Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

VALSARTAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VALSARTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
C09CA03 VALSARTAN Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bladel van L., Ekhart C. Angiotensine II-receptorantagonisten en smaakstoornissen GeBu 2012 46(7):81-82
2 Lara Dawood, Langen-Wouterse de J.J. Angiotensine-II-receptor antagonisten en psoriasis GeBu 2007 41(4):43-44
3 Fuchs S.A., Brodie-Meijer C.C.E., Meyboom R.H.B. Are Angiotensin II Receptor Antagonists Safe in Patients With Previous Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor Induced Angioedema? Hypertension 2001 37(1);183
4 Heeringa M., Puijenbroek van E.P. Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist (abstract) NTVG 1998 142(37):2057-8
5 Heeringa M, Puijenbroek EP van Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist.(abstract) Ned Tijdschr Geneeskd 1998 142(37):2057-8
6 Fuchs S.A., Meyboom R.H.B., Puijenbroek van E.P. Use of angiotensin receptor antagonists in patients with ACE inhibitor induced angioedema Pharm. World Science 2004 26:191-192
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Angiotensin II AT1 receptor antagonists and nightmares or abnormal dreaming 2009
2 Angiotensin II AT1 receptor antagonists and nightmares or abnormal dreaming 2009
3 Angiotensin II receptor antagonists and cold hands and feet 2014
4 Angiotensin II receptor antagonists and conjunctivitis 2012
5 Angiotensin II receptor antagonists and paraesthesia 2008
6 Angiotensin II receptor antagonists and taste disorders 2011
7 AT1-receptor antagonists and psoriasis 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


VALSARTAN

Aantal meldingen 1.457
Ernstig 224
Geslacht
Man
Vrouw
655
(45%)
802
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 148
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 13
bronchospasme : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 2
hoesten : 32
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 54
kortademigheid bij inspanning : 2
longfibrose : 1
longontsteking : 1
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 3
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 6
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 6
productieve hoest : 5
snurken : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 26
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 5
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
eosinofilie : 2
macrocytose : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 7
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 102
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 15
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 5
flauwvallen : 3
hemodynamische instabiliteit : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 3
Koude vingertoppen en tenen : 10
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 3
longembolie : 5
lymfoedeem : 1
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 10
overmatig blozen : 7
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 2
trombose ader : 1
vaatontsteking : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 15
Endocrien syteem : 11
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 5
schildklieraandoening : 2
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 3
Hart : 115
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 2
hartfalen : 2
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 43
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
onregelmatige hartslag : 12
ontsteking hartzakje : 1
perifeer oedeem : 35
Prinzmetal-angina : 1
snel hartritme : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 363
allergische huidontsteking : 2
androgenetische alopecie : 1
angio-oedeem : 21
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 3
droge huid : 7
eczeem : 7
Enkelvoudige blauwe plek : 3
erythema multiforme : 1
galbulten : 10
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 32
huidaandoening : 4
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (spider naevus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidgeur afwijkend : 3
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 7
huidreactie : 2
huidstriae : 1
huiduitslag : 33
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 3
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 46
jeukende huiduitslag : 16
lichen sclerosus : 1
Meerdere blauwe plekken : 7
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 3
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 2
oogledenjeuk : 1
ooglidzwelling : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 28
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 2
pigmentatieaandoening : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 12
puntbloedingen : 5
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 12
rode huiduitslag : 5
roodheid : 25
rosacea : 3
strakke huid : 1
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 4
verandering haartextuur : 1
vervellen : 5
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 20
Allergic reaction to excipient : 1
anafylactische reactie : 6
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 8
Reaction to excipient : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
blaasontsteking : 2
bronchitis : 1
faryngitis : 1
gelokaliseerde infectie : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
gordelroos : 2
herpes oftalmisch : 1
huidinfectie : 1
infectie van het oor : 1
leverabces : 1
neus-keelontsteking : 3
niercyste-infectie : 1
onderste luchtweginfectie : 1
ooginfectie : 1
orale candida infectie : 2
urineweginfectie : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 23
bandruptuur : 1
bevriezing : 1
blaar : 3
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 3
