NATTERMAN (CODEINE)

Stroop

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NATTERMAN (CODEINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R05DA04 CODEINE Tablet
R05DA04 NATTERMAN (CODEINE) Stroop

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Puijenbroek van E.P., Offringa M. Is het voorschrijven codeïne bij kinderen toegestaan? Vademecum Huisartsen 2004 22(15):2-4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-2-2020.


CODEINE

Aantal meldingen 288
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
86
(30%)
202
(70%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 14
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
snelle ademhaling : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
leukocytose : 1
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 13
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 9
perifeer oedeem : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 61
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
galbulten : 4
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 16
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 6
rode huiduitslag : 6
roodheid : 2
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
caries tanden : 1
Intoxicaties en letsels : 4
blaar : 1
dumping syndroom : 1
overdosis : 2
Lever en galwegen : 3
galblaaskoliek : 1
hepatitis cholestatisch : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 119
acute onsteking alvleesklier : 1
braken : 14
buikklachten : 3
buikpijn : 20
diarree : 2
dreigende darmafsluiting : 1
droge keel : 1
droge mond : 2
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
harde feces : 1
hiatus hernia : 1
hik : 1
lipzwelling : 1
maagaandoening : 2
misselijkheid : 38
obstipatie, verstopping : 9
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 17
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
Nier en urinewegen : 8
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierkoliek : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogzwelling : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 9
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 6
oorpijn : 1
wagenziekte : 1
Psychisch : 43
abnormale dromen : 1
angst : 6
depressie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 2
emotionele labiliteit : 2
hallucinaties : 6
hypomanie : 1
ijlen : 3
knorrig : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 1
opzettelijke automutilatie : 1
orgasmestoornis bij de man : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 6
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
perifere zwelling : 1
pijn in de zij : 2
skeletspierstijfheid : 1
spierspasmen : 2
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 9
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 5
pijn op implantatieplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 8
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
afwezigheid mannelijke zaadcellen : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 110
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 35
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 19
kaakklem : 1
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 2
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 2
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 14
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 2
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 2
verstoorde smaak : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CODEINE

Aantal meldingen 15.894
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.097
(64%)
4.806
(30%)
991
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
15
(0%)
8.670
(55%)
3.360
(21%)
3.347
(21%)
502
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.082
Bloed- en lymfestelsel : 123
Bloedvaten : 482
Chirurgische en medische verrichtingen : 66
Congenitale en genetische afwijkingen : 34
Endocrien syteem : 23
Hart : 600
Huid- en onderhuid : 3.021
Immuunsysteem : 4.983
Infecties en parasitaire aandoeningen : 278
Intoxicaties en letsels : 1.949
Lever en galwegen : 214
Maag-darmstelsel : 3.151
Neoplasmata : 48
Nier en urinewegen : 254
Oog : 439
Oor en evenwichtsorgaan : 94
Product aanlegenheden : 53
Psychisch : 2.212
Sociale omstandigheden : 130
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 365
Testuitslagen en onderzoeken : 513
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.263
Voeding en stofwisseling : 222
Voortplantingsstelsel en borsten : 41
Zenuwstelsel : 2.247
Zwangerschap en perinatale periode : 29
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R05DA03 HYDROCODON Overige toedieningsvormen
2 R05DA07 BISOLNEX (NOSCAPINE) Stroop
3 R05DA07 BOOTS PHARMACEUTICALS (NOSCAPINE) Stroop
4 R05DA07 FLUITUSSIN (NOSCAPINE) Tablet
5 R05DA07 HOESTDRANK (NOSCAPINE) Stroop
6 R05DA07 LIVSANE (NOSCAPINE) Stroop
7 R05DA07 NATTERMAN NOSCASAN (NOSCAPINE) Stroop
8 R05DA07 NOSCAPECT (NOSCAPINE) Tablet
9 R05DA07 NOSCAPINE Stroop, Tablet
10 R05DA07 OTRIVIN NOSCAPINE (NOSCAPINE) Stroop
11 R05DA07 VICKS (NOSCAPINE) Stroop
12 R05DA09 BISOLTUSSIN () Stroop
13 R05DA09 DARO (DEXTROMETHORFAN) Capsule met gereguleerde afgifte
14 R05DA09 DEXTROMETHORFAN Drank
15 R05DA09 PECTOFREE () Stroop, Zuigtablet
16 R05DA09 VICKS () Stroop, Zuigtablet
17 R05DA20 COMBINATIEPREPARATEN (OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN) Overige toedieningsvormen