PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX)

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BB09 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX) Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
4 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
5 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Pandemic influenza vaccine (Pandemrix®) and narcolepsy 2011
2 Pandemrix and injection site discolouration 2011
3 Reports associated with vaccination against influenza A (H1N1) 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX)

Aantal meldingen 3.747
Ernstig 129
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.779
(47%)
1.911
(51%)
57
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 329
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
afwijkende ademhaling : 2
astma : 2
bloedneus : 12
bronchospasme : 5
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 144
hoorbare piepende ademhaling : 3
kortademigheid : 63
longaandoening : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 35
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 40
piepen : 1
pijnlijke pleuritis : 1
productieve hoest : 3
snelle ademhaling : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 5
Bloed- en lymfestelsel : 26
immune trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 25
Bloedvaten : 100
bleekheid : 87
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 2
Henoch-Schönlein purpura : 3
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 2
lymfoedeem : 1
Endocrien syteem : 2
auto-immune thyreoïditis : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 25
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 8
hartkloppingen : 8
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 5
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 487
allergische huidontsteking : 16
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 6
galbulten : 53
gegeneraliseerd erytheem : 2
gele huid : 1
gezichtszwelling : 2
haaraandoening : 1
haaruitval : 2
huid warm : 5
huiduitslag : 152
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 8
huidverkleuring : 1
injectieplaatsrash : 4
Jeuk : 51
jeukende huiduitslag : 4
kneuzing : 20
koude urticaria : 1
livedo reticularis : 1
nachtzweten : 3
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 18
pruritus gegeneraliseerd : 1
puntbloedingen : 3
rash gegeneraliseerd : 21
rash scarlatiniform : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 6
roodheid : 70
strakke huid : 1
vlekkerige huiduitslag : 13
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 9
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 17
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
auto-immuunziekte : 1
immuunsysteemaandoening : 4
overgevoeligheid : 10
Infecties en parasitaire aandoeningen : 215
abces : 2
amandelontsteking : 3
bacteriële longontsteking : 5
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 2
Bovenste luchtweginfectie : 4
bronchitis : 4
cellulitis : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 1
griep : 7
huidinfectie : 1
infectie van het oor : 8
infectieuze kroep : 4
infectieuze pleurale effusie : 1
koortsstuip : 78
krentenbaard (impetigo) : 2
laryngitis : 1
longontsteking : 14
longontsteking door respiratoir syncytiaal virus : 1
middenoorontsteking : 3
neus-keelontsteking : 50
ooginfectie : 5
orale herpes : 1
otitis media acuut : 4
pneumonie viraal : 1
roodvonk : 2
Subglottic laryngitis : 4
urineweginfectie : 1
virale infectie : 2
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blaar : 1
lage lichaamstemperatuur : 4
wond : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 2
Maag-darmstelsel : 1043
abnormale ontlasting : 3
aften : 5
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 1
braken : 444
branderige tong : 1
buikpijn : 129
diarree : 252
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 2
misselijkheid : 176
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
projectiel braken : 7
slikken pijnlijk : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 5
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 1
Neoplasmata : 2
lymfangioom : 1
lymfocytaire leukemie : 1
Nier en urinewegen : 11
bedplassen : 1
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 43
aandoening rondom oogkas : 1
Afwijking oogbeweging : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 2
icterus van het oog : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
oogaandoening : 3
oogirritatie : 2
oogontsteking : 3
oogzwelling : 10
rood oog : 5
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 3
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 27
draaiduizeligheid : 13
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 11
oorsuizen : 1
Psychisch : 439
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 1
Apathisch : 4
delirium febrile : 1
dissociatie : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 3
huilen : 144
huilerigheid : 50
ijlen : 5
Lusteloos : 91
nachtmerrie : 13
onrust : 2
paniekaanval : 4
paniekreactie : 3
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 9
rusteloosheid : 12
slaapaanvallen : 3
slaapstoornis : 11
slapeloosheid : 66
staren : 1
stemming veranderd : 3
tic : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderde activiteit : 1
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 399
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 34
gewrichtsstijfheid : 3
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 10
ontsteking gewrichtskapsel : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 68
rugpijn : 7
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 31
slijmbeursonsteking : 2
Spierpijn : 195
spierspasmen : 4
spierzwakte : 31
Testuitslagen en onderzoeken : 36
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 21
lichaamstemperatuur verlaagd : 4
wisselende lichaamstemperatuur : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4236
abces op de injectie plaats : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezwel op de injectieplaats : 4
griepachtige verschijnselen : 143
het heet hebben : 7
het koud hebben : 16
hoge koorts : 1.220
huidontsteking op de injectieplaats : 1
induratie : 2
injectieplaatshematoom : 5
injectieplaatskneuzing : 10
injectieplaatsoedeem : 1
injectieplaatsverharding : 109
injectieplaatsverkleuring : 6
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 16
jeuk op de injectieplaats : 17
koorts : 1.222
koude rillingen : 84
kreunen : 2
lichaamszwakte : 10
littekenvorming op de injectieplaats : 1
loopstoornis : 2
malaise : 110
oedeem : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 6
pijn : 48
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 582
reactie op de injectieplaats : 9
roodheid op de injectieplaats : 175
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verhoging lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 18
vermoeidheid : 189
zwelling : 19
zwelling van injectieplaats : 183
Voeding en stofwisseling : 207
slecht gevoede zuigeling : 8
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 2
verhoogd dorstgevoel : 13
verminderd drinken : 39
verminderde eetlust : 141
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
melkafscheiding : 1
Zenuwstelsel : 793
aandachtstoornis : 4
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 32
ataxie : 2
bewegingsarmoede : 2
bewustzijnsverlies : 8
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cerebellair syndroom : 1
convulsie op kinderleeftijd : 1
coördinatiestoornis : 1
duizeligheid : 48
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 22
epilepsie : 5
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 20
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 360
hypersomnie : 38
kaakklem : 1
migraine : 3
minder smaak : 1
onhandigheid : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
overactiviteit : 11
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 7
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap apneu syndroom : 1
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 30
slaperigheid : 111
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 8
spierverslapping : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 2
tintelingen : 15
toeval (convulsie) : 10
trilling/beving (tremor) : 8
verhoogde spanning : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 4
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 6
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 9
borstvoeding verminderd : 5
stoornis borstvoeding : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX)

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen
2 J07BB02 BATREVAC () Injectie
3 J07BB02 GRIEPVACCIN HUISARTS (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
4 J07BB02 INFLUVAC () Injectie
5 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN 2015/2016 SUBUNIT) Injectie
6 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
7 J07BB02 INTANZA 15 () Injectie
8 J07BB02 TUBIGRIP () Injectie
9 J07BB02 VAXIGRIP (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
10 J07BB07 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified) Overige toedieningsvormen
11 J07BB08 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA) Overige toedieningsvormen