complicatie na verrichting : 1
extraduraal hematoom : 1
femurfractuur : 1
hersencontusie : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
ruggenmergletsel : 1
ruptuur pees : 3
spierscheur : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
traumatische intracraniale bloeding : 1
vetembolie : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 19
afwijkende leverfunctie : 5
geelzucht : 3
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 2
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 342
aambeien : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 3
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 5
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 3
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 17
branderige tong : 1
buikklachten : 14
buikpijn : 19
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 58
droge keel : 2
droge mond : 17
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 8
gezwollen tong : 4
gingiva-pijn : 1
groei van het tandvlees : 1
hemorroïdale hemorragie : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
infrequente stoelgang : 1
irritatie keel : 1
lip droog : 4
Lip erythema : 1
lip pijn : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 3
losse tand : 3
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 9
maagontsteking : 1
misselijkheid : 55
mondaandoening : 1
necrotiserende pancreatitis : 2
obstipatie, verstopping : 16
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 9
ontsteking tandvlees : 3
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 5
pijn in de bovenbuik : 10
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 1
regurgitatie : 1
slokdarmdivertikel : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandaanslag/plaque : 1
tandvlees aandoening : 1
tong beslagen : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 2
tongblaren : 1
tongverkleuring : 3
Trichoglossia : 1
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 5
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 2
zwelling tandvlees : 3
Neoplasmata : 11
basaalcelcarcinoom : 1
borstkanker : 1
colonkanker : 1
gastro-intestinaalcarcinoom : 1
kwaadaardig gezwel : 1
kwaadaardige longkanker : 1
leverkanker : 1
maagkanker : 1
niercel carcinoom : 1
plasmacytoom : 1
slokdarmadenocarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 64
aandoening urinelozing : 3
Acute kidney injury : 3
bedplassen : 1
bloed in de urine : 2
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 2
nierbloeding : 1
nierfalen : 6
nierfalen neonataal : 1
nierfunctie verminderd : 10
nierpijn : 1
nierstenen : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
tubulo-interstitiële nefritis : 2
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 3
urinewegaandoening : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 5
verkleuring van de urine : 3
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 4
Oog : 110
aandoening van het netvlies : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
blindheid : 1
blindheid unilateraal : 1
bloeding in het oogwit : 1
cornea-opaciteit : 1
droog oog : 8
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 8
glasvochtaandoening : 1
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 1
icterus van het oog : 1
irisaandoening : 1
lichtschuwheid : 6
loslating van het netvlies : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 8
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
oogirritatie : 4
oogpijn : 5
oogzwelling : 1
open-kamerhoek-glaucoom : 1
papiloedeem oog : 1
pijn in het ooglid : 1
ptosis van een ooglid : 1
pupil vernauwing : 1
refractieaandoening : 1
rood oog : 4
scherpzien gereduceerd : 2
sclera verkleuring : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 3
traanproductie verhoogd : 3
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 25
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 34
doofheid : 1
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
ooraandoening : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 23
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 14
klacht over product : 14
Psychisch : 172
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 6
agressie : 3
angst : 5
Apathisch : 4
depressie : 16
depressieve stemming : 15
emotionele labiliteit : 2
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 8
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 1
ijlen : 2
Lusteloos : 7
nachtmerrie : 12
onrust : 5
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
parasomnia : 1
prikkelbaarheid : 3
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 10
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 29
spanning : 2
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 1
tandenknarsen : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 5
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 6
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 246
artrose : 2
botpijn : 2
Dupuytren-contractuur : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 28
gewrichtsstijfheid : 3
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
nekpijn : 3
osteoartropathie : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 16
pijn in de zij : 3
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 18
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 5
spieraandoening : 2
spierbloeding : 2
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 87
spierspasmen : 31
spiertrekkingen : 3
spierzwakte : 12
Testuitslagen en onderzoeken : 89
ademhalingsgeluiden abnormaal : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloed in urine : 1
bloed urinezuur verhoogd : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 9
bloeddruk verlaagd : 5
bloedingstijd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
