Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

INSULINE ASPART

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INSULINE ASPART behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10AD05 INSULINE ASPART/PROTAMINE Injectie
A10AD05 NOVOMIX 30 (INSULINE ASPART/PROTAMINE) Suspensie voor injectie
A10AD05 NOVOMIX 50 (INSULINE ASPART/PROTAMINE) Suspensie voor injectie
A10AD05 NOVOMIX 70 (INSULINE ASPART/PROTAMINE) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


INSULINE ASPART

Aantal meldingen 341
Ernstig 82
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
146
(43%)
194
(57%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
bloedneus : 1
bronchiale hyperreactiviteit : 1
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 2
schadelijk effect op de long : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
beenmergaandoening : 1
Bloedarmoede : 2
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 10
afsluiting perifeer bloedvat : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
beenamputatie : 1
hulpmiddelenbreuk : 1
Hart : 15
Adams-stokes aanvallen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
hartstilstand : 2
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 76
angio-oedeem : 5
bulleuze impetigo : 1
droge huid : 2
eczeem : 2
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 2
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 4
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 10
huiduitslag met blaasjes : 1
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
subcutane bloeding : 1
verandering haarkleur : 1
vervellen : 3
vlekkerige huiduitslag : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 4
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
orale candida infectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blaar : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling aan koude letsel : 1
heupbreuk : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 7
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht toxisch : 1
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 76
aandoening maag-darmstelsel : 2
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 10
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 4
diarree : 10
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 4
opgezette buik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tandaandoening : 1
tandbreuk : 1
tanderosie : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
verkleurde ontlasting : 1
verstopping : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
polycythaemia vera : 1
Nier en urinewegen : 17
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 2
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
incontinentie : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 3
vocht vasthouden : 3
Oog : 15
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
macula degeneratie : 1
oogirritatie : 1
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorsuizen : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 21
klacht over product : 21
Psychisch : 27
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 3
depressie : 2
depressieve stemming : 3
hallucinaties : 4
ijlen : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
symptoom van depressie : 1
tic : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 54
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtspijn : 4
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in de zij : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
spieraandoening : 2
Spierpijn : 12
spierspasmen : 12
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 32
afwijkend ECG : 1
bloed glucose abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 8
glucosespiegel bloed verlaagd : 6
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 3
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
Liver function test increased : 1
Productresidu aanwezig : 1
wisselende glucosespiegel : 5
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 85
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 2
het koud hebben : 2
huidontsteking op de injectieplaats : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 5
koude rillingen : 1
loopstoornis : 1
malaise : 7
maligne neuroleptica syndroom : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ongemak op injectieplaats : 1
onverwacht effect : 16
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
secretie uitscheiding : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
val : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 48
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 11
hypoglykemische bewusteloosheid : 3
insulinebehoefte verhoogd : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 18
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 3
metabole acidose : 1
resistentie tegen insuline : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
aandoening van vulva : 1
baarmoedervergroting : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 2
uteruspoliep : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 75
aandachtstoornis : 7
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
duizeligheid : 9
epilepsie : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 15
leverencefalopathie : 1
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 11
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
titubatie van hoofd : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INSULINE ASPART

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen