Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ABCIXIMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ABCIXIMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC13 ABCIXIMAB Infuus, Injectie
B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Molen-Eijgenraam van der M., Heeringa M. Bloedingen als belangrijkste complicatie. Bijwerkingen van trombocytenaggregatieremmers. PW 2001 136(1):30-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


ABCIXIMAB

Aantal meldingen 8
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
7
(88%)
1
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 8
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ABCIXIMAB

Aantal meldingen 5.266
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.480
(28%)
2.983
(57%)
803
(15%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
8
(0%)
3.652
(69%)
53
(1%)
1.357
(26%)
196
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 640
Bloed- en lymfestelsel : 2.103
Bloedvaten : 1.078
Chirurgische en medische verrichtingen : 28
Congenitale en genetische afwijkingen : 14
Endocrien syteem : 4
Hart : 1.026
Huid- en onderhuid : 271
Immuunsysteem : 97
Infecties en parasitaire aandoeningen : 86
Intoxicaties en letsels : 324
Lever en galwegen : 15
Maag-darmstelsel : 718
Neoplasmata : 13
Nier en urinewegen : 180
Oog : 36
Oor en evenwichtsorgaan : 6
Product aanlegenheden : 43
Psychisch : 55
Sociale omstandigheden : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 58
Testuitslagen en onderzoeken : 512
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.116
Voeding en stofwisseling : 52
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
Zenuwstelsel : 615
Zwangerschap en perinatale periode : 5
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet
2 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
3 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
4 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
5 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infuus
6 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
7 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet, Zakje
8 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet, Zakje
9 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
10 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
11 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
12 B01AC56 AXANUM () Capsule
13 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Tablet
14 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje
15 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
16 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Injectie, Tablet
17 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
18 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
19 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
20 B01AC16 EPTIFIBATIDE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
21 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Infuus
22 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
23 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Infuus
24 B01AC11 ILOPROST Infuus, Vernevelvloeistof
25 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infuus, Injectie
26 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
27 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Injectie / infuus
28 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte, Injectie
29 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
30 B01AC22 PRASUGREL Tablet
31 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infuus
32 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
33 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
34 B01AC04 VATOUD () Tablet
35 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Infuus
36 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof