Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NITROGLYCERINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NITROGLYCERINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C01DA02 DEPONIT T (NITROGLYCERINE) Pleister
C01DA02 MINITRAN (NITROGLYCERINE) Pleister
C01DA02 NITRO POHL (NITROGLYCERINE) Infuus, Pleister
C01DA02 NITROGLYCERINE Infuus, Pleister, Spray
C01DA02 NITROLINGUAL (NITROGLYCERINE) Spray
C01DA02 TRANSIDERM-NITRO (NITROGLYCERINE) Pleister

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


NITROGLYCERINE

Aantal meldingen 107
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
46
(43%)
61
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
methemoglobinemie : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
Hart : 4
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
Huid- en onderhuid : 20
contact eczeem : 6
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
Jeuk : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
pigmentatieaandoening : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
tongoedeem : 2
vervellen : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 24
aften : 1
braken : 3
branderige tong : 2
buikpijn : 1
burning mouth-syndroom : 2
diarree : 1
droge mond : 2
misselijkheid : 4
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 3
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
zuurbranden : 1
Oog : 3
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
Psychisch : 5
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
nekpijn : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
onverwacht effect : 5
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 11
toedieningsplaats bloeduitstorting : 1
val : 1
Voeding en stofwisseling : 1
jicht : 1
Zenuwstelsel : 46
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 7
epilepsie : 1
flauwvallen : 4
hoofdpijn : 21
ischemisch cerebraal infarct : 1
migraine : 1
perifere motorische neuropathie : 1
praten in slaap : 1
presyncope : 1
smaakverlies : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NITROGLYCERINE

Aantal meldingen 17.187
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.919
(46%)
7.946
(46%)
1.322
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
102
(1%)
7.841
(46%)
3.706
(22%)
4.584
(27%)
954
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 769
Bloed- en lymfestelsel : 271
Bloedvaten : 2.049
Chirurgische en medische verrichtingen : 65
Congenitale en genetische afwijkingen : 18
Endocrien syteem : 35
Hart : 1.648
Huid- en onderhuid : 4.346
Immuunsysteem : 711
Infecties en parasitaire aandoeningen : 200
Intoxicaties en letsels : 1.008
Lever en galwegen : 114
Maag-darmstelsel : 1.591
Neoplasmata : 56
Nier en urinewegen : 219
Oog : 336
Oor en evenwichtsorgaan : 168
Product aanlegenheden : 775
Psychisch : 523
Sociale omstandigheden : 35
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 334
Testuitslagen en onderzoeken : 651
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.786
Voeding en stofwisseling : 272
Voortplantingsstelsel en borsten : 78
Zenuwstelsel : 5.310
Zwangerschap en perinatale periode : 32
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C01DA08 CEDOCARD (ISOSORBIDEDINITRAAT) Infuus, Tablet met gereguleerde afgifte
2 C01DA08 ISORDIL (ISOSORBIDEDINITRAAT) Tablet
3 C01DA08 ISOSORBIDEDINITRAAT Infuus, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 C01DA14 ISOSORBIDEMONONITRAAT Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 C01DA14 MONO-CEDOCARD (ISOSORBIDEMONONITRAAT) Capsule met gereguleerde afgifte
6 C01DA14 PROMOCARD (ISOSORBIDEMONONITRAAT) Tablet met gereguleerde afgifte