Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LISINOPRIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LISINOPRIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA03 LISINOPRIL Tablet
C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel van F.P.A.M., Grootheest van A.C. ACE remmers en hallucinaties GeBu 2006 40(12):141-142
2 Zweers, P.G.M.A. ACE-inhibitors and flushing GeBu 2011 45(11):130-131
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

LISINOPRIL

Aantal meldingen 702
Ernstig 132
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
300
(43%)
399
(57%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 173
ademstilstand : 1
bloedneus : 5
bronchospasme : 3
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 122
hyperventilatie : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
kortademigheid : 15
loopneus : 7
neusverstopping : 1
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 5
orofaryngeale pijn : 3
verstikkingsgevoel : 1
vocht vasthouden slokdarm : 4
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 43
angiopathie : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 3
fenomeen van Raynaud : 9
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 7
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 4
opvlieger : 2
overmatig blozen : 4
vaatverwijding : 2
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 35
asthma cardiale : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 9
snel hartritme : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 261
angio-oedeem : 118
brandend gevoel van de huid : 1
bulleuze impetigo : 1
butterfly rash : 1
droge huid : 2
eczeem : 6
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erytheem van het ooglid : 1
erythema multiforme : 2
galbulten : 7
gezichtszwelling : 5
haaraandoening : 1
haaruitval : 17
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 6
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelloslating : 1
oedeem mond : 2
ooglidzwelling : 2
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 12
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 6
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 5
strakke huid : 1
toename huidpigment : 2
tongoedeem : 3
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
blaasontsteking : 1
buikgriep : 2
faryngitis : 1
neus-keelontsteking : 1
sepsis : 2
stafylokokken-sepsis : 1
urineweginfectie : 1
urosepsis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 3
Intoxicaties en letsels : 4
blaar : 1
craniocerebraal letsel : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
Lever en galwegen : 10
galstenen : 2
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 134
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
afwezigheid van speeksel : 2
alvleesklierontsteking : 4
boeren : 2
braken : 10
buikklachten : 3
buikpijn : 18
diarree : 18
droge keel : 1
droge mond : 7
enteritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 10
groei van het tandvlees : 1
Intestinal angioedema : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 5
maagklachten : 4
misselijkheid : 21
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de onderbuik : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 2
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 24
Acute kidney injury : 5
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 3
bloed in de urine : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 6
nierkoliek : 1
pre-nierfalen : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
Oog : 17
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
metamorfopsie : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
pijn in het ooglid : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 10
ooraandoening : 1
oorsuizen : 7
overgevoeligheid voor geluid : 1
presbyacusis : 1
Psychisch : 51
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 3
agressie : 3
angst : 5
Apathisch : 2
depressie : 4
depressieve stemming : 4
emotionele labiliteit : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 6
stemmingswisselingen : 4
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 53
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 10
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
Myopathie : 1
nekpijn : 2
ontsteking gewrichtskapsel : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 16
spierspasmen : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 23
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geneesmiddelspiegel supratherapeutisch : 1
gewicht verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
high density lipoproteïne verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
medicatieresidu aanwezig : 1
protrombinetijd abnormaal : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 106
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 7
multi-orgaanfalen : 3
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking : 1
onverwacht effect : 22
pijn : 3
pijn in de borstkas : 6
product substitutieaangelegenheid : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slecht gedefinieerde aandoening : 1
slijmvlies pijn : 1
slijmvliesonsteking : 3
vermoeidheid : 20
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 19
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 3
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 3
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 4
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 11
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verworven phimosis : 1
Zenuwstelsel : 132
aandachtstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 28
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 26
migraine : 2
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 4
praten in slaap : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 3
smaakverlies : 3
spierstijfheid : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemstoornis : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 16
tintelingen mond : 2
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 8
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

LISINOPRIL

Aantal meldingen 49.437
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
22.831
(46%)
24.000
(49%)
2.606
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
231
(0%)
32.310
(65%)
5.323
(11%)
10.291
(21%)
1.282
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 13.642
Bloed- en lymfestelsel : 1.037
Bloedvaten : 4.545
Chirurgische en medische verrichtingen : 491
Congenitale en genetische afwijkingen : 137
Endocrien syteem : 269
Hart : 3.134
Huid- en onderhuid : 11.809
Immuunsysteem : 3.669
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.992
Intoxicaties en letsels : 5.020
Lever en galwegen : 637
Maag-darmstelsel : 8.394
Neoplasmata : 525
Nier en urinewegen : 4.123
Oog : 1.405
Oor en evenwichtsorgaan : 540
Product aanlegenheden : 1.197
Psychisch : 4.082
Sociale omstandigheden : 286
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.085
Testuitslagen en onderzoeken : 5.563
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.392
Voeding en stofwisseling : 4.376
Voortplantingsstelsel en borsten : 658
Zenuwstelsel : 7.611
Zwangerschap en perinatale periode : 104
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet
2 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Tablet
3 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
4 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
5 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
6 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
7 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
8 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
9 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
10 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
11 C09AA08 VASCASE () Tablet
12 C09AA09 FOSINOPRIL Capsule, Tablet
13 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
14 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
15 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet