Lettergrootte

RITALIN (METHYLFENIDAAT)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RITALIN (METHYLFENIDAAT) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Methylfenidaat Stimulerend middel Gezondgids 2016 augustus 2016
2 Oliveiro-van Norel D., Monster M., Grootheest van A.C. Het Raynaud-fenomeen als bijwerking van methylfenidaat; Niet het feit maar het tijdstip verbaast PW 2004 139(17):576-579
3 Oosterhuis I. Methylfenidaat en hyperhidrose GeBu 2008 42:20
4 Gorp, AM van, Bleijenberg, O.T. Methylfenidaat en nicotinebehoefte Psyfar 2016 11(2);31-33
5 Hunsel van F. Methylfenidaat en trismus GeBu 2014 48(8):91
6 Oosterhuis I., Heijting L.W., Puijenbroek van E.P. Spontaneous Ejaculation with the Use of ADHD drugs Drug Safety 2009 32:(10);901
7 Oosterhuis I., Heijting L., Puijenbroek van E. Spontaneous ejaculation with the use of noradrenergic reuptake inhibitors EJCP 2012 68:1461–1462
8 Oosterhuis I., Heijting L., Puijenbroek van E. Spontaneous ejaculation with the use of noradrenergic reuptake inhibitors EJCP 2012 68:1461–1462
9 Weits, G., Härmark, L., Hartman, J., Kant, A.C. The occurrence of ADRs of ADHD medication in the adult population collaboration with patient organisation contributing to medicine safety Drug Safety 2017 2017(40):971
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Atomoxetine, methylphenidate and ejaculation disorder 2010
2 Lack of effect after substitution of methylphenidate prolonged-release 2017
3 Methylphenidate adults overview 2017
4 Methylphenidate and epistaxis 2012
5 Methylphenidate and erectile dysfunction 2010
6 Methylphenidate and hyperhidrosis 2007
7 Methylphenidate and priapism 2016
8 Methylphenidate, dexamphetamine and trismus 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

