Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ROSUVASTATINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROSUVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Tablet
C10AA07 ROSUVASTATINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bijwerking belicht: Statines en spierklachten UA 2017 2017(1):14-15
2 Weits, G. Bittere pil: statines Gezondgids 2016 december
3 Labadie J., Eijgenraam-van der Molen M. HMG CoA Inhibitors and rhinitis (abstract) PEDS 2002 11(2):S274
4 Langen-Wouterse de J.J., Puijenbroek van E.P. HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy: reports to the Netherlands Pharmacovigilance Centre Neth. Jour. Med. 2006 64(9):334-338
5 Graaf de L.,Brouwers A.H.P.M., Diemont W.L. Is decreased libido associated with the use of HMG-CoA-reductase inhibitors? BJCP 2004 58(3):326-8
6 Hunsel van F., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Media attention and the influence on reporting odds ratios: an example of patient reporting of statins PEDS 2010 19: 26-32
7 Mantel-Teeuwisse A.K., Klungel O.H., Puijenbroek van E.P. Myopathy due to statin/fibrate use in the Netherlands Ann. Pharmacother. 2002 36:1957-1960
8 Venhuis, BJ., Hunsel, F. van, Koppel, S. van de, Keizers, PHJ., Jeurissen, SMF., Kaste, D. de Pharmacologically effective red yeast rice preparations marketed as dietary supplements illustrated by a case report Drug Testing and Analysis 2016 8(3-4):315-8
9 Winterfeld U, Allignol A, Panchaud A, Rothuizen L, Merlob P, Cuppers-Maarschalkerweerd B, Vial T, Stephens S, Clementi M, De Santis M, Pistelli A, Berlin M, Eleftheriou G, Manáková E, Buclin T. Pregnancy outcome following maternal exposure to statins: a multicentre prospective study. BJOG 2013 120(4):463-471
10 Jong de H.I.J., Meyboom R.H.B., Passier J.L.M. Statin-Associated Polymyalgia Rheumatica. An Analysis Using WHO Global Individual Case Safety Database: A Case/Non-Case Approach Plos One 2012 7(7):1-6
11 Adel, J. van den, Härmark, L. Statinegebruik blijft mogelijk na verdwijnen spierklachten Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(42):16-17
12 Zweers, P. Statinen en diplopie GeBu 2016 50(11):128
13 Puijenbroek van E.P., Härmark L.V.D. Statines en het risico op ernstige spierklachten; eenmaal veilig, altijd veilig? PW 2006 141(1):19-21
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Concurrent use of verapamil or diltiazem and HMG-CoA reductase inhibitors increases the risk of muscle related ADRs 2003
2 HMG-CoA-reductase inhibitors and decreased libido 2002
3 HMG-CoA-reductase inhibitors and hypersensitivity pulmonary reactions 2005
4 HMG-CoA-reductase inhibitors and lichenoid eruption 2004
5 HMG-CoA-reductase inhibitors and neuropathy 2004
6 HMG-CoA-reductase inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2008
7 HMG-CoA-reductase inhibitors and taste disorders 2004
8 HMG-CoA-reductase inhibitors and tendonitis 2010
9 HMG-CoA-reductase-inhibitors and pulmonary fibrosis 2008
10 Overview of rosuvastatin reports 2004
11 Statins and diplopia 2016
12 Statins and lichenoid drug eruption 2014
13 Statins and muscle rupture 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


ROSUVASTATINE

Aantal meldingen 2.435
Ernstig 336
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.262
(52%)
1.163
(48%)
10
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 205
acuut ademhalingstekort : 1
ademstilstand : 1
astma : 4
beklemming keel : 3
bloedneus : 19
bronchospasme : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 6
farynx-erytheem : 1
geeuwen : 1
hoesten : 38
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 2
interstitiële longziekte : 6
kortademigheid : 71
kortademigheid bij inspanning : 4
longaandoening : 1
longbloeding : 2
longontsteking : 3
loopneus : 7
neusverstopping : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 10
Overgevoeligheidspneumonitis : 2
productieve hoest : 2
schadelijk effect op de long : 1
snelle ademhaling : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 33
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 2
Bloedarmoede : 6
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedstollingsstoornis : 3
febriele neutropenie : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
Normocytic anaemia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
trombotische microangiopathie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 98
aderaandoening handen en voeten : 1
aorta dissecans : 1
Atheroembolism : 1
bleekheid : 3
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 14
fenomeen van Raynaud : 3
Henoch-Schönlein purpura : 1
hersenbloeding : 3
herseninfarct : 3
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 3
Koude vingertoppen en tenen : 14
lage bloeddruk : 12
longembolie : 3
opvlieger : 6
overmatig blozen : 10
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 11
wisselende bloeddruk : 4
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
hulpmiddelenbreuk : 1
Endocrien syteem : 11
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
hypoparathyroïdie : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie : 1
struma : 1
syndroom van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 161
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 7
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 59
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 8
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 18
ontsteking hartzakje : 1
ontsteking van de hartspier : 1
orthopnoea : 1
perifeer oedeem : 32
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 4
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 7
trage hartslag : 6
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 518
allergische huidontsteking : 1
alopecia universalis : 1
angio-oedeem : 30
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 3
brandend gevoel van de huid : 3
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 6
eczeem : 7
