Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ATENOLOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ATENOLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AB03 ATENOLOL Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Beta-adrenergic blockers and lichenoid drug eruption 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

ATENOLOL

Aantal meldingen 413
Ernstig 34
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
149
(36%)
262
(63%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 40
bloedneus : 1
bronchospasme : 4
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 8
kortademigheid : 21
loopneus : 1
neusontsteking : 1
neusverstopping : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
sputum toegenomen : 1
Bloedvaten : 35
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 17
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 5
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde doorbloeding : 1
Hart : 26
Adams-stokes aanvallen : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 6
snel hartritme : 1
trage hartslag : 9
Huid- en onderhuid : 110
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 2
dermatitis psoriasiformis : 4
droge huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 5
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 17
huid warm : 1
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 9
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelverkleuring : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 11
overmatige afscheiding van talg : 1
psoriasis : 14
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 1
rosacea : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 2
toename huidpigment : 3
verandering haartextuur : 2
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
caries tanden : 1
cellulitis : 1
Intoxicaties en letsels : 4
overdosering (niet opzettelijk) : 1
procedurepijn : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
zonnebrand : 1
Maag-darmstelsel : 81
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
boeren : 1
braken : 2
buikpijn : 8
diarree : 12
droge mond : 6
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 5
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 4
retroperitoneale fibrose : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 3
Neoplasmata : 1
goedaardig gezwel van een lymfeknoop : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
Chronic kidney disease : 1
hypertonie blaas : 1
nierfunctie verminderd : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 43
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 10
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 10
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 8
doofheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 2
ziekte van Ménière : 2
Psychisch : 49
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 5
agressie : 1
Apathisch : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 1
ijlen : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 5
onrust : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 5
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 2
voortijdige ejaculatie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
gewrichtspijn : 4
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 4
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 13
bloed fosfor verlaagd : 1
calciumspiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 1
protrombinespiegel verhoogd : 1
renine verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 68
dorst : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
oedeem : 6
onverwacht effect : 9
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 32
Voeding en stofwisseling : 19
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 4
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
diabetes mellitus : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
overmaat aan urinezuur in het bloed (hyperurikemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
borstvergroting : 1
impotentie : 13
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
menstruatiestoornis : 1
penisaandoening : 1
Zenuwstelsel : 79
aandachtstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 5
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
duizeligheid : 18
een verlaagde spierspanning : 1
flauwvallen : 9
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 14
migraine : 2
multipele sclerose : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 4
smaakverlies : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 8
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

ATENOLOL

Aantal meldingen 28.578
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.971
(52%)
12.280
(43%)
1.327
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
245
(1%)
11.821
(41%)
5.694
(20%)
9.206
(32%)
1.612
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.920
Bloed- en lymfestelsel : 514
Bloedvaten : 3.190
Chirurgische en medische verrichtingen : 122
Congenitale en genetische afwijkingen : 99
Endocrien syteem : 114
Hart : 6.560
Huid- en onderhuid : 4.503
Immuunsysteem : 551
Infecties en parasitaire aandoeningen : 749
Intoxicaties en letsels : 2.347
Lever en galwegen : 399
Maag-darmstelsel : 3.646
Neoplasmata : 242
Nier en urinewegen : 809
Oog : 1.123
Oor en evenwichtsorgaan : 517
Product aanlegenheden : 558
Psychisch : 3.207
Sociale omstandigheden : 74
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.461
Testuitslagen en onderzoeken : 2.281
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.196
Voeding en stofwisseling : 1.243
Voortplantingsstelsel en borsten : 985
Zenuwstelsel : 6.567
Zwangerschap en perinatale periode : 142
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AB02 METOPROLOL Capsule, Drank, Injectie, Injectie/infuus, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
2 C07AB02 SELOKEEN (METOPROLOL) Injectie, Tablet met gereguleerde afgifte
3 C07AB04 ACEBUTOLOL Tablet
4 C07AB04 SECTRAL (ACEBUTOLOL) Tablet
5 C07AB05 KERLON () Tablet
6 C07AB06 BEVANTOLOL Overige toedieningsvormen
7 C07AB07 BISOPROLOL Filmomhulde tablet, Tablet
8 C07AB07 EMCOR (BISOPROLOL) Tablet
9 C07AB07 EMCOR DECO (BISOPROLOL) Filmomhulde tablet
10 C07AB08 CELIPROLOL Tablet
11 C07AB08 DILANORM (CELIPROLOL) Tablet
12 C07AB09 BREVIBLOC (ESMOLOL) Injectie
13 C07AB09 ESMOLOL Infuus, Injectie, Injectie/infuus
14 C07AB12 NEBILET (NEBIVOLOL) Tablet
15 C07AB12 NEBIVOLOL Tablet