Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CARBASALAATCALCIUM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CARBASALAATCALCIUM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet, Zakje
B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet, Zakje
B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Molen-Eijgenraam van der M., Heeringa M. Bloedingen als belangrijkste complicatie. Bijwerkingen van trombocytenaggregatieremmers. PW 2001 136(1):30-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Low dose carbasalate calcium and tinnitus 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

CARBASALAATCALCIUM

Aantal meldingen 404
Ernstig 89
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
216
(53%)
184
(46%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 50
astma : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 18
breukje middenrif : 1
hoesten : 5
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
longbloeding : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
productieve hoest : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 12
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 6
bloedingsneiging : 2
eosinofilie : 1
spontaan hematoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 41
bloedende spatader : 1
Bloeding : 4
Bloeduitstorting : 14
geruptureerd cerebraal aneurysma : 1
hersenbloeding : 2
hypertensieve crisis : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 5
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
slechte perifere circulatie : 1
Spataderen : 1
vaatvernauwing : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 6
cerebrospinaal vocht lek : 1
lasertherapie : 1
off-label gebruik : 1
percutane coronaire interventie : 1
stentplaatsing : 1
transfusie : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 14
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
asthma cardiale : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 4
kransslagaderstenose : 2
perifeer oedeem : 4
Huid- en onderhuid : 115
angio-oedeem : 12
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 4
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 10
huidaandoening : 3
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag (toxisch) : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 14
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 9
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 7
overmatige verhoorning van de huid : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 5
roodheid : 2
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 1
trichorrhexis : 1
vervellen : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 9
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
blaasontsteking : 1
faryngitis : 1
infectie van het oor : 1
labyrinthitis : 1
longontsteking : 2
luchtweginfectie viraal : 1
Intoxicaties en letsels : 9
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
Contraindicated product administered : 2
hematoom na verrichting : 1
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
onjuiste dosis toegediend : 1
ototoxiciteit : 1
postprocedurebloeding : 1
XIIde zenuwletsel : 1
Maag-darmstelsel : 118
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 3
bloederige ontlasting : 2
bloeding divertikel : 1
bloeding in slokdarm : 2
bloeding van de endeldarm : 2
bloeding van zweer in slokdarm : 3
boeren : 2
braken : 2
branderige tong : 1
buikbloeding : 11
buikklachten : 1
buikpijn : 6
darmpoliep : 1
diarree : 5
droge mond : 8
gezwollen tong : 3
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale bloeding : 1
irritatie keel : 2
lipaandoening : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 13
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 6
maagzweer met perforatie : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de mond : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweer in slokdarm : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening van de nier : 1
bloed in de urine : 1
nierfalen : 1
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 2
Oog : 19
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochttroebelingen : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
rood oog : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 23
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 14
slechthorendheid : 4
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 17
abnormale dromen : 1
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 3
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 3
spanning : 1
vertraagd denken : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 37
gewrichtspijn : 9
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 5
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 8
spierspasmen : 7
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 16
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antistollingsmiddelspiegel abnormaal : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
fluoresceïne hoornvlieskleuring aanwezig : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 3
INR verhoogd : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
witte bloedceltelling verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 66
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 16
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
hematoom op de plaats van de katheter : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatshematoom : 2
koorts : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 3
oedeem : 2
onverwacht effect : 13
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
product substitutieaangelegenheid : 1
toename van vetweefsel : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 9
jicht : 7
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
aandoening testikels : 1
impotentie : 3
Zenuwstelsel : 92
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 3
branderige slijmvliezen : 2
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 12
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
hemorragische beroerte : 1
hersenstamhemorragie : 1
hoofdpijn : 16
hypersomnie : 1
initiële insomnia : 1
intraventriculaire bloeding : 1
niet kunnen ruiken : 2
overmatige gevoeligheid : 2
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 3
smaakverlies : 1
stemstoornis : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 11
tintelingen mond : 2
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verstoorde smaak : 13
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

CARBASALAATCALCIUM

Aantal meldingen 571
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
278
(49%)
286
(50%)
7
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
4
(1%)
4
(1%)
1
(0%)
562
(98%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 49
Bloed- en lymfestelsel : 37
Bloedvaten : 30
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
Congenitale en genetische afwijkingen : 1
Endocrien syteem : 4
Hart : 17
Huid- en onderhuid : 140
Immuunsysteem : 16
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
Intoxicaties en letsels : 15
Lever en galwegen : 7
Maag-darmstelsel : 167
Neoplasmata : 2
Nier en urinewegen : 10
Oog : 13
Oor en evenwichtsorgaan : 19
Product aanlegenheden : 1
Psychisch : 16
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
Testuitslagen en onderzoeken : 15
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 74
Voeding en stofwisseling : 18
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
Zenuwstelsel : 77
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus, Injectie
2 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet
3 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
4 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
5 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
6 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infuus
7 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
8 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
9 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
10 B01AC56 AXANUM () Capsule
11 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Tablet
12 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
13 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Injectie, Tablet
14 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
15 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
16 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
17 B01AC16 EPTIFIBATIDE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
18 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Infuus
19 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
20 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Infuus
21 B01AC11 ILOPROST Infuus, Vernevelvloeistof
22 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infuus, Injectie
23 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
24 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Injectie / infuus
25 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte, Injectie
26 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
27 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infuus
28 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectie
29 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
30 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
31 B01AC04 VATOUD () Tablet
32 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Infuus
33 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof