ELIQUIS (APIXABAN)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ELIQUIS (APIXABAN) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AF02 ELIQUIS (APIXABAN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Muller-Hansma, A.H.G., Daemen-Gubbels, C.R.G.M., Schut, N.H. Cholesterol embolisms as possible adverse drug reaction of direct oral anticoagulants The Netherlands Journal of Medicine 2018 76(3):125-128
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on novel oral anticoagulants 2014
2 Direct oral anti-coagulants and paraesthesia 2018
3 Overview of reports on novel oral anticoagulants NOACs 2016
4 Update overview 2017 of reports on direct oral anticoagulants 2017
5 Update overview 2018 of reports on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2018
6 Update overview 2019 on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

APIXABAN

Aantal meldingen 272
Ernstig 87
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
131
(48%)
140
(51%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
aspiratiepneumonie : 1
bloedneus : 8
breukje middenrif : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 5
loopneus : 1
ophoesten van bloed : 1
pharynxaandoening : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 3
spontaan hematoom : 1
spontane hemorragie : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 51
arteria carotis stenose : 2
bleekheid : 1
bloedende spatader : 1
Bloeding : 8
Bloeduitstorting : 9
hersenbloeding : 7
herseninfarct : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 10
lage bloeddruk : 1
longembolie : 1
Spataderen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
temporale arteritis : 1
trombose : 1
trombose ader : 2
vaatnieuwvorming : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 16
arteriëctomie : 1
cardioversie : 1
endarteriëctomie : 1
herniaherstel : 1
lasertherapie : 1
off-label gebruik : 4
percutane coronaire interventie : 1
stentplaatsing : 1
tandoperatie : 1
transfusie : 2
tumorexcisie : 1
verwijdering van hematoom : 1
Hart : 17
ernstige vernauwing kransslagader : 2
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
kransslagaderstenose : 2
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 56
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 2
haaruitval : 5
huidaandoening : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 4
kneuzing : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
oogledenjeuk : 1
overmatig zweten : 8
palmerytheem : 1
pruritus gegeneraliseerd : 2
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 4
allergisch oedeem : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
caries tanden : 1
infectie : 1
longontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 21
blaar : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
complicatie t.g.v. een verrichting : 1
Contraindicated product administered : 2
epidurale hemorragie : 1
geneesmiddelafleveringsfout : 1
hersencontusie : 1
hoofdletsel : 1
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 2
onjuiste dosis toegediend : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 1
polsbreuk : 1
postprocedurebloeding : 2
spierscheur : 1
traumatische intracraniale bloeding : 1
voorgeschreven onderdosis : 2
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
leverbloeding : 1
Maag-darmstelsel : 85
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 3
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 10
buikpijn : 5
darmpoliep : 1
diarree : 9
droge mond : 1
hemorroïdale hemorragie : 1
intestinale bloeding : 1
intra-abdominale bloeding : 1
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 2
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 6
regurgitatie : 1
retroperitoneale hemorragie : 2
tandverkleuring : 1
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 3
acute myeloïde leukemie : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 13
aandoening van de nier : 1
bloed in de urine : 2
cystitis niet-infectieus : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 4
urineafwijking : 1
urinegeur abnormaal : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 17
aandoening van het vaatvlies en/of het netvlies in het oog : 1
bloeding in het oogwit : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochtbloeding : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
oogbloeding : 2
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 8
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 6
Psychisch : 23
abnormale dromen : 2
angst : 1
dagdromen : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
Lusteloos : 1
onrust : 1
ontremming : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 5
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
gewrichtsaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 2
reumatische aandoening : 1
rotator cuff syndroom : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 21
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed in urine : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 6
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 66
bloeding op de katheterplaats : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 11
gevoel abnormaal : 3
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 7
multi-orgaanfalen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
val : 1
vermoeidheid : 25
verslechtering van de aandoening : 4
Voeding en stofwisseling : 2
jicht : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
pijnlijke borst : 1
vaginale bloeding : 3
Zenuwstelsel : 103
aandachtstoornis : 6
aangezichtspijn : 1
aura : 2
beroerte (CVA) : 3
bloeding in of rondom de hersenen : 5
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 2
branderig gevoel : 1
carotis arteriosclerose : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 17
dwarslaesie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 1
hersenstamhemorragie : 1
hoofdpijn : 15
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hydrocefalus : 1
ischemisch cerebraal infarct : 2
kokerzicht : 1
migraine : 2
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 3
smaakverlies : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stemstoornis : 1
tintelingen : 7
tintelingen mond : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

APIXABAN

Aantal meldingen 54.097
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.297
(47%)
24.158
(45%)
4.642
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
45
(0%)
25.683
(47%)
7.733
(14%)
19.795
(37%)
841
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.492
Bloed- en lymfestelsel : 2.165
Bloedvaten : 6.774
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.532
Congenitale en genetische afwijkingen : 70
Endocrien syteem : 98
Hart : 3.190
Huid- en onderhuid : 4.828
Immuunsysteem : 397
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.050
Intoxicaties en letsels : 8.781
Lever en galwegen : 559
Maag-darmstelsel : 10.682
Neoplasmata : 977
Nier en urinewegen : 2.599
Oog : 1.457
Oor en evenwichtsorgaan : 477
Product aanlegenheden : 181
Psychisch : 1.430
Sociale omstandigheden : 91
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.314
Testuitslagen en onderzoeken : 3.921
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.260
Voeding en stofwisseling : 874
Voortplantingsstelsel en borsten : 710
Zenuwstelsel : 12.685
Zwangerschap en perinatale periode : 22
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AF01 XARELTO (RIVAROXABAN) Tablet
2 B01AF03 LIXIANA (EDOXABAN) Tablet