Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METFORMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METFORMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10BA02 GLUCIENT (METFORMINE) Tablet met gereguleerde afgifte
A10BA02 GLUCOPHAGE (METFORMINE) Tablet
A10BA02 METFORMINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bijwerking belicht: metformine Uitsluitend Apotheek (UA) 2017 7(3):19
2 Jong, L.de, Hendriks J. Bijwerkingen metformine verdwijnen meestal spontaan PW 2015 150(36):22-23
3 Passier J.L.M., Puijenbroek van E.P. Lactaatacidose door metformine; Zeldzaam en gevaarlijk PW 2007 142(36):45-46
4 Cuppers, B. Metformine serieuze optie bij zwangerschapsdiabetes PW 2016 151(49):20-21
5 Panchaud, A., Rousson, V., Vial, T., Bernard, N., Baud, D., Amar, E., Passier, A. et al Pregnancy outcomes in women on metfromin for diabetes or other indications among those seeking teratology information services BJCP 2018 2018(84): 568-578
6 Jong, L. de, Härmark, H., Puijenbroek, E.P. van Time course, outcome and management of adverse drug reactions associated with metformin from patient’s perspective: a prospective, observational cohort study in the Netherlands Drug Safety 2016 2016(72):615-622
7 Jong, L. de, Härmark, L., Puijenbroek, E. van Web-based intensive monitoring of metformin Drug Safety 2015 38(10):980
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Increased use of metformin and lactic acidosis 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


METFORMINE

Aantal meldingen 1.036
Ernstig 123
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
482
(47%)
549
(53%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 41
bloedneus : 3
hoesten : 4
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 25
kortademigheid bij inspanning : 1
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Overgevoeligheidspneumonitis : 2
snelle ademhaling : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 1
Normocytic anaemia : 1
pernicieuze anemie : 1
Bloedvaten : 32
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 7
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 6
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Endocrien syteem : 5
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 3
overmatig haargroei : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 36
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 17
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 6
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 6
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 179
angio-oedeem : 2
droge huid : 2
eczeem : 5
galbulten : 4
gegeneraliseerd erytheem : 2
gele huid : 1
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 27
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 4
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 37
jeukende huiduitslag : 11
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 21
overmatige verhoorning van de huid : 2
pruritus gegeneraliseerd : 4
psoriasis : 3
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 4
roodheid : 4
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 6
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 4
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
genitale candidiasis : 1
onderste luchtweginfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 9
blaar : 1
branderig gevoel slokdarm : 2
lage lichaamstemperatuur : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
medicatiefout : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 14
afwijkende leverfunctie : 3
galstuwing : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 2
leveraandoening : 1
leverfalen : 2
leverfibrose : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 444
aandoening maag-darmstelsel : 9
abnormale ontlasting : 2
acuut abdomen : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 4
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 19
buikbloeding : 1
buikklachten : 19
buikklachten : 2
buikpijn : 29
diarree : 176
droge mond : 13
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
hemorroïdale hemorragie : 1
hik : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 4
irritatie keel : 2
kramp van de slokdarm : 1
landkaarttong : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 3
maag verwijding : 1
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 6
maagzweer : 1
misselijkheid : 58
obstipatie, verstopping : 12
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 7
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
slikken pijnlijk : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 2
tandvlees bloeding : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 19
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 2
Nier en urinewegen : 41
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 7
albumine in de urine : 1
azotemie : 1
bedplassen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 7
nierfunctie verminderd : 3
nierpijn : 2
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 4
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 4
Oog : 54
accomodatiestoornis ooglens : 3
bloeding in het oogwit : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 6
glasvochtloslating : 1
icterus van het oog : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 4
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 3
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 2
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 17
Oor en evenwichtsorgaan : 12
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 10
Product aanlegenheden : 8
klacht over product : 8
Psychisch : 69
abnormaal gedrag : 1
afkeer van voedsel : 1
angst : 3
depressie : 7
depressieve stemming : 8
desoriëntatie : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 2
emotionele droefheid : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
huilen : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 11
stemming veranderd : 1
stress : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 4
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 123
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 14
nekpijn : 3
osteitis : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 10
pijn in de grote been zenuw : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 6
spier ongemak : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 42
spierspasmen : 19
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 78
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
bloed glucose abnormaal : 5
bloed ijzer verlaagd : 1
bloed kalium abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 3
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 7
glucosespiegel bloed verhoogd : 25
glucosespiegel bloed verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verlaagd : 11
laboratoriumtest abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
occult bloed positief : 1
vitamine B12 verlaagd : 1
wisselende glucosespiegel : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 240
abnormale smaak van product : 1
bijwerking : 1
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 32
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezwel : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 6
inhiberend geneesmiddel interactie : 11
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 4
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 9
loopstoornis : 2
malaise : 24
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 67
pijn : 8
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
product kleuraangelegenheid : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
traagheid : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 35
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 155
calcinose : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
diabetes mellitus : 8
gebrek aan vitamine-B12 : 7
honger : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 20
jicht : 4
koemelkintolerantie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 23
metabole acidose : 3
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 54
porfyrie acuut : 1
stofwisselingsstoornis : 1
stoornis ijzermetabolisme : 1
toegenomen eetlust : 6
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 2
verminderde eetlust : 17
Voortplantingsstelsel en borsten : 23
aandoening testikels : 1
borstpijn : 1
genitale zwelling : 1
impotentie : 16
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 207
aandachtstoornis : 6
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 4
cognitieve aandoening : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 35
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 7
hoofdpijn : 37
hypersomnie : 1
migraine : 4
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 4
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
sedatie : 1
slaperigheid : 14
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 8
spierstijfheid : 1
stemstoornis : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 15
trilling/beving (tremor) : 7
verandering reukvermogen : 4
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 29
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 2
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METFORMINE

Aantal meldingen 76.389
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.290
(54%)
30.723
(40%)
4.376
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
870
(1%)
31.709
(42%)
21.728
(28%)
20.962
(27%)
1.120
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.690
Bloed- en lymfestelsel : 1.334
Bloedvaten : 2.640
Chirurgische en medische verrichtingen : 904
Congenitale en genetische afwijkingen : 235
Endocrien syteem : 167
Hart : 3.329
Huid- en onderhuid : 7.591
Immuunsysteem : 1.640
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.484
Intoxicaties en letsels : 5.982
Lever en galwegen : 1.704
Maag-darmstelsel : 25.619
Neoplasmata : 718
Nier en urinewegen : 6.888
Oog : 1.556
Oor en evenwichtsorgaan : 484
Product aanlegenheden : 2.196
Psychisch : 4.690
Sociale omstandigheden : 234
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.551
Testuitslagen en onderzoeken : 12.005
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.977
Voeding en stofwisseling : 19.094
Voortplantingsstelsel en borsten : 512
Zenuwstelsel : 10.476
Zwangerschap en perinatale periode : 404
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.