METHYLFENIDAAT

Aantal meldingen 1.318
Ernstig 305
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
800
(61%)
493
(37%)
25
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 61
astma : 4
bloedneus : 22
geeuwen : 1
hoesten : 6
hyperventilatie : 5
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 9
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
neusaandoening : 1
neusklachten : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 3
pneumothorax : 1
snelle ademhaling : 3
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 16
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
pancytopenie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 98
aderaandoening handen en voeten : 1
arteriële stenose : 1
bleekheid : 3
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 6
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 22
flauwvallen : 4
herseninfarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 15
opvlieger : 1
overmatig blozen : 5
trombose : 1
vaatontsteking : 3
vaatspasme : 1
vaatvernauwing : 2
verhoogde bloeddruk : 28
Chirurgische en medische verrichtingen : 15
baarmoederdilatatie en -evacuatie : 1
off-label gebruik : 7
opzettelijk misbruik van product : 7
Endocrien syteem : 9
auto-immune thyreoïditis : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
overmatig haargroei : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
struma : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
Hart : 130
aandoening hartklep : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 6
bundeltakblok rechts : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 2
hartfalen : 2
hartinfarct : 12
hartkloppingen : 47
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 2
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 10
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 30
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 3
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
Huid- en onderhuid : 208
acne : 3
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 4
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 8
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 40
huidaandoening : 3
huidgeur afwijkend : 9
huidhypopigmentatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 15
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 6
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 6
littekenvormende alopecie : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelgroei abnormaal : 1
nagelloslating : 1
ooglidzwelling : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 61
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
abces : 3
caries tanden : 5
enterokokkeninfectie : 1
febris recurrens : 1
giardiasis : 1
laryngitis : 1
maagdarminfectie : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van haarzakjes : 2
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 66
alcoholvergiftiging : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
geneesmiddel toegediend aan patiënt van onjuiste leeftijd : 4
geneesmiddelafleveringsfout : 2
geneesmiddelvoorschrijffout : 1
gewrichtsontwrichting : 2
hersenschudding : 1
heupbreuk : 1
leverletsel : 1
medicatiefout : 2
ongeval : 1
onjuiste dosis toegediend : 2
onjuiste toedieningswijze voor geneesmiddeltoediening : 2
opzettelijke overdosis : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 3
overdosis : 8
overslaan van drugdosering : 1
Paternal exposure timing unspecified : 1
Product use in unapproved indication : 2
Product use issue : 4
Sedation complication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 18
vergiftiging : 1
verkeerde patiënt kreeg medicatie : 1
verkeersongeluk : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Wrong technique in product usage process : 1
Lever en galwegen : 9
galblaasaandoening : 1
geelzucht : 3
Hepatitis : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 213
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 3
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 11
branderige tong : 1
buikklachten : 10
buikklachten : 2
buikpijn : 20
coeliakie : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 10
droge keel : 2
droge mond : 25
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
groei van het tandvlees : 1
hik : 1
irritatie keel : 1
landkaarttong : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 52
obstipatie, verstopping : 11
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 10
prikkelbare darmsyndroom : 2
tandaandoening : 4
tanderosie : 1
tandverkleuring : 4
tandvlees bloeding : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
tongspasme : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 9
acute myeloïde leukemie : 2
alveesklierkanker : 1
bijniermetastase : 1
borstkanker : 2
gezwel : 1
hematologische maligniteit : 1
longmetastasen : 1
Nier en urinewegen : 43
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
bedplassen : 5
bloed in de urine : 5
hemolytisch uremisch syndroom : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nefrogene diabetes insipidus : 1
nierfalen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 4
vaak plassen : 2
vaker urineren : 11
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 5
Oog : 85
accomodatiestoornis ooglens : 7
bijziendheid : 1
blindheid : 1
droog oog : 7
dubbelzien : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 11
glaucoom : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
metamorfopsie : 1
ongemak in het oog : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 3
pupil vernauwing : 1
scheelzien : 4
scherpzien gereduceerd : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
verwijding van de pupillen : 19
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 11
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 5
slechthorendheid : 2
wagenziekte : 1
Psychisch : 670
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 17
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 5
ADHD : 6
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 7
afhankelijkheid van nicotine : 5
agressie : 38
alcoholmisbruik : 1
alcoholprobleem : 1
angst : 26
antisociaal gedrag : 1
Apathisch : 12
bipolaire stoornis : 1
brassend eten : 1
dagdromen : 2
depressie : 29
depressieve stemming : 55
Derealisatie : 3
desoriëntatie : 5
dissociatie : 3
dwang : 1
dysforie : 2
eetstoornis : 3
emotionele armoede : 4
emotionele labiliteit : 7
emotionele stoornis : 3
gelijkmatige stemming : 2
gestoord denken : 3
hallucinatie (visueel) : 8
hallucinaties : 16
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 7
huilen : 6
hypomanie : 2
illusie : 2
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 3
libidoverlies : 3
Lusteloos : 5
manie : 3
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 7
negatieve gedachten : 1
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 36
ontremming : 2
onttrekkingssyndroom : 6
