VICTRELIS (BOCEPREVIR)

Capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VICTRELIS (BOCEPREVIR) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AE12 VICTRELIS (BOCEPREVIR) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.


BOCEPREVIR

Aantal meldingen 11
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
6
(55%)
2
(18%)
3
(27%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 1
witte bloedcelaandoening : 1
Bloedvaten : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
radiotherapie van lymfeklieren : 1
Hart : 4
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 1
hartspieraandoening : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 1
huiduitslag : 1
Intoxicaties en letsels : 1
medicatiefout : 1
Neoplasmata : 5
leukemie : 1
maligne melanoom : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
Psychisch : 3
agressie : 1
hallucinaties : 1
stemmingswisselingen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
Gewrichtsontsteking : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4
gevoel abnormaal : 1
koorts : 1
malaise : 1
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 6
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
hypersomnie : 1
slaperigheid : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BOCEPREVIR

Aantal meldingen 7.867
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.077
(39%)
4.151
(53%)
639
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
9
(0%)
6.306
(80%)
49
(1%)
1.427
(18%)
76
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.076
Bloed- en lymfestelsel : 2.218
Bloedvaten : 308
Chirurgische en medische verrichtingen : 200
Congenitale en genetische afwijkingen : 6
Endocrien syteem : 76
Hart : 207
Huid- en onderhuid : 1.650
Immuunsysteem : 85
Infecties en parasitaire aandoeningen : 965
Intoxicaties en letsels : 609
Lever en galwegen : 196
Maag-darmstelsel : 2.454
Neoplasmata : 94
Nier en urinewegen : 322
Oog : 368
Oor en evenwichtsorgaan : 112
Product aanlegenheden : 139
Psychisch : 1.388
Sociale omstandigheden : 44
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 754
Testuitslagen en onderzoeken : 2.071
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.683
Voeding en stofwisseling : 833
Voortplantingsstelsel en borsten : 79
Zenuwstelsel : 2.180
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AE01 INVIRASE (SAQUINAVIR) Tablet
2 J05AE02 CRIXIVAN (INDINAVIR) Capsule
3 J05AE03 NORVIR (RITONAVIR) Capsule, Tablet, Zakje (poeder)
4 J05AE03 RITONAVIR Tablet
5 J05AE04 VIRACEPT () Filmomhulde tablet
6 J05AE05 AMPRENAVIR Overige toedieningsvormen
7 J05AE07 TELZIR (FOSAMPRENAVIR) Filmomhulde tablet
8 J05AE08 ATAZANAVIR Capsule
9 J05AE08 REYATAZ (ATAZANAVIR) Capsule
10 J05AE09 APTIVUS () Capsule, Drank
11 J05AE10 DARUNAVIR Tablet
12 J05AE10 PREZISTA (DARUNAVIR) Drank (suspensie), Tablet
13 J05AE14 OLYSIO (SIMEPREVIR) Capsule