NIFEDIPINE

Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NIFEDIPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08CA05 ADALAT (NIFEDIPINE) Tablet met gereguleerde afgifte
C08CA05 NIFEDIPINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Perifeer oedeem bij gelijktijdig gebruik van nifedipine en itraconazol GeBu 2002 36(6)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 14-1-2020.


NIFEDIPINE

Aantal meldingen 756
Ernstig 49
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
323
(43%)
430
(57%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 45
bloedneus : 4
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 2
geeuwen : 1
hoesten : 6
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 18
neusverstopping : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 4
orofaryngeale pijn : 1
piepen : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
pancytopenie : 1
Bloedvaten : 132
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 5
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
erythromelalgie : 3
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 52
overmatig blozen : 45
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
vaatspasme : 1
vaatverwijding : 4
verhoogde bloeddruk : 5
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
wisselende bloeddruk : 4
Hart : 152
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
atrioventriculaire dissociatie : 1
hartkloppingen : 43
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 90
scherfhemorragieën : 1
snel hartritme : 10
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 161
angio-oedeem : 11
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 2
eczeem : 3
galbulten : 6
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gezichtszwelling : 5
haaruitval : 10
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 3
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 15
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 21
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 10
nagelafwijking : 3
nagelverkleuring : 2
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 2
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 10
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 16
toename huidpigment : 3
vervellen : 2
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
cellulitis : 1
gordelroos : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blaar : 3
blootstelling via moedermelk : 1
wondcomplicatie : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 163
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 3
braken : 8
buikklachten : 3
buikpijn : 8
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 9
droge mond : 10
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 19
lipaandoening : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 10
misselijkheid : 26
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 8
obstructie van de darm : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking tandvlees : 7
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 3
tandaanslag/plaque : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 3
tandvlees bloeding : 1
tandvleesblaar : 1
tongaandoening : 1
tongspasme : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 4
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
zwelling tandvlees : 4
Neoplasmata : 1
nierkanker : 1
Nier en urinewegen : 39
aandoening urinelozing : 3
bedplassen : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 6
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 10
vaker urineren : 8
vocht vasthouden : 5
Oog : 36
accomodatiestoornis ooglens : 1
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
oogaandoening : 3
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
rood oog : 3
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 15
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 13
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 67
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 5
depressie : 4
depressieve stemming : 4
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 4
paniekaanval : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 15
spanning : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 86
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 3
peesafwijking : 1
perifere zwelling : 4
pijn in arm of been : 9
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 2
Spierpijn : 16
spierspasmen : 20
spierzwakte : 5
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 22
ammonium verhoogd : 1
bilirubine urine : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 7
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Productresidu aanwezig : 1
protrombinespiegel verhoogd : 1
sperma analyse abnormaal : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 216
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 13
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
hartdood : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 8
koorts : 3
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 1
malaise : 22
niet lekker voelen : 1
oedeem : 22
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 28
pijn : 3
pijn in de borstkas : 13
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
slijmvliesdroogheid : 1
statisch oedeem : 15
vermoeidheid : 39
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 2
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 6
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
jicht : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
bekkenbodempijn : 1
bekkenpijn : 1
bloed in het sperma : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
hydrokèle : 1
impotentie : 11
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 7
Zenuwstelsel : 280
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 3
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 56
dunnevezelneuropathie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 112
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
migraine : 6
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 11
slaperigheid pasgeborene : 1
smaakverlies : 8
spierstijfheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 22
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 20
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 1
verlamming : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
volledige verlamming : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NIFEDIPINE

Aantal meldingen 39.126
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.920
(53%)
16.069
(41%)
2.137
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
542
(1%)
12.299
(31%)
12.004
(31%)
12.850
(33%)
1.431
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.989
Bloed- en lymfestelsel : 559
Bloedvaten : 5.769
Chirurgische en medische verrichtingen : 210
Congenitale en genetische afwijkingen : 110
Endocrien syteem : 57
Hart : 4.344
Huid- en onderhuid : 6.653
Immuunsysteem : 858
Infecties en parasitaire aandoeningen : 894
Intoxicaties en letsels : 1.630
Lever en galwegen : 548
Maag-darmstelsel : 6.434
Neoplasmata : 200
Nier en urinewegen : 1.196
Oog : 1.045
Oor en evenwichtsorgaan : 513
Product aanlegenheden : 386
Psychisch : 1.976
Sociale omstandigheden : 44
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.513
Testuitslagen en onderzoeken : 1.886
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.035
Voeding en stofwisseling : 992
Voortplantingsstelsel en borsten : 719
Zenuwstelsel : 10.128
Zwangerschap en perinatale periode : 528
Vergelijkbare geneesmiddelen