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 22
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 3
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 46
hand-voet syndroom : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 4
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 6
huidgezwel : 1
huidirritatie : 4
huidkloven : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 6
huiduitslag : 51
huiduitslag ( maculo-papulair) : 6
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 7
huidverdikking : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 91
jeukende huiduitslag : 21
kneuzing : 2
lichen sclerosus : 2
Meerdere blauwe plekken : 6
minder zweten : 1
nachtzweten : 7
nagelafwijking : 6
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 2
oedeem mond : 1
onychoclasis : 4
ooglidzwelling : 2
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 50
overmatige afscheiding van talg : 1
overmatige verhoorning van de huid : 2
panniculitis : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 10
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 11
rode huiduitslag : 8
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 18
rosacea : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 2
trichorrhexis : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 9
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 8
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 24
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 4
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
overgevoeligheid : 11
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
reactie op voedseladditieven : 1
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 42
artritis infectieus : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
blaasontsteking : 2
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis chronisch : 1
Candida-infectie : 1
caries tanden : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erysipelas : 1
Fournier-gangreen : 2
gordelroos : 3
griep : 2
herpes oftalmisch : 1
huidinfectie : 1
koortsstuip : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 5
ontsteking oogleden : 3
ontsteking van haarzakjes : 1
orale candida infectie : 2
orale herpes : 1
penisinfectie : 1
schimmelinfectie : 2
scrotumabces : 1
urineweginfectie : 1
urosepsis : 1
Viral keratouveitis : 1
vitritis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 39
blaar : 9
blaar geïnfecteerd : 1
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen : 1
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
hitteberoerte : 1
hoofdletsel : 1
huidwond : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en aandoening : 1
ruptuur pees : 6
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
spierscheur : 13
vaattransplantaatocclusie : 1
Lever en galwegen : 23
afwijkende leverfunctie : 5
auto-immuunhepatitis : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 3
hepatische cirrose : 2
Hepatitis : 2
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 2
leveraandoening : 1
leverfalen : 2
leverweefselversterf : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 603
aandoening maag-darmstelsel : 5
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 7
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 5
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 6
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 2
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloedbraken : 2
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 5
boeren : 4
braakneiging : 2
braken : 25
branderige tong : 3
buikklachten : 33
buikpijn : 39
burning mouth-syndroom : 1
colitis ulcerosa : 1
darmvilli-atrofie : 1
diarree : 61
droge keel : 2
droge mond : 28
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 9
gezwollen tong : 8
groei van het tandvlees : 1
harde feces : 1
hik : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
infrequente stoelgang : 1
irritatie keel : 1
landkaarttong : 1
lip pijn : 1
lipblaar : 1
lipoedeem : 1
lipzwelling : 8
maag verwijding : 1
maagaandoening : 2
maag-darm bloeding : 5
maag-darm pijn : 3
maagdarmontsteking : 2
maagklachten : 18
maagontsteking : 2
misselijkheid : 111
mondaandoening : 1
mondbloeding : 1
mondcyste : 1
obstipatie, verstopping : 26
oesofaguspijn : 4
ontkleurde ontlasting : 2
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 11
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 11
oraal ongemak : 1
orale lichen planus : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 22
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 4
pijn in de onderbuik : 3
tandaandoening : 4
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 3
tong droog : 1
tongaandoening : 6
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 5
Trichoglossia : 1
verandering in het speeksel : 1
vergroting speekselklier : 1
verhemelteaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 7
verkleurde ontlasting : 5
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verslapping maag (atonie) : 1
winderigheid : 15
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 3
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 9
blaaskanker : 1
borstkanker man : 1
gastro-intestinaalcarcinoom : 1
huidkanker : 1
longkanker metastase : 1
maligne melanoom : 1
overgangscelcarcinoom : 2
vergrote lymfklier : 1
Nier en urinewegen : 96
aandoening urinelozing : 4
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 8
albumine in de urine : 1
bedplassen : 2
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 2
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 8
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
incontinentie : 3
mictiefrequentie afgenomen : 1
myoglobine in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 3
nierfalen : 8
nierfunctie verminderd : 13
nierkoliek : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie : 3
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 3
vaker urineren : 7
verkleuring van de urine : 7
vocht vasthouden : 3
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 144
accomodatiestoornis ooglens : 2
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
Afwijking oogbeweging : 1
asthenopie : 1
bijziendheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 9
gezichtsvermogen afgenomen : 26
glasvochtloslating : 1
glasvochttroebelingen : 2
glaucoom : 1
groei van de wimpers : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
irisaandoening : 1
jeuk aan oog : 3
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 2
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogaandoening : 4
oogbloeding : 3
oogirritatie : 2
ooglidaandoening : 1
oogoedeem : 1
oogpijn : 5
oogzwelling : 2
ptosis van een ooglid : 2
rood oog : 4
scherpzien gereduceerd : 3
staar : 3
stoornis zien (fotopsie) : 4
traanproductie verhoogd : 8
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 30
xanthopsie : 1
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 43
bloeding van het oor : 1
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 2
draaiduizeligheid : 6
evenwichtsaandoening : 1
oorsuizen : 26
slechthorendheid : 5
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 22
klacht over product : 22
Psychisch : 347
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal slaapgerelateerd voorval : 1
abnormale dromen : 10
achterdochtigheid : 1
agressie : 6
angst : 14
Apathisch : 2
brassend eten : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 20
depressieve stemming : 47
desoriëntatie : 3
emotionele armoede : 2
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 1
gelijkmatige stemming : 2
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 10
het uitblijven van een orgasme : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 2
hypomanie : 1
ijlen : 3
libidostoornis : 1
libidoverlies : 6
Lusteloos : 11
manie : 1
nachtmerrie : 30
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 9
ontremming : 1
onttrekkingssyndroom : 1
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 2
paniekstoornis : 2
parasomnia : 1
prikkelbaarheid : 4
psychische stoornis : 3
psychotische stoornis : 2
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 10
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 16
slapeloosheid : 42
spanning : 2
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 5
tandenknarsen : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 12
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 12
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 3
zelfmoordgedachte : 11
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 774
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
botpijn : 6
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 20
fibromyalgie : 1
fistel : 1
gewrichtsaandoening : 8
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 80
gewrichtsstijfheid : 5
gewrichtszwelling : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
Myopathie : 14
nekpijn : 6
osteoporose : 1
pees pijn : 2
peesafwijking : 1
peesontsteking : 8
peesverkalking : 1
perifere zwelling : 7
pijn in arm of been : 39
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 4
polymyalgia rheumatica : 2
Problemen ledemaat : 8
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 18
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 18
skeletspierstijfheid : 30
slijmbeursonsteking : 3
spier ongemak : 7
spieraandoening : 4
spierbloeding : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 308
spierspasmen : 105
spierzwakte : 50
trigger finger of hokkende vinger : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 172
ademhalingsfrequentie verhoogd : 2
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
afwijkingen aan zaadcellen : 1
amylase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 2
bloed in urine : 1
bloed urine : 1
bloed urinezuur verhoogd : 2
bloeddruk abnormaal : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 2
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 3
creatinefosfokinase verhoogd : 10
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
eiwit urine : 1
fluoresceïne hoornvlieskleuring aanwezig : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verhoogd : 23
gewicht verlaagd : 12
glucosespiegel bloed verhoogd : 16
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 7
hartfrequentie verhoogd : 4
hartfrequentie verlaagd : 2
hematocriet verhoogd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 8
INR verlaagd : 2
internationale genormaliseerde ratio : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 2
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 7
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 2
low density lipoproteïne verhoogd : 2
Productresidu aanwezig : 1
remmende antistoffen : 1
rode bloedcellen urine : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 2
sperma analyse abnormaal : 1
spontane peniserectie : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
totale cholesterol/HDL ratio verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
verhoogde oogboldruk : 1
vertraagde bloedstolling : 4
wisselende glucosespiegel : 3
witte bloedcellen urine : 1
witte bloedceltelling verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 730
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
atrofie : 1
blaasje op slijmvliezen : 1
compartimentsyndroom : 1
fysieke conditie afname : 1
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 14
geneesmiddelinteractie : 58
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gestoorde beweging op injectieplaats : 1
gevoel abnormaal : 11
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 3
griepachtige verschijnselen : 10
het heet hebben : 8
het koud hebben : 6
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 7
jeuk op de injectieplaats : 4
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 29
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 18
liespijn : 1
