Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FELODIPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FELODIPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08CA02 FELODIPINE Tablet met gereguleerde afgifte
C08CA02 PLENDIL (FELODIPINE) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


FELODIPINE

Aantal meldingen 170
Ernstig 27
Geslacht
Man
Vrouw
72
(42%)
98
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
bloedneus : 1
hoesten : 4
kortademigheid : 3
longontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 11
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
nitritoïde reactie : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 3
Hart : 22
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartkloppingen : 6
hartstilstand : 2
perifeer oedeem : 11
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 46
angio-oedeem : 4
eczeem : 1
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 5
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische shock : 1
auto-immuunziekte : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
caries tanden : 1
gordelroos : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 48
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 4
buikbloeding : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 4
darm-perforatie : 1
diarree : 3
harde feces : 1
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 7
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandvlees aandoening : 1
tongaandoening : 1
verandering in de stoelgang : 1
verval van tandvlees : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 9
abnormale dromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
gewrichtspijn : 4
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 7
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 6
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
geneesmiddelinteractie : 3
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 5
pijn : 2
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
statisch oedeem : 5
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
val : 1
vermoeidheid : 7
voedselinteractie : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 7
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 3
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
bloed in het sperma : 1
impotentie : 3
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
Zenuwstelsel : 37
cluster hoofdpijn : 1
coma : 1
duizeligheid : 7
flauwvallen : 3
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 16
niet kunnen ruiken : 1
presyncope : 1
spanningshoofdpijn : 1
tintelingen : 1
tintelingen mond : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FELODIPINE

Aantal meldingen 11.717
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.542
(56%)
4.847
(41%)
328
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
30
(0%)
1.607
(14%)
2.149
(18%)
6.586
(56%)
1.345
(11%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 534
Bloed- en lymfestelsel : 80
Bloedvaten : 2.529
Chirurgische en medische verrichtingen : 11
Congenitale en genetische afwijkingen : 15
Endocrien syteem : 7
Hart : 1.317
Huid- en onderhuid : 1.648
Immuunsysteem : 125
Infecties en parasitaire aandoeningen : 206
Intoxicaties en letsels : 237
Lever en galwegen : 92
Maag-darmstelsel : 1.937
Neoplasmata : 33
Nier en urinewegen : 292
Oog : 256
Oor en evenwichtsorgaan : 170
Product aanlegenheden : 61
Psychisch : 546
Sociale omstandigheden : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 514
Testuitslagen en onderzoeken : 411
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.489
Voeding en stofwisseling : 190
Voortplantingsstelsel en borsten : 214
Zenuwstelsel : 3.433
Zwangerschap en perinatale periode : 11
Vergelijkbare geneesmiddelen