MEZAVANT (MESALAZINE)

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MEZAVANT (MESALAZINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bittere Pil: mesalazine Gezondgids 2017 juni 2017
2 Smeets, T., Hunsel, F. van Red-brown urine discolouration in two patients taking mesalamine Drug Safety 2016 Case Reports 2016;3:6.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Mesalazine and photosensitivity 2017
2 Mesalazine treatment and urinary stones composed of mesalazine 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


MESALAZINE

Aantal meldingen 407
Ernstig 78
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
160
(39%)
246
(60%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 53
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 3
bronchospasme : 3
hoesten : 6
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 21
kortademigheid bij inspanning : 2
longaandoening : 1
longontsteking : 1
longvliesontsteking : 1
neusklachten : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
organiserende pneumonie : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
piepen : 1
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 15
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
eosinofilie : 2
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 13
Bloeduitstorting : 3
flauwvallen : 1
hypovolemische shock : 1
lage bloeddruk : 3
longembolie : 2
opvlieger : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 22
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 1
ontsteking hartzakje : 6
ontsteking van de hartspier : 3
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 98
acne : 6
angio-oedeem : 2
constitutioneel eczeem : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 3
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 19
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelloslating : 1
ooglidzwelling : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
pustuleuze rash : 2
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 3
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
anaal abces : 1
atypische pneumonie : 1
blaasontsteking : 3
Bovenste luchtweginfectie : 1
cellulitis : 1
genitale candidiasis : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
longontsteking : 3
sepsis : 1
speekselklierontsteking : 1
vaginale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
blaar : 1
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 3
geelzucht : 1
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 132
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 11
anale pruritus : 2
anorectaal ongemak : 2
bloederige diarree : 3
bloeding van de endeldarm : 2
braken : 6
buikklachten : 4
buikpijn : 11
colitis ulcerosa : 1
diarree : 19
droge mond : 3
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
irritatie keel : 2
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lip droog : 1
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 2
misselijkheid : 20
ontsteking mondholte : 4
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de dikke darm : 3
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
rectumprolaps : 1
slikken pijnlijk : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 3
verkleurde ontlasting : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 1
vergrote lymfklier : 1
Nier en urinewegen : 45
Acute kidney injury : 1
azotemie : 1
bloed in de urine : 6
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 5
nierkoliek : 1
nierontsteking : 2
nierstenen : 6
nierziekte : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 3
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 2
verkleuring van de urine : 8
vocht vasthouden : 2
Oog : 15
bijziendheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
oogzwelling : 1
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 10
doofheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 22
angst : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 4
dissociatieve stoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 16
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 4
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 14
spierspasmen : 7
spierzwakte : 3
trigger finger of hokkende vinger : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 24
amylase verhoogd : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lipase verhoogd : 1
pancreatische enzymen verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 3
sperma analyse abnormaal : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
verlaagde longfunctietest : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 92
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
koorts : 28
koude rillingen : 2
malaise : 12
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 9
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling (granuloom) : 1
Voeding en stofwisseling : 8
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
stoornis ijzermetabolisme : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 15
bloedingen na de menopauze : 1
cervicale dysplasie : 1
impotentie : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 3
uterovaginale prolaps : 1
vaginale bloeding : 4
vernauwing voorhuid penis (phimosis) : 1
Zenuwstelsel : 83
aandachtstoornis : 2
bewegingsarmoede : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 14
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 41
kaakklem : 1
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 2
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MESALAZINE

Aantal meldingen 17.199
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.691
(51%)
7.128
(41%)
1.380
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
49
(0%)
8.259
(48%)
2.075
(12%)
6.492
(38%)
324
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.559
Bloed- en lymfestelsel : 1.207
Bloedvaten : 511
Chirurgische en medische verrichtingen : 188
Congenitale en genetische afwijkingen : 144
Endocrien syteem : 34
Hart : 983
Huid- en onderhuid : 2.420
Immuunsysteem : 514
Infecties en parasitaire aandoeningen : 980
Intoxicaties en letsels : 2.345
Lever en galwegen : 559
Maag-darmstelsel : 5.485
Neoplasmata : 326
Nier en urinewegen : 1.260
Oog : 286
Oor en evenwichtsorgaan : 212
Product aanlegenheden : 338
Psychisch : 560
Sociale omstandigheden : 130
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.293
Testuitslagen en onderzoeken : 1.962
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.132
Voeding en stofwisseling : 562
Voortplantingsstelsel en borsten : 181
Zenuwstelsel : 1.607
Zwangerschap en perinatale periode : 193
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A07EC01 SALAZOPYRINE (SULFASALAZINE) Maagsapresistente tablet, Zetpil
2 A07EC01 SULFASALAZINE Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet
3 A07EC03 DIPENTUM (OLSALAZINE) Capsule, Tablet