loopstoornis : 11
malaise : 46
mobiliteit verminderd : 1
oedeem : 14
onbestendig gevoel borstkas : 12
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking : 3
ontsteking op de injectieplaats : 13
onverwacht effect : 177
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 1
pijn : 14
pijn in de borstkas : 31
pijn op de injectieplaats : 12
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 5
productnaam verwarring : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 1
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 2
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 2
roodheid op de injectieplaats : 10
secretie uitscheiding : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
statisch oedeem : 1
toedieningsplaats bloeduitstorting : 1
traagheid : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 4
val : 3
verlengde werkzaamheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 3
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 123
verslechtering van de aandoening : 8
vertraagde genezing : 2
voedselinteractie : 2
zich zenuwachtig voelen : 5
zweertje op slijmvliezen : 2
zwelling : 5
zwelling van injectieplaats : 9
Voeding en stofwisseling : 92
alcoholintolerantie : 1
calcinose : 1
diabetes mellitus : 3
gebrek aan vitamine-B12 : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 9
hyper-HDL-cholesterolemie : 1
jicht : 7
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 11
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 6
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 6
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 8
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 5
metabole acidose : 1
mineraalmetabolismestoornis : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 3
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 2
type 2 diabetes mellitus : 5
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 17
Voortplantingsstelsel en borsten : 71
bekkenongemak : 1
bekkenpijn : 1
borstaandoening : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 2
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 2
genitaal erytheem : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
impotentie : 23
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
penisaandoening : 4
pijn scrotum : 1
pijn testikels : 1
seksuele stoornis : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 2
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 10
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 2
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 611
aandachtstoornis : 13
aangezichtspijn : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
amyotrofe laterale sclerose (ALS) : 1
ataxie : 2
aura : 1
beroerte (CVA) : 1
beven bij bewegingen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 2
cerebellaire hemorragie : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 129
dyskinesie : 2
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 3
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 2
evenwichtsstoornis : 9
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 15
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 2
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 23
geheugenverlies : 10
hoofdpijn : 126
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
kaakklem : 4
leuko-encefalopathie : 1
migraine : 6
minder smaak : 3
Motorische disfunctie : 1
neuralgie van nervus glossopharyngeus : 1
niet kunnen ruiken : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 7
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 6
Periodic Limb Movement Disorder : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 6
polyneuropathie chronisch : 1
praten in slaap : 1
presyncope : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaap van slechte kwaliteit : 9
slaperigheid : 26
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 8
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemstoornis : 8
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 47
tintelingen mond : 4
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 17
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 8
verstoorde smaak : 21
zenuwpijn : 4
zenuwpijn handen en voeten : 1
zenuwstelselaandoening : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ROSUVASTATINE

Aantal meldingen 56.298
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.047
(53%)
23.406
(42%)
2.845
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
484
(1%)
36.271
(64%)
8.113
(14%)
10.443
(19%)
987
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.984
Bloed- en lymfestelsel : 677
Bloedvaten : 2.634
Chirurgische en medische verrichtingen : 870
Congenitale en genetische afwijkingen : 98
Endocrien syteem : 320
Hart : 3.984
Huid- en onderhuid : 5.887
Immuunsysteem : 1.461
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.452
Intoxicaties en letsels : 6.426
Lever en galwegen : 2.292
Maag-darmstelsel : 9.681
Neoplasmata : 1.081
Nier en urinewegen : 3.309
Oog : 1.940
Oor en evenwichtsorgaan : 781
Product aanlegenheden : 1.029
Psychisch : 4.181
Sociale omstandigheden : 581
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19.527
Testuitslagen en onderzoeken : 10.975
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.752
Voeding en stofwisseling : 3.277
Voortplantingsstelsel en borsten : 838
Zenuwstelsel : 10.242
Zwangerschap en perinatale periode : 36
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
2 C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet
3 C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
4 C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet
5 C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
6 C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
7 C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
8 C10AA05 ATORVASTATINE Tablet
9 C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet
10 C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen