Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NIFEDIPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NIFEDIPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08CA05 ADALAT (NIFEDIPINE) Tablet met gereguleerde afgifte
C08CA05 CORACTEN (NIFEDIPINE) Capsule met gereguleerde afgifte
C08CA05 NIFEDIPINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM (NIFEDIPINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Perifeer oedeem bij gelijktijdig gebruik van nifedipine en itraconazol GeBu 2002 36(6)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


NIFEDIPINE

Aantal meldingen 2.277
Ernstig 308
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.038
(46%)
1.235
(54%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 168
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 2
bloedneus : 15
bronchospasme : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 3
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
gevoel te stikken : 1
hoesten : 36
hyperventilatie : 2
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 62
kortademigheid bij inspanning : 2
longaandoening : 2
longinfarct : 1
longontsteking : 2
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 3
niezen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 6
orofaryngeale pijn : 5
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
piepen : 1
productieve hoest : 2
snelle ademhaling : 1
sputum toegenomen : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
vocht in de longen : 2
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 39
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 8
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
beenmergfalen : 2
Bloedarmoede : 6
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedstollingsstoornis : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
Normochromic anaemia : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 9
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
Bloedvaten : 199
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
angiopathie : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 15
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 3
erythromelalgie : 3
extremiteit necrose : 1
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
hersenbloeding : 2
herseninfarct : 2
infarct in kleine hersenen : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 7
lage bloeddruk : 10
lage bloeddruk bij opstaan : 5
longembolie : 5
opvlieger : 57
overmatig blozen : 47
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 4
trombose : 2
trombose ader : 1
vaatspasme : 1
vaatverwijding : 5
verhoogde bloeddruk : 11
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
wisselende bloeddruk : 5
Endocrien syteem : 7
hypoparathyroïdie : 1
overmatig haargroei : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 4
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 271
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 14
atrioventriculaire dissociatie : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 5
hartinfarct : 5
hartkloppingen : 84
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 2
hartstilstand : 2
linkerventrikeldisfunctie : 1
onregelmatige hartslag : 8
ontsteking hartzakje : 1
perifeer oedeem : 115
pulmonalisklepaandoening : 1
scherfhemorragieën : 1
snel hartritme : 11
snelle regelmatige hartslag : 1
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 10
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 511
acne : 2
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 38
brandend gevoel van de huid : 4
contact eczeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 5
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 7
Enkelvoudige blauwe plek : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 20
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gezichtszwelling : 9
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 41
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 4
huidontsteking met blaarvorming : 6
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 71
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 3
huiduitslag rondom haarzakjes : 2
huidverkleuring : 1
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 72
jeukende huiduitslag : 8
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 18
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 7
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 2
ooglidzwelling : 4
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 32
overmatige afscheiding van talg : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
psoriasis : 9
puntbloedingen : 5
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
pustuleuze rash : 3
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 22
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 27
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
toename huidpigment : 4
tongoedeem : 3
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 8
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweer : 2
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 4
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 25
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 5
cytokinenvrijgavesyndroom : 1
overgevoeligheid : 12
Reaction to excipient : 1
sarcoidose : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 25
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 2
caries tanden : 2
cellulitis : 1
faryngitis : 4
gordelroos : 2
huidinfectie door schimmels : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
orale candida infectie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 1
Pustule : 1
schimmelinfectie : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
waterpokken : 1
Intoxicaties en letsels : 14
blaar : 6
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 2
blootstelling via moedermelk : 1
spierscheur : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verbranding : 1
wondcomplicatie : 1
Lever en galwegen : 21
afwijkende leverfunctie : 4