fluoresceïne hoornvlieskleuring aanwezig : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 6
hartfrequentie onregelmatig : 5
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 9
INR verlaagd : 3
internationale genormaliseerde ratio : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 1
remmende antistoffen : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 2
systemische vaatweerstand verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 381
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
blaasje op slijmvliezen : 1
bloeding op de katheterplaats : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 17
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 12
griepachtige verschijnselen : 5
het heet hebben : 5
het koud hebben : 4
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatswarmte : 1
irritatie op de toedieningsplaats : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 18
koude rillingen : 10
lichaamszwakte : 12
loopstoornis : 4
malaise : 30
mobiliteit verminderd : 2
niet lekker voelen : 1
nodule : 2
oedeem : 11
onbestendig gevoel borstkas : 9
ontsteking op de injectieplaats : 8
onverwacht effect : 77
pijn : 6
pijn in de borstkas : 17
pijn op de injectieplaats : 1
pijn op de toedieningsplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 9
productnaam verwarring : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
reactie op de injectieplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 2
roodheid op de injectieplaats : 2
spinale pijn : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
val : 1
vermoeidheid : 68
verslechtering van de aandoening : 8
voedselinteractie : 4
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 54
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 6
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 4
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 5
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 5
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 10
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 56
borstontsteking : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 2
genitale zwelling : 1
impotentie : 26
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
penisaandoening : 1
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 3
uitblijven zaadlozing : 2
urogenitale bloeduitstorting : 1
vaginale bloeding : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 11
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 374
aandachtstoornis : 7
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede (akinesie) : 1
bewegingsstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 5
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 2
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 10
doorslaapstoornis : 1
duizeligheid : 62
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 5
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 17
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 9
geheugenverlies : 4
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 76
hypersomnie : 1
intraventriculaire bloeding : 1
migraine : 2
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 6
niet-reagerend op prikkels : 1
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 2
paraparese : 1
perifere zenuwpijn : 4
Polyneuropathie : 1
praten in slaap : 2
presyncope : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap apneu syndroom : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 17
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 9
spanningshoofdpijn : 1
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemstoornis : 6
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 31
tintelingen mond : 6
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 12
verandering reukvermogen : 5
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 14
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VALSARTAN

Aantal meldingen 25.681
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.475
(56%)
9.835
(38%)
1.371
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
203
(1%)
13.241
(52%)
5.181
(20%)
7.013
(27%)
43
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.095
Bloed- en lymfestelsel : 549
Bloedvaten : 3.918
Chirurgische en medische verrichtingen : 408
Congenitale en genetische afwijkingen : 104
Endocrien syteem : 142
Hart : 2.410
Huid- en onderhuid : 3.362
Immuunsysteem : 654
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.204
Intoxicaties en letsels : 2.019
Lever en galwegen : 478
Maag-darmstelsel : 3.910
Neoplasmata : 1.314
Nier en urinewegen : 2.017
Oog : 972
Oor en evenwichtsorgaan : 533
Product aanlegenheden : 852
Psychisch : 1.741
Sociale omstandigheden : 130
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.349
Testuitslagen en onderzoeken : 3.909
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.040
Voeding en stofwisseling : 1.882
Voortplantingsstelsel en borsten : 318
Zenuwstelsel : 5.872
Zwangerschap en perinatale periode : 130
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
2 C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
3 C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
4 C09CA01 LOSARTAN Filmomhulde tablet
5 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
7 C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
8 C09CA04 IRBESARTAN Tablet
9 C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet
10 C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
11 C09CA06 CANDESARTAN Tablet
12 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
13 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
14 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
15 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
16 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
17 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
18 C09CA09 EDARBI () Tablet