3
braakneiging : 2
braken : 10
buikklachten : 8
buikpijn : 30
burning mouth-syndroom : 1
darmobstructie (ileus) : 2
diarree : 29
diverticulitis : 1
droge mond : 13
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 15
Gingival discomfort : 1
hik : 2
infrequente stoelgang : 1
Intestinal angioedema : 1
irritatie keel : 7
kramp van de slokdarm : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 28
maagaandoening : 1
maagklachten : 13
misselijkheid : 52
obstipatie, verstopping : 4
oesofageale irritatie : 1
ontsteking mondholte : 7
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 3
slokdarmstenose : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 3
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 5
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
cyste : 1
Nier en urinewegen : 40
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 3
nierpijn : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
vaak plassen : 5
vaker urineren : 4
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 3
vocht vasthouden : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 62
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 15
glaucoom : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
oogaandoening : 5
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 3
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 24
Oor en evenwichtsorgaan : 20
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 15
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 97
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 3
agressie : 4
angst : 4
Apathisch : 2
depressie : 10
depressieve stemming : 15
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 6
onrust : 1
paniekreactie : 3
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 16
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 5
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 101
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
fibromyalgie : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtsstijfheid : 4
ontsteking gewrichtskapsel : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 5
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 26
spierspasmen : 31
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 31
amylase verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 3
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 191
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 13
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 3
koorts : 3
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 2
malaise : 13
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 54
pijn : 5
pijn in de borstkas : 13
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
secretie uitscheiding : 2
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 38
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 31
alcoholintolerantie : 1
calcinose : 2
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 5
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 5
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
hydrokèle : 1
impotentie : 16
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 261
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 70
evenwichtsstoornis : 2
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 67
kaakklem : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 2
polyneuropathie chronisch : 1
praten in slaap : 1
presyncope : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 11
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 9
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 6
tintelingen : 21
tintelingen mond : 2
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 9
verhoogde spanning : 2
verminderde gevoeligheid : 5
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 13
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ENALAPRIL/ENALAPRILAAT

Aantal meldingen 49.566
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
28.180
(57%)
20.496
(41%)
890
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
3.539
(7%)
5.053
(10%)
16.266
(33%)
20.660
(42%)
4.048
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 21.248
Bloed- en lymfestelsel : 796
Bloedvaten : 2.490
Chirurgische en medische verrichtingen : 70
Congenitale en genetische afwijkingen : 61
Endocrien syteem : 68
Hart : 1.668
Huid- en onderhuid : 9.392
Immuunsysteem : 485
Infecties en parasitaire aandoeningen : 639
Intoxicaties en letsels : 713
Lever en galwegen : 549
Maag-darmstelsel : 5.880
Neoplasmata : 64
Nier en urinewegen : 3.064
Oog : 844
Oor en evenwichtsorgaan : 440
Product aanlegenheden : 332
Psychisch : 1.408
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.149
Testuitslagen en onderzoeken : 1.537
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.205
Voeding en stofwisseling : 2.562
Voortplantingsstelsel en borsten : 566
Zenuwstelsel : 5.718
Zwangerschap en perinatale periode : 66
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet
2 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
3 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
4 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
5 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
6 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
7 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
8 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
9 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
10 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
11 C09AA08 VASCASE () Tablet
12 C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
13 C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet
14 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
15 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
16 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet