Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FOLIUMZUUR

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FOLIUMZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B03BB01 BOOTS PHARMACEUTICALS (FOLIUMZUUR) Tablet
B03BB01 FOLIUMZUUR Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Folic acid and anaphylactic reactions 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


FOLIUMZUUR

Aantal meldingen 126
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
27
(21%)
96
(76%)
3
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
hoesten : 1
kortademigheid : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Bloedvaten : 1
opvlieger : 1
Hart : 6
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 5
Huid- en onderhuid : 38
acne : 3
allergische huidontsteking : 1
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 3
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 7
nachtzweten : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 2
toename huidpigment : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
infectie bij verminderde weerstand : 1
Maag-darmstelsel : 58
abnormale ontlasting : 2
braakneiging : 1
braken : 2
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 6
diarree : 3
droge mond : 2
maag verwijding : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongontsteking : 2
winderigheid : 4
Nier en urinewegen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 5
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 16
abnormale dromen : 3
dagdromen : 1
depressieve stemming : 2
nachtmerrie : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 2
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 4
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
veneuze druk jugulair : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 2
koorts : 2
koude rillingen : 2
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
vermoeidheid : 8
Voeding en stofwisseling : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
borsthyperplasie : 1
onregelmatige menstruatie : 2
pijnlijke borst : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 51
aandachtstoornis : 3
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 7
epilepsie : 1
hoofdpijn : 19
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 3
tintelingen : 3
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FOLIUMZUUR

Aantal meldingen 6.892
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.303
(62%)
2.174
(32%)
415
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
99
(1%)
1.449
(21%)
2.381
(35%)
2.782
(40%)
181
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 498
Bloed- en lymfestelsel : 390
Bloedvaten : 258
Chirurgische en medische verrichtingen : 77
Congenitale en genetische afwijkingen : 198
Endocrien syteem : 24
Hart : 229
Huid- en onderhuid : 1.981
Immuunsysteem : 240
Infecties en parasitaire aandoeningen : 452
Intoxicaties en letsels : 728
Lever en galwegen : 162
Maag-darmstelsel : 1.697
Neoplasmata : 127
Nier en urinewegen : 213
Oog : 190
Oor en evenwichtsorgaan : 70
Product aanlegenheden : 64
Psychisch : 373
Sociale omstandigheden : 39
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 453
Testuitslagen en onderzoeken : 598
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.412
Voeding en stofwisseling : 277
Voortplantingsstelsel en borsten : 80
Zenuwstelsel : 964
Zwangerschap en perinatale periode : 223
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.