RIZATRIPTAN

Smelttablet, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RIZATRIPTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02CC04 MAXALT (RIZATRIPTAN) Smelttablet, Tablet
N02CC04 RIZATRIPTAN Smelttablet, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Coulter D.M., Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Activation of Pain by Sumatriptan Headache 2003 43(9):994-999
2 Passier J.L.M., Coulter D.M., Puijenbroek van E.P. Selective serotonergic vasoconstrictors in suspected association with pain activation (abstract) PEDS 2002 11(2):S257
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Selective serotonergic vasoconstrictors (triptans) and pain re-activation - an update 2015
2 Selective serotonergic vasoconstrictors in suspected association with pain activation 2002
3 Sumatriptan and zolmitriptan and emotional disinhibition 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


RIZATRIPTAN

Aantal meldingen 176
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
29
(16%)
146
(83%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
afwijkende ademhaling : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
kortademigheid : 6
kramp van de mond en slokdarm : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 10
Atheroembolism : 1
Bloeduitstorting : 1
hersenbloeding : 2
opvlieger : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 19
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 5
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
kransslagaderdissectie : 1
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 19
angio-oedeem : 3
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 2
roodheid : 3
tongoedeem : 1
zwelling aangezicht : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische shock : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
caries tanden : 1
infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen : 1
overdosis : 1
posttraumatische pijn : 3
Maag-darmstelsel : 31
bloederige ontlasting : 1
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 2
diarree : 2
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 4
misselijkheid : 7
oesofaguspijn : 1
Oral hyperaesthesia : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandpijn : 2
vergroting speekselklier : 1
Nier en urinewegen : 13
hypertonie blaas : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaak plassen : 5
vaker urineren : 5
verkleuring van de urine : 1
Oog : 6
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 20
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 1
depressieve stemming : 4
dissociatie : 1
dissociatieve stoornis : 1
hallucinaties : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
onrust : 2
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 2
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 24
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 2
kaakaandoening : 1
nekpijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
Problemen ledemaat : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
hartfrequentie abnormaal : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 73
aangezichtspijn : 1
abnormale smaak van product : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 11
gevoel abnormaal : 2
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
koorts : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 16
pijn in de borstkas : 8
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Therapeutisch product effect vertraagd : 1
therapeutische respons vertraagd : 2
traagheid : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 8
zich dronken voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
hunkering naar voedsel : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 1
onregelmatige menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 75
aandachtstoornis : 3
aangezichtspijn : 1
duizeligheid : 10
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 3
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 6
kaakklem : 2
migraine : 5
overmatige gevoeligheid : 4
slaperigheid : 7
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 5
tintelingen mond : 2
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RIZATRIPTAN

Aantal meldingen 2.518
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.972
(78%)
360
(14%)
186
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
12
(0%)
1.507
(60%)
50
(2%)
880
(35%)
69
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 178
Bloed- en lymfestelsel : 19
Bloedvaten : 137
Chirurgische en medische verrichtingen : 26
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 7
Hart : 259
Huid- en onderhuid : 190
Immuunsysteem : 111
Infecties en parasitaire aandoeningen : 46
Intoxicaties en letsels : 278
Lever en galwegen : 13
Maag-darmstelsel : 487
Neoplasmata : 9
Nier en urinewegen : 53
Oog : 94
Oor en evenwichtsorgaan : 46
Product aanlegenheden : 179
Psychisch : 235
Sociale omstandigheden : 26
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 166
Testuitslagen en onderzoeken : 120
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.190
Voeding en stofwisseling : 30
Voortplantingsstelsel en borsten : 29
Zenuwstelsel : 888
Zwangerschap en perinatale periode : 47
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02CC01 IMIGRAN (SUMATRIPTAN) Injectie, Neusspray, Zetpil
2 N02CC01 IMIGRAN FTAB (SUMATRIPTAN) Tablet
3 N02CC01 SUMATRIPTAN Injectie, Neusspray, Tablet, Zetpil
4 N02CC02 NARAMIG (NARATRIPTAN) Omhulde tablet
5 N02CC02 NARATRIPTAN Omhulde tablet
6 N02CC03 ZOLMITRIPTAN Omhulde tablet, Smelttablet
7 N02CC03 ZOMIG (ZOLMITRIPTAN) Omhulde tablet
8 N02CC03 ZOMIG ZIP (ZOLMITRIPTAN) Smelttablet
9 N02CC05 ALMOGRAN (ALMOTRIPTAN) Omhulde tablet
10 N02CC05 ALMOTRIPTAN Omhulde tablet
11 N02CC06 ELETRIPTAN Filmomhulde tablet
12 N02CC06 RELPAX (ELETRIPTAN) Filmomhulde tablet
13 N02CC07 FROMIREX (FROVATRIPTAN) Tablet
14 N02CC07 FROVATRIPTAN Tablet