onychofagie : 2
opzettelijke automutilatie : 3
overdreven waakzaamheid : 2
paniekaanval : 15
paniekreactie : 4
paniekstoornis : 2
Persistent depressive disorder : 1
persoonlijkheidsverandering : 3
prikkelbaarheid : 17
psychiatrisch symptoom : 2
psychotische stoornis : 22
rusteloosheid : 32
seksueel ongepast gedrag : 1
slaapstoornis : 14
slapeloosheid : 38
sociaal vermijdingsgedrag : 4
somnabulisme : 1
spanning : 4
spraakzucht : 2
staren : 1
stemming veranderd : 4
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 11
stotteren : 1
stress : 2
tandenknarsen : 11
terminale insomnia : 1
tic : 18
trichotillomanie : 1
uitgelaten stemming : 5
uitvoerende disfunctie : 2
verandering in langdurende aandacht : 1
verhoogd libido : 4
verminderd libido : 6
vertraagd denken : 1
vervolgingswaan : 1
verwarde toestand : 8
vrees : 3
waandenkbeelden : 7
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 10
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 33
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 17
drugmisbruik : 7
fysieke aanval : 1
invaliditeit : 1
niet goed groeien : 1
onderwijsprobleem : 4
verminderde werkbekwaamheid : 1
weigering behandeling : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 82
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 4
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 10
gewrichtsstijfheid : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 2
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 10
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 11
spierspasmen : 16
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 103
afwijkend ECG : 2
afwijkingen aan zaadcellen : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antistoftest positief : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed foliumzuur abnormaal : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 2
bloeddruk verhoogd : 11
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 31
gewichtsverlies gering : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 17
hartfrequentie verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
Liver function test increased : 2
medicatieresidu aanwezig : 2
metanefrine urine verhoogd : 1
normetanefrine urine verhoogd : 1
schommelende spiegels van een geneesmiddel : 1
spontane peniserectie : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 542
begeleidende ziekte verergerd : 1
bijwerking : 1
dorst : 6
energie verhoogd : 2
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel niet werkzaam voor niet-goedgekeurde indicatie : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 53
geneesmiddeleneffect variabele : 1
geneesmiddeleneffect verminderd : 17
geneesmiddelinteractie : 33
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 9
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
groeivertraging : 17
het heet hebben : 5
het koud hebben : 6
hoge koorts : 1
koorts : 13
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 4
malaise : 8
mobiliteit verminderd : 1
onbeoordeelbaar voorval : 1
onbestendig gevoel borstkas : 7
ontsteking : 1
onverwacht effect : 165
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 21
plotselinge dood : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 29
product substitutieaangelegenheid : 1
productnaam verwarring : 3
slaapzucht (lethargie) : 2
slijmvliesdroogheid : 2
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 12
Therapeutic response shortened : 6
therapeutische reactietijd verminderd : 1
val : 2
verlengde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 28
vermoeidheid : 38
verslechtering van de aandoening : 9
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 12
ziekteterugkering : 2
Voeding en stofwisseling : 77
abnormale gewichtstoename : 1
alcoholintolerantie : 1
gebrek aan vitamine B-complex : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
gewichtstoename slecht : 1
honger : 1
hypofagie : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
toegenomen eetlust : 5
type 1 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 3
verminderde eetlust : 57
Voortplantingsstelsel en borsten : 62
abnormaal orgasme : 1
borstpijn : 1
genitale zwelling : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 12
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 4
melkafscheiding : 5
menstruaties met grote tussenpozen : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
onvruchbaarheid mannelijk : 1
penisaandoening : 2
pijn scrotum : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
polycysteuze eierstokken : 1
polymenorroe : 1
premenstrueel syndroom : 1
prostaataandoening : 2
seksuele stoornis : 3
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
toegenomen erectie : 2
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 9
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 367
aandachtstoornis : 32
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 25
dwangstand van het hoofd : 3
dyskinesie : 10
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 9
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 4
flauwvallen : 10
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 3
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 84
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
initiële insomnia : 3
kaakklem : 12
migraine : 7
multipele sclerose : 1
nervus glossopharyngeus afwijking : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
oculogyrische crisis : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 7
petit mal epilepsie : 5
reversibel ischemisch neurologisch defect : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 14
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 7
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 18
tintelingen mond : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toeval (convulsie) : 6
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 2
toeval/stuip (tonisch) : 1
trage response op stimuli : 2
trilling/beving (tremor) : 21
veranderd bewustzijn : 2
verhoogde spanning : 3
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 3
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 8
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 4
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 8
normale pasgeborene : 1
spontane miskraam : 3
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
zwangerschapscomplicatie : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

METHYLFENIDAAT

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06BA01 AMFETAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06BA02 AMFEXA (DEXAMFETAMINE) Tablet
3 N06BA02 DEXAMFETAMINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06BA07 ASPENDOS (MODAFINIL) Tablet
5 N06BA07 MODAFINIL Tablet
6 N06BA07 MODIODAL (MODAFINIL) Tablet
7 N06BA09 STRATTERA (ATOMOXETINE) Capsule
8 N06BA11 DEXMETHYLFENIDAAT Overige toedieningsvormen