geelzucht : 4
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 4
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 6
Maag-darmstelsel : 560
aandoening maag-darmstelsel : 15
aandrang voor ontlasting : 1
aften : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 6
Anesthesie van de mond : 1
bloedbraken : 1
bloeding van de endeldarm : 8
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 9
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braakneiging : 1
braken : 27
branderige tong : 2
buikklachten : 12
buikpijn : 47
colitis ulcerosa : 2
darmobstructie (ileus) : 2
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 57
droge mond : 36
frequente darmbewegingen : 4
gastro-intestinale perforatie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 9
gezwollen tong : 5
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 1
groei van het tandvlees : 21
harde feces : 1
hik : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
ingewandenischemie : 1
irritatie keel : 2
lipaandoening : 1
lipexfoliatie : 1
lipzwelling : 7
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 2
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 25
maagperforatie : 1
maagpoliepen : 1
maagzweerbloeding : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 96
mondaandoening : 1
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 19
obstructie van de darm : 1
oesofaguspijn : 3
ontsteking mondholte : 7
ontsteking tandvlees : 8
ontsteking van de dikke darm : 1
ontstoken lippen : 2
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 8
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 14
pijn in de onderbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
reflux gastritis : 1
slikken pijnlijk : 1
tandaanslag/plaque : 1
tandpijn : 2
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 4
tandvlees bloeding : 2
tandvleesblaar : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 7
tongontsteking : 3
tongspasme : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 4
varices sublinguaal : 1
vergroting speekselklier : 2
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
verstopping : 1
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 12
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer in slokdarm : 2
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 4
Neoplasmata : 7
B-cellymfoom stadium IV : 1
borstkanker man : 1
colonkanker : 1
eierstokkanker : 1
huidkanker : 1
leukemie (Chronisch myeloide leukemie) : 1
nierkanker : 1
Nier en urinewegen : 101
aandoening urinelozing : 4
Acute kidney injury : 7
albumine in de urine : 1
bedplassen : 2
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 6
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
gemengde incontinentie : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 10
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 6
nierkoliek : 1
nierpijn : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 4
uitblijven van urineproductie : 2
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 5
vaak plassen : 12
vaker urineren : 11
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 10
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 123
accomodatiestoornis ooglens : 4
afsluiting netvliesader : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 2
bijziendheid : 1
blindheid : 2
bloeding in het oogwit : 2
droog oog : 5
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 15
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 2
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
lichtschuwheid : 3
loslating van het netvlies : 2
macula degeneratie : 1
metamorfopsie : 1
netvliespigmentatie : 1
ongemak in het oog : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 10
oogaandoening : 6
oogbloeding : 1
oogirritatie : 5
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 4
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 3
rood oog : 5
scherpzien gereduceerd : 3
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 3
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 22
Oor en evenwichtsorgaan : 43
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 31
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 6
Product aanlegenheden : 10
klacht over product : 10
Psychisch : 217
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 9
achterdochtigheid : 1
agressie : 5
angst : 11
Apathisch : 5
depressie : 15
depressieve stemming : 14
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 3
gedachteblokkade : 1
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 8
hallucinaties : 11
impulsbeheersingsstoornis : 1
Lusteloos : 3
manie : 2
nachtmerrie : 8
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 12
onttrekkingssyndroom : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 7
slaapstoornis : 14
slapeloosheid : 33
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 5
verwarde toestand : 10
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 8
zenuwachtigheid : 5
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 278
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botaandoening : 1
botpijn : 3
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtsaandoening : 5
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 29
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 4
Myopathie : 2
nekpijn : 7
osteitis : 1
osteonecrose van kaak : 2
pees pijn : 3
peesafwijking : 3
peesontsteking : 2
perifere zwelling : 10
pijn in arm of been : 24
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 4
rugpijn : 11
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 6
skeletspierstijfheid : 5
spier ongemak : 2
spieraandoening : 1
spierbloeding : 3
spierontsteking : 1
Spierpijn : 58
spierspasmen : 51
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 21
versterf botweefsel : 1
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 89
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
ammonium verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bilirubine geconjugeerd verhoogd : 1
