INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
4 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
5 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 14-1-2020.


INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Aantal meldingen 6
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
3
(50%)
3
(50%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Huid- en onderhuid : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
Maag-darmstelsel : 1
winderigheid : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3
griepachtige verschijnselen : 1
koude rillingen : 1
pijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Aantal meldingen 228.215
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
148.475
(65%)
75.977
(33%)
3.763
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
254
(0%)
157.232
(69%)
14.188
(6%)
41.838
(18%)
14.703
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 30.244
Bloed- en lymfestelsel : 4.900
Bloedvaten : 10.743
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.545
Congenitale en genetische afwijkingen : 235
Endocrien syteem : 199
Hart : 5.546
Huid- en onderhuid : 52.630
Immuunsysteem : 6.833
Infecties en parasitaire aandoeningen : 25.657
Intoxicaties en letsels : 22.621
Lever en galwegen : 668
Maag-darmstelsel : 31.955
Neoplasmata : 391
Nier en urinewegen : 2.093
Oog : 9.444
Oor en evenwichtsorgaan : 3.479
Product aanlegenheden : 743
Psychisch : 9.144
Sociale omstandigheden : 2.342
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 45.501
Testuitslagen en onderzoeken : 20.929
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 142.917
Voeding en stofwisseling : 4.582
Voortplantingsstelsel en borsten : 613
Zenuwstelsel : 60.845
Zwangerschap en perinatale periode : 765
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB02 BATREVAC () Injectie
2 J07BB02 GRIEPVACCIN HUISARTS (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
3 J07BB02 INFLUVAC () Injectie
4 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN 2015/2016 SUBUNIT) Injectie
5 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
6 J07BB02 INTANZA 15 () Injectie
7 J07BB02 TUBIGRIP () Injectie
8 J07BB02 VAXIGRIP (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
9 J07BB07 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified) Overige toedieningsvormen
10 J07BB08 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA) Overige toedieningsvormen
11 J07BB09 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX) Overige toedieningsvormen