Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METFORMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METFORMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BA02 METFORMINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bijwerking belicht: metformine Uitsluitend Apotheek (UA) 2017 7(3):19
2 Jong, L.de, Hendriks J. Bijwerkingen metformine verdwijnen meestal spontaan PW 2015 150(36):22-23
3 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Lactaatacidose door metformine; Zeldzaam en gevaarlijk PW 2007 142(36):45-46
4 Cuppers, B. Metformine serieuze optie bij zwangerschapsdiabetes PW 2016 151(49):20-21
5 Panchaud, A., Rousson, V., Vial, T., Bernard, N., Baud, D., Amar, E., Passier, A. et al Pregnancy outcomes in women on metfromin for diabetes or other indications among those seeking teratology information services BJCP 2018 2018(84): 568-578
6 Jong, L. de, Härmark, H., Puijenbroek, E.P. van Time course, outcome and management of adverse drug reactions associated with metformin from patient’s perspective: a prospective, observational cohort study in the Netherlands Drug Safety 2016 2016(72):615-622
7 Jong, L. de, Härmark, L., Puijenbroek, E. van Web-based intensive monitoring of metformin Drug Safety 2015 38(10):980
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Increased use of metformin and lactic acidosis 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

METFORMINE

Aantal meldingen 1.026
Ernstig 230
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
460
(45%)
532
(52%)
34
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 52
ademnood : 3
allergische ontsteking longblaasjes (alveolitis) : 2
bloedneus : 3
hoesten : 4
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 27
kortademigheid bij inspanning : 2
Kussmaul-ademhaling : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
snelle ademhaling : 4
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 3
vitamine B12-deficiëntieanemie : 2
Bloedvaten : 60
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
hemodynamische instabiliteit : 2
hersenbloeding : 1
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 8
lage bloeddruk : 5
microangiopathie : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 7
shock hemorragisch : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 17
trombose ader : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 8
continue hemodiafiltratie : 3
endotracheale intubatie : 2
mechanische beademing : 2
tracheostomie : 1
Endocrien syteem : 5
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 3
overmatig haargroei : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 66
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartfalen : 6
hartinfarct : 13
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 3
kransslagaderstenose : 1
onregelmatige hartslag : 5
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 6
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 4
trage hartslag : 5
Huid- en onderhuid : 152
angio-oedeem : 1
droge huid : 2
eczeem : 4
galbulten : 4
gegeneraliseerd erytheem : 2
gele huid : 1
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 25
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 4
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 13
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 26
jeukende huiduitslag : 8
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 22
overmatige verhoorning van de huid : 2
pruritus gegeneraliseerd : 2
psoriasis : 3
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 4
roodheid : 3
subcutane bloeding : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 11
anafylactische shock : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 6
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
bacteriële infectie : 2
genitale candidiasis : 1
longontsteking : 7
onderste luchtweginfectie : 1
sepsis : 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 2
stafylokokken-sepsis : 1
steenpuist op aangezicht : 1
urosepsis : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 34
branderig gevoel slokdarm : 2
complicatie na verrichting : 1
geneesmiddelafleveringsfout : 1
hoofdletsel : 1
lage lichaamstemperatuur : 2
medicatiefout : 2
opzettelijke overdosis : 3
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 10
toxiciteit voor diverse middelen : 8
vergiftiging : 3
Lever en galwegen : 36
afwijkende leverfunctie : 3
galstuwing : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 3
leveraandoening : 2
leverfalen : 18
leverfibrose : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 3
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 2
Maag-darmstelsel : 417
aandoening maag-darmstelsel : 12
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
acuut abdomen : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 3
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 23
buikbloeding : 1
buikklachten : 16
buikklachten : 2
buikpijn : 30
diarree : 158
droge mond : 13
enteritis : 1
gezwollen tong : 2
hemorroïdale hemorragie : 1
hik : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 4
irritatie keel : 2
kramp van de slokdarm : 2
landkaarttong : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 2
maag verwijding : 1
maagaandoening : 1
maagantrumvaatverwijding : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 7
maagzweer : 1
misselijkheid : 51
obstipatie, verstopping : 9
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 5
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 4
pijn in de bovenbuik : 12
pijn in de onderbuik : 2
slikken pijnlijk : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 2
tandvlees bloeding : 1
tongontsteking : 1
Trichoglossia : 2
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 16
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 2
Neoplasmata : 2
huidkanker : 2
Nier en urinewegen : 96
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 51
albumine in de urine : 1
azotemie : 1
bedplassen : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 3
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 7
