Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CANDESARTAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CANDESARTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
C09CA06 CANDESARTAN Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bladel van L., Ekhart C. Angiotensine II-receptorantagonisten en smaakstoornissen GeBu 2012 46(7):81-82
2 Lara Dawood, Langen-Wouterse de J.J. Angiotensine-II-receptor antagonisten en psoriasis GeBu 2007 41(4):43-44
3 Fuchs S.A., Brodie-Meijer C.C.E., Meyboom R.H.B. Are Angiotensin II Receptor Antagonists Safe in Patients With Previous Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor Induced Angioedema? Hypertension 2001 37(1);183
4 Heeringa M., Puijenbroek van E.P. Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist (abstract) NTVG 1998 142(37):2057-8
5 Heeringa M, Puijenbroek EP van Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist.(abstract) Ned Tijdschr Geneeskd 1998 142(37):2057-8
6 Fuchs S.A., Meyboom R.H.B., Puijenbroek van E.P. Use of angiotensin receptor antagonists in patients with ACE inhibitor induced angioedema Pharm. World Science 2004 26:191-192
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Angiotensin II AT1 receptor antagonists and nightmares or abnormal dreaming 2009
2 Angiotensin II receptor antagonists and cold hands and feet 2014
3 Angiotensin II receptor antagonists and conjunctivitis 2012
4 Angiotensin II receptor antagonists and paraesthesia 2008
5 Angiotensin II receptor antagonists and taste disorders 2011
6 AT1-receptor antagonists and psoriasis 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


CANDESARTAN

Aantal meldingen 921
Ernstig 108
Geslacht
Man
Vrouw
360
(39%)
561
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 110
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 2
astma : 2
beklemming keel : 2
bloedneus : 11
bovenste luchtwegen irritatie : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 34
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 33
longfibrose : 1
longontsteking : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 2
onderdrukking ademhaling : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 8
productieve hoest : 2
Bloed- en lymfestelsel : 13
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 4
immune trombocytopenische purpura : 1
methemoglobinemie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 62
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 6
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
erythromelalgie : 1
fenomeen van Raynaud : 4
hersenbloeding : 3
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
Koude vingertoppen en tenen : 7
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 2
longembolie : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 7
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 15
Endocrien syteem : 4
overmatig haargroei : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 63
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hart ongemak : 2
hartfalen : 2
hartkloppingen : 31
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 5
perifeer oedeem : 12
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 221
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
alopecia universalis : 1
angio-oedeem : 15
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
dunne huid : 2
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erytheem van het ooglid : 1
galbulten : 10
Gevoelige huid : 1
gezichtszwelling : 3
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 35
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidrimpeling : 1
huiduitslag : 23
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 27
jeukende huiduitslag : 7
Meerdere blauwe plekken : 1
minder haargroei : 1
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 23
overmatige verhoorning van de huid : 2
papel : 1
periorale dermatitis : 1
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 5
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 4
roodheid : 7
rosacea : 1
strakke huid : 1
stralingskeratose : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 5
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 2
auto-immuunziekte : 1
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
meervoudige allergieën : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
abces : 1
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 1
caries tanden : 1
gordelroos : 1
longontsteking : 1
neutropene infectie : 1
ontsteking oogleden : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
orale schimmelinfectie : 1
schimmelinfectie : 1
tandinfectie : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 3
Intoxicaties en letsels : 14
blaar : 2
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
lage lichaamstemperatuur : 2
medicatiefout : 1
ototoxiciteit : 1
posttraumatische pijn : 1
ruptuur pees : 3
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verbranding : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 3
geelzucht : 1
Hepatitis : 4
leveraandoening : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 208
aambeien : 1
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 2
Anesthesie van de mond : 3
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 4
braken : 11
branderige tong : 1
buikklachten : 8
buikpijn : 10
burning mouth-syndroom : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 25
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 4
gingiva-pijn : 2
groei van het tandvlees : 2
harde feces : 1
hik : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 3
kramp van de slokdarm : 2
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 7
misselijkheid : 41
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 13
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 8
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de dikke darm : 2
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 3
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 6
zuurbranden : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 3
basaalcelcarcinoom : 1
borstkanker : 1
pancreasneoplasma benigne : 1
Nier en urinewegen : 28
Acute kidney injury : 3
blaasklachten : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 4
urinewegaandoening : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 2
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 42
droog oog : 2
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 10
halogezicht : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 2
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
tijdelijke blindheid : 1
traanproductie verhoogd : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 2
oorsuizen : 4
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 9
klacht over product : 9
Psychisch : 132
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 4
agressie : 2
angst : 6
dagdromen : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 11
desoriëntatie : 2
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 4
nachtmerrie : 11
negatieve gedachten : 1
onrust : 5
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 2
rusteloosheid : 12
slaapstoornis : 10
slapeloosheid : 17
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 3
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 164
artrose : 1
botpijn : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
fistel : 1
gewrichtsaandoening : 3
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 22
gewrichtszwelling : 2
kaakaandoening : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 2
osteitis : 2
pees pijn : 1
peesontsteking : 2
periartritis : 1
perifere zwelling : 5
pijn in arm of been : 10
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 10
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 6
spierbloeding : 1
Spierpijn : 50
spierspasmen : 22
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 59
algemene lichamelijke conditie : 2
bloed urine : 1
bloeddruk abnormaal : 1
bloeddruk verlaagd : 8
gewicht verhoogd : 13
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 3
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Productresidu aanwezig : 2
verhoogde leverenzymen : 2
verhoogde oogboldruk : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
wisselende glucosespiegel : 1
witte bloedceltelling verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 257
aangezichtspijn : 1
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 1
dorst : 1
erosie van toedieningsplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 2
fysieke conditie afname : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 20
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 9
het heet hebben : 2
het koud hebben : 9
hoge koorts : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 3
koorts : 10
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 4
malaise : 22
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 5
onverwacht effect : 43
pijn : 5
pijn in de borstkas : 7
pijn op de injectieplaats : 5
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Prolapse : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 2
roodheid op de injectieplaats : 3
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 48
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 5
zwelling : 2
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 37
abnormale gewichtstoename : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar voedsel : 1
jicht : 2
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 8
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 7
metabole acidose : 2
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 3
verminderde eetlust : 4
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 2
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 32
aandoening van vulva : 2
baarmoedervergroting : 1
bekkenpijn : 1
borstvergroting : 2
genitaal oedeem : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 9
peniszwelling : 1
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijn testikels : 1
prostaataandoening : 1
scrotaaloedeem : 1
uteruspoliep : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 6
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 247
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 4
doorslaapstoornis : 1
duizeligheid : 50
dyskinesie : 2
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 3
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 46
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 2
multipele sclerose recidief : 2
myasthenia gravis : 1
neuralgische amyotrofie : 1
niet kunnen ruiken : 2
onhandigheid : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 3
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 13
smaakverlies : 5
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stemstoornis : 9
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 22
tintelingen mond : 4
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 9
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 4
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 4
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CANDESARTAN

Aantal meldingen 16.140
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.178
(57%)
6.333
(39%)
629
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
80
(0%)
4.128
(26%)
3.329
(21%)
7.990
(50%)
613
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.969
Bloed- en lymfestelsel : 343
Bloedvaten : 1.779
Chirurgische en medische verrichtingen : 96
Congenitale en genetische afwijkingen : 112
Endocrien syteem : 68
Hart : 1.086
Huid- en onderhuid : 2.471
Immuunsysteem : 278
Infecties en parasitaire aandoeningen : 661
Intoxicaties en letsels : 1.257
Lever en galwegen : 302
Maag-darmstelsel : 2.474
Neoplasmata : 194
Nier en urinewegen : 1.354
Oog : 526
Oor en evenwichtsorgaan : 329
Product aanlegenheden : 600
Psychisch : 1.007
Sociale omstandigheden : 67
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.604
Testuitslagen en onderzoeken : 1.732
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.052
Voeding en stofwisseling : 1.326
Voortplantingsstelsel en borsten : 222
Zenuwstelsel : 3.698
Zwangerschap en perinatale periode : 114
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
2 C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
3 C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
4 C09CA01 LOSARTAN Filmomhulde tablet
5 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
7 C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
8 C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
9 C09CA03 VALSARTAN Omhulde tablet
10 C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
11 C09CA04 IRBESARTAN Tablet
12 C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet
13 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
14 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
15 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
16 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
17 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
18 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
19 C09CA09 EDARBI () Tablet