Lettergrootte

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX)

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BB09 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX) Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
4 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
5 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Pandemic influenza vaccine (Pandemrix®) and narcolepsy 2011
2 Pandemrix and injection site discolouration 2011
3 Reports associated with vaccination against influenza A (H1N1) 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX)

Aantal meldingen 3.754
Ernstig 134
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.784
(48%)
1.913
(51%)
57
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 353
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 2
astma : 2
bloedneus : 10
bronchospasme : 3
geeuwen : 1
hoesten : 148
hoorbare piepende ademhaling : 2
kortademigheid : 69
longaandoening : 1
luchtwegaandoening : 1
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 53
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 43
piepen : 1
pijnlijke pleuritis : 1
productieve hoest : 3
snelle ademhaling : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 5
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 27
immune trombocytopenische purpura : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 25
Bloedvaten : 101
bleekheid : 87
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 2
Henoch-Schönlein purpura : 3
hersenbloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 2
lymfoedeem : 1
Endocrien syteem : 2
auto-immune thyreoïditis : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 25
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 8
hartkloppingen : 8
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 5
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 463
allergische huidontsteking : 9
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 5
galbulten : 55
gegeneraliseerd erytheem : 2
gele huid : 1
gezichtszwelling : 2
haaraandoening : 1
haaruitval : 2
huid warm : 3
huiduitslag : 166
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 8
huidverkleuring : 1
injectieplaatsrash : 4
Jeuk : 52
jeukende huiduitslag : 4
kneuzing : 9
koude urticaria : 1
livedo reticularis : 1
nachtzweten : 2
ooglidzwelling : 3
overmatig zweten : 19
pruritus gegeneraliseerd : 1
puntbloedingen : 3
rash gegeneraliseerd : 18
rash scarlatiniform : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 5
roodheid : 62
strakke huid : 1
vlekkerige huiduitslag : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 10
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 1
auto-immuunziekte : 1
immuunsysteemaandoening : 2
overgevoeligheid : 10
Infecties en parasitaire aandoeningen : 177
abces : 2
amandelontsteking : 3
bacteriële longontsteking : 3
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 2
Bovenste luchtweginfectie : 4
bronchitis : 4
cellulitis : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 1
griep : 5
huidinfectie : 1
infectie van het oor : 8
infectieuze kroep : 3
infectieuze pleurale effusie : 1
koortsstuip : 63
koortsuitslag : 1
krentenbaard (impetigo) : 2
laryngitis : 1
longontsteking : 15
middenoorontsteking : 2
neus-keelontsteking : 31
ooginfectie : 5
orale herpes : 1
otitis media acuut : 4
pneumonie viraal : 1
pseudokroep : 5
roodvonk : 2
urineweginfectie : 1
virale infectie : 2
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blaar : 1
lage lichaamstemperatuur : 4
wond : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 2
Maag-darmstelsel : 1057
abnormale ontlasting : 3
aften : 5
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 1
braken : 461
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 131
diarree : 251
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 2
misselijkheid : 178
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
slikken pijnlijk : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 5
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 1
Neoplasmata : 2
lymfangioom : 1
lymfocytaire leukemie : 1
Nier en urinewegen : 11
bedplassen : 1
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 42
aandoening rondom oogkas : 1
Afwijking oogbeweging : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 2
icterus van het oog : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
oogaandoening : 3
oogirritatie : 2
oogontsteking : 4
oogzwelling : 9
rood oog : 5
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 26
draaiduizeligheid : 13
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 10
oorsuizen : 1
Psychisch : 442
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 1
Apathisch : 4
Breath holding spell : 1
delirium febrile : 1
dissociatie : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 3
huilen : 132
huilerigheid : 63
ijlen : 5
Lusteloos : 93
nachtmerrie : 13
onrust : 2
paniekaanval : 4
paniekreactie : 3
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 9
rusteloosheid : 12
slaapaanvallen : 2
slaapstoornis : 12
slapeloosheid : 65
staren : 1
stemming veranderd : 3
tic : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderde activiteit : 1
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 407
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 35
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 10
ontsteking gewrichtskapsel : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 74
rugpijn : 8
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 26
slijmbeursonsteking : 2
Spierpijn : 198
spierspasmen : 5
spierzwakte : 33
Testuitslagen en onderzoeken : 42
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 26
lichaamstemperatuur verlaagd : 4
wisselende lichaamstemperatuur : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4250
abces op de injectie plaats : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
blaasje op slijmvliezen : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddeleneffect verminderd : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gezwel op de injectieplaats : 3
griepachtige verschijnselen : 148
het heet hebben : 7
het koud hebben : 16
hoge koorts : 1.193
huidontsteking op de injectieplaats : 1
induratie : 2
injectieplaatshematoom : 5
injectieplaatskneuzing : 21
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsverharding : 115
injectieplaatsverkleuring : 6
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 18
jeuk op de injectieplaats : 17
koorts : 1.217
koude rillingen : 82
kreunen : 2
lichaamszwakte : 10
littekenvorming op de injectieplaats : 1
loopstoornis : 2
malaise : 113
oedeem : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 5
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn : 43
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 596
reactie op de injectieplaats : 10
roodheid op de injectieplaats : 182
verhoging lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 18
vermoeidheid : 192
zwelling : 14
zwelling van injectieplaats : 187
Voeding en stofwisseling : 208
slecht gevoede zuigeling : 8
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 2
verhoogd dorstgevoel : 13
verminderd drinken : 39
verminderde eetlust : 142
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
melkafscheiding : 1
Zenuwstelsel : 777
aandachtstoornis : 4
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 37
ataxie : 1
bewegingsarmoede : 2
bewustzijnsverlies : 7
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cerebellair syndroom : 1
duizeligheid : 48
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 22
epilepsie : 5
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 18
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 344
hypersomnie : 39
kaakklem : 1
migraine : 4
minder smaak : 1
onhandigheid : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 11
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 7
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 29
slaperigheid : 114
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 6
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 3
tintelingen : 15
toeval (convulsie) : 9
trilling/beving (tremor) : 8
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 4
verminderde gevoeligheid : 4
volledige verlamming : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 6
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 9
borstvoeding verminderd : 5
stoornis borstvoeding : 4
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX)

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen
2 J07BB02 BATREVAC () Injectie
3 J07BB02 GRIEPVACCIN HUISARTS (INFLUENZAVACCIN) Injectie
4 J07BB02 INFLUVAC () Injectie
5 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN 2015/2016 SUBUNIT) Injectie
6 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN) Injectie
7 J07BB02 INTANZA 15 () Injectie
8 J07BB02 TUBIGRIP () Injectie
9 J07BB02 VAXIGRIP (INFLUENZAVACCIN) Injectie
10 J07BB07 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified) Overige toedieningsvormen
11 J07BB08 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA) Overige toedieningsvormen