nierfunctie verminderd : 7
nierpijn : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
pre-nierfalen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 3
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 3
Oog : 46
accomodatiestoornis ooglens : 3
bloeding in het oogwit : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 6
glasvochtloslating : 1
icterus van het oog : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 4
oogbloeding : 1
oogpijn : 3
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 12
Oor en evenwichtsorgaan : 11
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 9
Psychisch : 70
abnormaal gedrag : 1
afkeer van voedsel : 1
alcoholmisbruik : 1
angst : 1
depressie : 7
depressieve stemming : 6
desoriëntatie : 1
eetstoornis : 1
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele armoede : 1
emotionele droefheid : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
huilen : 1
ijlen : 2
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 11
stemming veranderd : 1
stress : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 4
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 4
Sociale omstandigheden : 2
weigering behandeling : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 100
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 8
Klachten skelet/spierstelsel : 3
nekpijn : 2
osteitis : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 7
pijn in de grote been zenuw : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 5
spieraandoening : 1
Spierpijn : 36
spierspasmen : 13
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 83
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
algemene lichamelijke conditie abnormaal : 1
bloed glucose abnormaal : 4
bloed ijzer verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
geneesmiddelspiegel supratherapeutisch : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 7
glucosespiegel bloed verhoogd : 24
glucosespiegel bloed verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 4
hemoglobine verlaagd : 1
INR verlaagd : 11
laboratoriumtest abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
troponine verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
wisselende glucosespiegel : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 242
algemeen symptoom : 1
bijwerking : 1
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddeleneffect verminderd : 1
geneesmiddelinteractie : 38
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 6
inhiberend geneesmiddel interactie : 11
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 6
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 1
malaise : 23
multi-orgaanfalen : 5
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 53
pijn : 6
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
product kwaliteitsaangelegenheid : 8
slaapzucht (lethargie) : 1
slijmvliesonsteking : 3
traagheid : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 32
verslechtering van de aandoening : 3
voedselinteractie : 1
vroegtijdige veroudering : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 276
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
calcinose : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 2
diabetes mellitus : 8
gebrek aan vitamine-B12 : 6
gebrek aan vitaminen : 1
honger : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 20
hyperglykemisch hyperosmolair niet-ketotisch syndroom : 1
hyperhomocysteïnemie : 2
hypernatriëmie : 1
jicht : 3
koemelkintolerantie : 1
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 30
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 3
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
metabole acidose : 10
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 122
porfyrie acuut : 1
stofwisselingsstoornis : 1
stoornis ijzermetabolisme : 1
toegenomen eetlust : 4
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 24
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 2
verminderde eetlust : 18
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 22
aandoening testikels : 1
borstpijn : 1
genitale zwelling : 1
impotentie : 14
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 201
aandachtstoornis : 6
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 3
cognitieve aandoening : 1
coma : 2
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 32
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 7
hoofdpijn : 34
hypersomnie : 1
migraine : 4
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
sedatie : 1
slaperigheid : 14
smaakverlies : 7
spierstijfheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 13
trilling/beving (tremor) : 7
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 4
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 29
zenuwontsteking : 1
zenuwstelselaandoening : 2
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

METFORMINE

Aantal meldingen 69.833
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.800
(54%)
28.136
(40%)
3.897
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
749
(1%)
29.927
(43%)
19.317
(28%)
18.755
(27%)
1.085
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.395
Bloed- en lymfestelsel : 1.263
Bloedvaten : 2.390
Chirurgische en medische verrichtingen : 815
Congenitale en genetische afwijkingen : 217
Endocrien syteem : 153
Hart : 3.075
Huid- en onderhuid : 7.065
Immuunsysteem : 1.334
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.226
Intoxicaties en letsels : 5.345
Lever en galwegen : 1.584
Maag-darmstelsel : 22.967
Neoplasmata : 639
Nier en urinewegen : 6.307
Oog : 1.447
Oor en evenwichtsorgaan : 435
Product aanlegenheden : 1.996
Psychisch : 4.342
Sociale omstandigheden : 211
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.237
Testuitslagen en onderzoeken : 11.205
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.665
Voeding en stofwisseling : 17.433
Voortplantingsstelsel en borsten : 463
Zenuwstelsel : 9.601
Zwangerschap en perinatale periode : 376
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.