INDOCID (INDOMETACINE)

Capsule met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INDOCID (INDOMETACINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AB01 INDOCID (INDOMETACINE) Capsule met gereguleerde afgifte
M01AB01 INDOMETACINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-7-2019.


INDOMETACINE

Aantal meldingen 153
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
53
(35%)
100
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bloedneus : 2
kortademigheid : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Bloedvaten : 8
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
hemorragisch infarct : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 4
hartkloppingen : 4
Huid- en onderhuid : 23
eczeem : 2
galbulten : 2
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
Jeuk : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
rash gegeneraliseerd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 81
aandoening maag-darmstelsel : 3
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 10
buikklachten : 2
buikpijn : 20
darm-perforatie : 1
diarree : 10
droge mond : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 24
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urineretentie : 1
Oog : 7
accomodatiestoornis ooglens : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 17
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
angst : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
stotteren : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
skeletspierstijfheid : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
oedeem : 2
pijn in de borstkas : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
vaginale bloeding : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 81
aandachtstoornis : 2
ataxie : 1
duizeligheid : 33
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 17
presyncope : 2
slaperigheid : 14
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INDOMETACINE

Aantal meldingen 21.359
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.647
(55%)
8.538
(40%)
1.174
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
270
(1%)
5.908
(28%)
4.580
(21%)
8.866
(42%)
1.735
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.269
Bloed- en lymfestelsel : 1.166
Bloedvaten : 1.012
Chirurgische en medische verrichtingen : 59
Congenitale en genetische afwijkingen : 73
Endocrien syteem : 27
Hart : 927
Huid- en onderhuid : 4.373
Immuunsysteem : 746
Infecties en parasitaire aandoeningen : 460
Intoxicaties en letsels : 474
Lever en galwegen : 434
Maag-darmstelsel : 7.378
Neoplasmata : 63
Nier en urinewegen : 1.198
Oog : 1.330
Oor en evenwichtsorgaan : 685
Product aanlegenheden : 38
Psychisch : 1.629
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 406
Testuitslagen en onderzoeken : 822
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.450
Voeding en stofwisseling : 541
Voortplantingsstelsel en borsten : 143
Zenuwstelsel : 4.492
Zwangerschap en perinatale periode : 108
Vergelijkbare geneesmiddelen