bilirubine urine : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 3
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verhoogd : 14
gewicht verlaagd : 6
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 10
hartfrequentie verlaagd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
INR verlaagd : 3
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 2
protrombinespiegel verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
sperma analyse abnormaal : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde hoeveelheid urine : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verlaagde longfunctietest : 1
vertraagde bloedstolling : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
vitamine D verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 534
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 4
erytheem op de toedieningsplaats : 2
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 13
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 27
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 7
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 3
griepachtige verschijnselen : 10
hartdood : 1
het heet hebben : 10
het koud hebben : 14
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatswarmte : 5
jeuk op de injectieplaats : 3
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 16
koude rillingen : 19
lichaamszwakte : 16
liespijn : 1
loopstoornis : 2
malaise : 48
mobiliteit verminderd : 1
niet lekker voelen : 2
oedeem : 34
onbestendig gevoel borstkas : 15
ontsteking op de injectieplaats : 9
onverwacht effect : 68
pijn : 8
pijn in de borstkas : 27
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
productafzetting : 1
Prolapse : 1
reactie op de injectieplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 7
roodheid op de injectieplaats : 5
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 2
statisch oedeem : 16
temperatuurintolerantie : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
val : 2
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 82
verslechtering van de aandoening : 5
vertraagde genezing : 3
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 3
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 4
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 74
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 6
jicht : 14
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 3
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 6
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
toegenomen eetlust : 4
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 13
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 66
aandoening testikels : 1
afwezigheid mannelijke zaadcellen : 1
bekkenbodempijn : 1
bekkenpijn : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 3
genitaal ongemak : 1
genitale uitslag : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 2
hydrokèle : 1
impotentie : 21
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelaandoening : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 16
wegblijven van de menstruatie : 1
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 637
aandachtstoornis : 3
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 4
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 7
branderige slijmvliezen : 1
cerebellaire hemorragie : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
dementie : 2
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 134
dunnevezelneuropathie : 1
dyskinesie : 1
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 4
extrapiramidale aandoening : 1
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 9
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 9
geheugenverlies : 4
gelaatsparese : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 183
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
ischemische beroerte : 1
lacunair infarct : 1
migraine : 10
myasthenia gravis : 1
neurodegeneratieaandoening : 1
niet kunnen ruiken : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 2
Parkinsonachtige manier van lopen : 1
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 3
presyncope : 6
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 28
slaperigheid pasgeborene : 1
Smaakstoornis : 8
smaakverlies : 19
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemstoornis : 6
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 41
tintelingen mond : 3
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 33
verandering reukvermogen : 4
verhoogde spanning : 3
verlamming : 4
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 20
volledige verlamming : 1
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 6
zenuwpijn handen en voeten : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale dood : 1
normale pasgeborene : 1
zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NIFEDIPINE

Aantal meldingen 39.338
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.061
(54%)
16.127
(41%)
2.150
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
564
(1%)
12.374
(31%)
12.058
(31%)
12.911
(33%)
1.431
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.004
Bloed- en lymfestelsel : 563
Bloedvaten : 5.819
Chirurgische en medische verrichtingen : 214
Congenitale en genetische afwijkingen : 113
Endocrien syteem : 57
Hart : 4.383
Huid- en onderhuid : 6.673
Immuunsysteem : 869
Infecties en parasitaire aandoeningen : 902
Intoxicaties en letsels : 1.665
Lever en galwegen : 550
Maag-darmstelsel : 6.459
Neoplasmata : 200
Nier en urinewegen : 1.200
Oog : 1.054
Oor en evenwichtsorgaan : 516
Product aanlegenheden : 391
Psychisch : 1.988
Sociale omstandigheden : 44
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.524
Testuitslagen en onderzoeken : 1.901
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.119
Voeding en stofwisseling : 997
Voortplantingsstelsel en borsten : 720
Zenuwstelsel : 10.177
Zwangerschap en perinatale periode : 535
Vergelijkbare geneesmiddelen