Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LACTITOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LACTITOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A06AD12 IMPORTAL (LACTITOL) Drank, Zakje (poeder)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


LACTITOL

Aantal meldingen 132
Ernstig 39
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
46
(35%)
85
(64%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
onderdrukking ademhaling : 1
snelle ademhaling : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
beenmergfalen : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
methemoglobinemie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombotische microangiopathie : 1
Bloedvaten : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 1
perifeer oedeem : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 29
acne : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
erythema multiforme : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huiduitslag : 6
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 3
pustuleuze rash : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische shock : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
blaasontsteking : 1
caries tanden : 2
Intoxicaties en letsels : 4
femurfractuur : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 3
galstuwing : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 28
alvleesklierontsteking : 2
bloedbraken : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 2
buikbloeding : 1
buikpijn : 2
diarree : 2
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
Intestinal pseudo-obstruction : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 4
afsluiting netvliesader : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Psychisch : 22
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 2
ijlen : 2
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtspijn : 2
peesontsteking : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 13
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
protrombinetijd verlengd : 3
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10
geneesmiddelinteractie : 1
injectieplaatswarmte : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 1
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 6
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
borstvergroting : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
Zenuwstelsel : 46
ataxie : 2
axonale neuropathie : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 2
dyskinesie : 2
epilepsie : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 1
Reduced facial expression : 1
slaperigheid : 4
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 3
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd geestelijk vermogen : 1
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zuigelingensterfte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LACTITOL

Aantal meldingen 314
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
172
(55%)
137
(44%)
5
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
2
(1%)
184
(59%)
128
(41%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5
Bloed- en lymfestelsel : 10
Bloedvaten : 7
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Endocrien syteem : 1
Hart : 5
Huid- en onderhuid : 67
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
Intoxicaties en letsels : 18
Lever en galwegen : 8
Maag-darmstelsel : 165
Nier en urinewegen : 9
Oog : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
Product aanlegenheden : 1
Psychisch : 5
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 7
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 31
Voeding en stofwisseling : 14
Zenuwstelsel : 19
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A06AD11 BOOTS PHARMACEUTICALS (LACTULOSE) Stroop
2 A06AD65 CLENSIA (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
3 A06AD65 COLOFORT (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
4 A06AD11 DUPHALAC (LACTULOSE) Stroop
5 A06AD65 ENDOFALK (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)
6 A06AD10 EZICLEN (NATRIUM-/MAGNESIUM-/KALIUMSULFAAT) Oplossing voor drank
7 A06AD15 FORLAX (MACROGOL) Poeder voor drank
8 A06AD65 KLEAN PREP (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
9 A06AD11 LACTULOSE Stroop, Zakje (poeder)
10 A06AD11 LAXEERDRANK APOTEX STROOP (LACTULOSE) Stroop
11 A06AD11 LAXEERDRANK HTP (LACTULOSE) Stroop
12 A06AD11 LAXEERSIROOP 'SAN' (LACTULOSE) Stroop
13 A06AD11 LAXEERSTROOP TEVA (LACTULOSE) Stroop
14 A06AD65 LAXTRA (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)
15 A06AD11 LEGENDAL (LACTULOSE) Zakje (granulaat)
16 A06AD11 LIVSANE (LACTULOSE) Stroop
17 A06AD15 MACROGOL Poeder voor drank
18 A06AD65 MACROGOL/ZOUTEN Poeder voor drank
19 A06AD19 MAGNESIUMCITRAAT Overige toedieningsvormen
20 A06AD04 MAGNESIUMSULFAAT Zakje (poeder)
21 A06AD65 MOLAXOLE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
22 A06AD65 MOVICOLON (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
23 A06AD65 MOVICOLON CHOCOLATE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
24 A06AD65 MOVICOLON JUNIOR (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
25 A06AD65 MOVICOLON LIQUID (MACROGOL/ZOUTEN CONC. VOOR DRANK) Drank
26 A06AD65 MOVICOLON LIQUID (MACROGOL/ZOUTEN) Oplossing voor drank
27 A06AD65 MOVICOLON NATUREL (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
28 A06AD65 MOVICOLON UNITDOSE (MACROGOL/ZOUTEN) Drank
29 A06AD65 MOVIPREP (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
30 A06AD13 NATRIUMSULFAAT Drank, Poeder voor drank
31 A06AD17 PHOSPHORAL (NATRIUMFOSFATEN) Drank
32 A06AD65 PLEINVUE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
33 A06AD65 TEVA (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
34 A06AD65 TRANSIPEG (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)