IMPLANON (ETONOGESTREL)

Implantaat

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IMPLANON (ETONOGESTREL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03AC08 IMPLANON (ETONOGESTREL) Implantaat
G03AC08 IMPLANON NXT (ETONOGESTREL) Implantaat

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports concerning implantation complications and unintended pregnancy on etonogestrel 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


ETONOGESTREL

Aantal meldingen 200
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
200
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
hoesten : 1
kortademigheid : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 1
oppervlakkige aderontsteking : 1
opvlieger : 3
Spataderen : 1
trombose : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
complicatie na verwijderen van een medisch hulpmiddel : 2
hulpmiddelenbreuk : 4
hulpmiddelenuitstoting : 4
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 40
acne : 5
angio-oedeem : 2
eczeem : 1
galbulten : 5
haaruitval : 10
huidirritatie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
overmatige afscheiding van talg : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rash gegeneraliseerd : 1
roodheid : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
caries tanden : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie : 1
neus-keelontsteking : 1
vaginale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 23
complicatie van hulpmiddelplaatsing : 1
hulpmiddeldislocatie : 5
implantatie complicatie : 13
letsel : 1
ontsteking na verrichting : 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 26
braken : 3
buikpijn : 6
diarree : 1
droge mond : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 8
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking tandvlees : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tongaandoening : 1
Neoplasmata : 2
borstfibroadenoom : 1
leverhemangioom : 1
Nier en urinewegen : 2
nefrotisch syndroom : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Psychisch : 47
angst : 2
depressie : 2
depressieve stemming : 8
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
onttrekkingssyndroom : 1
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 13
verminderd libido : 4
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
Klachten skelet/spierstelsel : 1
perifere zwelling : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 19
bloed follikelstimulerend hormoon verlaagd : 1
bloed luteïniserend hormoon verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 65
afscheiding op implantatieplaats : 1
bloeding op implantatieplaats : 1
Complication associated with device : 5
erytheem op de toedieningsplaats : 1
erytheem op implantatieplaats : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 4
hematoom op aanbrengingsplaats : 1
hematoom op implantatieplaats : 3
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
hyperesthesie op implantatieplaats : 1
koorts : 3
ontsteking : 2
ontsteking op implantatieplaats : 3
ontsteking op toedieningsplaats : 1
paresthesie op implantatieplaats : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
pijn op de toedieningsplaats : 1
pijn op implantatieplaats : 4
pruritus op implantatieplaats : 5
rash op implantatieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 2
verkleuring van implantatieplaats : 1
vermoeidheid : 8
zwelling : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 2
zwelling op implantatieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 3
ondergewicht : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 75
aandoening van vulva : 1
borstaandoening : 1
borstontsteking : 1
borstpijn : 5
borstvergroting : 1
gevoelige borsten : 1
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 22
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 4
onregelmatige menstruatie : 8
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 13
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke borst : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 2
polymenorroe : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 4
vaginale geur : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 24
carpaal tunnel syndroom : 2
duizeligheid : 8
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 5
migraine : 1
presyncope : 1
stemstoornis : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 16
borstvoeding verminderd : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
onbedoelde zwangerschap : 5
spontane miskraam : 1
zwangerschap : 3
zwangerschap met contraceptief implantaat : 4
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ETONOGESTREL

Aantal meldingen 50.838
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
47.243
(93%)
67
(0%)
3.528
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
530
(1%)
34.632
(68%)
4.428
(9%)
10.005
(20%)
1.243
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 628
Bloed- en lymfestelsel : 235
Bloedvaten : 1.695
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.332
Congenitale en genetische afwijkingen : 63
Endocrien syteem : 70
Hart : 251
Huid- en onderhuid : 3.365
Immuunsysteem : 356
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.751
Intoxicaties en letsels : 14.458
Lever en galwegen : 127
Maag-darmstelsel : 2.821
Neoplasmata : 327
Nier en urinewegen : 189
Oog : 354
Oor en evenwichtsorgaan : 112
Product aanlegenheden : 13.640
Psychisch : 3.240
Sociale omstandigheden : 226
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.035
Testuitslagen en onderzoeken : 3.997
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23.341
Voeding en stofwisseling : 632
Voortplantingsstelsel en borsten : 15.587
Zenuwstelsel : 4.948
Zwangerschap en perinatale periode : 4.630
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AC02 EXLUTON () Tablet
2 G03AC03 LEVONORGESTREL Overige toedieningsvormen
3 G03AC06 DEPO-PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
4 G03AC06 MEGESTRON (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
5 G03AC06 SAYANA (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
6 G03AC06 SAYANA PRESS (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
7 G03AC09 CERAZETTE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
8 G03AC09 DELAMONIE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
9 G03AC09 DESOGESTREL Omhulde tablet
10 G03AC09 SOLGEST (DESOGESTREL) Omhulde tablet