NORVASC (AMLODIPINE)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NORVASC (AMLODIPINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08CA01 AMLODIPINE Capsule, Drank (suspensie), Tablet
C08CA01 NORVASC (AMLODIPINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Amlodipine and epistaxis 2019
2 Amlodipine en fotosensitiviteit 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-1-2020.


AMLODIPINE

Aantal meldingen 1.117
Ernstig 69
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
503
(45%)
612
(55%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 91
astma : 1
bloedneus : 9
droogheid neusslijmvlies : 1
Dyspneu in rust : 1
eosinofiele pneumonie : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 22
intranasale hypo-esthesie : 1
intranasale paresthesie : 1
kortademigheid : 32
kortademigheid bij inspanning : 4
longaandoening : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
niezen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 4
prikkeling voorhoofdsholten : 1
sputum toegenomen : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 2
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 78
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 4
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 10
lage bloeddruk : 6
lage bloeddruk bij opstaan : 6
longembolie : 1
opvlieger : 9
overmatig blozen : 28
vaatontsteking : 3
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Endocrien syteem : 4
bijnieraandoening : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
overmatig haargroei : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 202
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 3
hartfalen : 2
hartkloppingen : 46
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 6
perifeer oedeem : 128
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
sinusaritmie : 1
snel hartritme : 4
trage hartslag : 4
Huid- en onderhuid : 327
angio-oedeem : 16
brandend gevoel van de huid : 7
droge huid : 4
eczeem : 9
erythema multiforme : 1
galbulten : 7
galbulten : 1
gezichtszwelling : 3
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 43
hidradenitis : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 49
huiduitslag (rash papulair) : 3
huidverdikking : 1
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 46
jeukende huiduitslag : 12
lichen sclerosus : 1
Meerdere blauwe plekken : 5
nachtzweten : 2
nagelloslating : 1
nagelongemak : 1
oedeem mond : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
ooglidzwelling : 2
op acne lijkende huidontsteking : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 11
overmatige verhoorning van de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 3
psoriasis : 5
puntbloedingen : 4
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 8
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 26
tongoedeem : 2
verandering haartextuur : 1
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zwelling aangezicht : 5
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 4
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
amandelontsteking : 1
bronchitis : 1
cellulitis : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blaar : 4
breuk : 1
epicondylitis : 1
Foreign body in respiratory tract : 1
medicatiefout : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 4
hepatitis cholestatisch : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 235
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 6
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 12
branderige tong : 1
buikklachten : 8
buikpijn : 15
diarree : 18
droge mond : 12
dyschezie : 1
ernstige ontsteking mondholte (necrotiserende stomatitis) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
Gingival discomfort : 1
groei van het tandvlees : 24
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
intra-abdominale bloeding : 1
irritatie keel : 2
kramp van de slokdarm : 2
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 1
losse tand : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 13
maagontsteking : 1
misselijkheid : 31
obstipatie, verstopping : 18
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 3
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 3
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 2
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 2
tongaandoening : 3
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 4
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 4
zuurbranden : 1
zwelling tandvlees : 3
Neoplasmata : 2
kwaadaardig gezwel : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 38
aandoening urinelozing : 3
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 7
nierfalen : 1
nierstenen : 1
pijn bij plassen : 1
stress-urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 2
vaak plassen : 3
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 4
vocht vasthouden : 5
Oog : 72
asthenopie : 1
bijziendheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 19
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 3
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 4
stoornis zien (fotopsie) : 2
tijdelijke blindheid : 2
traanproductie verhoogd : 3
traanproductieaandoening : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 14
Oor en evenwichtsorgaan : 37
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
Excessive cerumen production : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 31
slechthorendheid : 1
Psychisch : 108
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 8
agressie : 4
angst : 6
Apathisch : 5
depressie : 5
depressieve stemming : 18
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
huilen : 2
nachtmerrie : 6
onrust : 4
paniekaanval : 1
paniekreactie : 2
parasomnia : 1
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 4
slaapaanvallen : 2
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 11
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 2
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 202
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 29
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 5
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 1
osteitis : 1
pees pijn : 1
perifere zwelling : 10
pijn in arm of been : 12
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 8
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 6
skeletspierstijfheid : 3
slijmbeursonsteking : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 57
spierspasmen : 41
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 38
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
eiwit urine : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
rode bloedcellen urine : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
witte bloedcellen urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 275
dorst : 3
energie verhoogd : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 23
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 4
groeivertraging : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 9
koorts : 3
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 8
malaise : 15
niet lekker voelen : 2
oedeem : 25
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 8
onverwacht effect : 61
pijn : 3
pijn in de borstkas : 12
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
product fysieke aangelegenheid : 1
reactie op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 24
temperatuurintolerantie : 2
ulcus : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 36
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 16
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
abnormaal verlies van gewicht : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 53
bloed in het sperma : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
genitale uitslag : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 26
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
penisaandoening : 1
pijnlijke borst : 3
scrotaaloedeem : 1
seksuele stoornis : 2
toegenomen erectie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 11
Zenuwstelsel : 242
aandachtstoornis : 3
aangezichtspijn : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 57
dyskinesie : 2
evenwichtsstoornis : 4
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 7
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 43
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kaakklem : 2
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 2
myasthenia gravis : 1
myotonie : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 5
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 5
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 6
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 28
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 10
verandering reukvermogen : 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderde gevoeligheid : 11
verstoorde smaak : 9
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AMLODIPINE

Aantal meldingen 78.794
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
44.113
(56%)
31.087
(39%)
3.594
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.122
(1%)
25.484
(32%)
30.665
(39%)
19.337
(25%)
2.186
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.706
Bloed- en lymfestelsel : 1.161
Bloedvaten : 7.789
Chirurgische en medische verrichtingen : 502
Congenitale en genetische afwijkingen : 117
Endocrien syteem : 143
Hart : 5.735
Huid- en onderhuid : 12.059
Immuunsysteem : 2.466
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.971
Intoxicaties en letsels : 5.467
Lever en galwegen : 1.063
Maag-darmstelsel : 10.897
Neoplasmata : 692
Nier en urinewegen : 2.633
Oog : 2.513
Oor en evenwichtsorgaan : 1.169
Product aanlegenheden : 2.651
Psychisch : 6.299
Sociale omstandigheden : 246
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.795
Testuitslagen en onderzoeken : 5.463
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29.413
Voeding en stofwisseling : 2.716
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.082
Zenuwstelsel : 16.339
Zwangerschap en perinatale periode : 135
Vergelijkbare geneesmiddelen