PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified)

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BB07 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified) Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
4 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
5 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified)

Aantal meldingen 316
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
108
(34%)
208
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 25
astma : 2
bronchospasme : 1
hoesten : 11
kortademigheid : 5
longaandoening : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 4
Bloed- en lymfestelsel : 2
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 9
bleekheid : 3
granulomatose met polyangiitis : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Endocrien syteem : 1
ziekte van Basedow : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
tachycardie foetaal : 1
Huid- en onderhuid : 22
eczeem : 1
galbulten : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huiduitslag : 4
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 4
kneuzing : 1
overmatig zweten : 2
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
Bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 1
griep : 1
infectie met cytomegalovirus : 1
infectie van het oor : 1
koortsstuip : 3
neus-keelontsteking : 9
orale herpes : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 2
Maag-darmstelsel : 68
braken : 22
buikklachten : 2
buikpijn : 8
diarree : 15
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 17
pijn in de mond : 1
tongblaren : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 2
droog oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 30
hallucinatie (visueel) : 1
huilen : 13
huilerigheid : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 2
onrust : 1
psychische stoornis : 1
schreeuwen : 1
slaapaanvallen : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 5
tic : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 46
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 2
nekpijn : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 1
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 28
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 2
BSE verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 325
allodynie : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 18
het koud hebben : 3
hoge koorts : 72
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsverharding : 8
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 81
koude rillingen : 7
lichaamszwakte : 1
malaise : 13
ontsteking op de injectieplaats : 2
pijn : 4
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 56
roodheid op de injectieplaats : 14
verminderd gebruik ingeente arm of been : 5
vermoeidheid : 26
zwelling van injectieplaats : 8
Voeding en stofwisseling : 13
aanvallen van spierkrampen (tetanie) : 1
abnormaal verlies van gewicht : 1
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstpijn : 1
Zenuwstelsel : 100
aandachtstoornis : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 7
cerebraal infarct foetaal : 1
complex regionaal pijn syndroom : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 14
een verlaagde spierspanning : 1
flauwvallen : 2
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 38
hypersomnie : 6
migraine : 1
neuromyopathie : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 1
spierstijfheid : 2
spierverslapping : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 3
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale dood : 1
stoornis borstvoeding : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (Unspecified)

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BB01 INFLUENZA, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS Overige toedieningsvormen
2 J07BB02 BATREVAC () Injectie
3 J07BB02 GRIEPVACCIN HUISARTS (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
4 J07BB02 INFLUVAC () Injectie
5 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN 2015/2016 SUBUNIT) Injectie
6 J07BB02 INFLUVAC (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
7 J07BB02 INTANZA 15 () Injectie
8 J07BB02 TUBIGRIP () Injectie
9 J07BB02 VAXIGRIP (INFLUENZAVACCIN) Injectie, Suspensie voor injectie
10 J07BB08 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (FOCETRIA) Overige toedieningsvormen
11 J07BB09 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (PANDEMRIX) Overige toedieningsvormen