TRUSOPT (DORZOLAMIDE)

Oogdruppels

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRUSOPT (DORZOLAMIDE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01EC03 DORZOLAMIDE Oogdruppels
S01EC03 TRUSOPT (DORZOLAMIDE) Oogdruppels

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cosopt® oogdruppels en sinusitis 2001
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


DORZOLAMIDE

Aantal meldingen 48
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
18
(38%)
30
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 3
loopneus : 1
Bloedvaten : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 3
Huid- en onderhuid : 7
allergische huidontsteking : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
hordeolum : 1
Maag-darmstelsel : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 4
pijn in de bovenbuik : 1
Nier en urinewegen : 1
aandoening urinelozing : 1
Oog : 11
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 1
pijn in het ooglid : 1
rood oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 7
angst : 2
emotionele droefheid : 1
hallucinaties : 1
slapeloosheid : 1
verminderd libido : 1
zenuwachtigheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
hartfrequentie verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
loopstoornis : 1
malaise : 1
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 3
product druppelaaraangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 3
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 1
diabetes mellitus : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstpijn : 1
Zenuwstelsel : 22
duizeligheid : 6
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 5
niet kunnen ruiken : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 2
tintelingen mond : 2
verminderde gevoeligheid : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DORZOLAMIDE

Aantal meldingen 3.147
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.709
(54%)
1.111
(35%)
327
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
1.765
(56%)
207
(7%)
1.125
(36%)
44
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 240
Bloed- en lymfestelsel : 33
Bloedvaten : 65
Chirurgische en medische verrichtingen : 25
Congenitale en genetische afwijkingen : 3
Endocrien syteem : 8
Hart : 98
Huid- en onderhuid : 450
Immuunsysteem : 159
Infecties en parasitaire aandoeningen : 237
Intoxicaties en letsels : 262
Lever en galwegen : 11
Maag-darmstelsel : 253
Neoplasmata : 12
Nier en urinewegen : 58
Oog : 1.346
Oor en evenwichtsorgaan : 50
Product aanlegenheden : 146
Psychisch : 109
Sociale omstandigheden : 12
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 83
Testuitslagen en onderzoeken : 170
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 755
Voeding en stofwisseling : 59
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
Zenuwstelsel : 536
Zwangerschap en perinatale periode : 5
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01EC01 ACETAZOLAMIDE Drank (suspensie), Tablet
2 S01EC01 DIAMOX (ACETAZOLAMIDE) Poeder injectievloeistof, Tablet
3 S01EC04 AZOPT (BRINZOLAMIDE) Oogdruppels
4 S01EC04 BRINZOLAMIDE Oogdruppels
5 S01EC54 SIMBRINZA (BRINZOLAMIDE/BRIMONIDINE) Oogdruppels