Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MICONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MICONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Broos N., Puijenbroek van E.P. Interaction between topical miconazole and coumarins EJCP 2010 66(11):1171-2
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Miconazol en ontregeling van antistolling 2001
2 Topical imidazole derivates and drug interactions 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


MICONAZOL

Aantal meldingen 134
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
51
(38%)
83
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
bloedneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 4
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
perifere arterie trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 1
perifeer oedeem : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 104
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 6
contact eczeem : 6
dermatitis herpetiformis : 1
droge huid : 4
eczeem : 1
galbulten : 5
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidirritatie : 2
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
huidzwelling : 2
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 6
nagelafwijking : 4
nagelgroei abnormaal : 1
nagelverkleuring : 7
ontsteking nagelriem : 2
plaque op huid : 1
psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
rode huiduitslag : 5
roodheid : 11
toename huidpigment : 2
vlekkerige huiduitslag : 2
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
infectie : 1
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 1
vergiftiging : 1
Maag-darmstelsel : 12
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 2
lipzwelling : 2
misselijkheid : 3
orale mucosa eruptie : 1
tongontsteking : 1
Nier en urinewegen : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Psychisch : 1
verminderd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
gewrichtspijn : 2
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 10
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 6
schommeling in International Normalized Ratio : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 34
acne op toedieningsplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 4
hemorragie op de aanbrengingsplaats : 1
irritatie op de toedieningsplaats : 1
koorts : 3
pijn : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 6
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 3
ulcer op de toedieningsplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling op de plaats van toediening door vochtophoping : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
cervixaandoening : 1
penisaandoening : 1
peniszwelling : 1
vaginale bloeding : 2
verlate menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 3
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 12
brandende-voetensyndroom : 1
branderig gevoel : 4
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 1
migraine : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MICONAZOL

Aantal meldingen 12.835
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.366
(89%)
1.203
(9%)
266
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
27
(0%)
9.857
(77%)
939
(7%)
1.818
(14%)
194
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 227
Bloed- en lymfestelsel : 81
Bloedvaten : 193
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
Congenitale en genetische afwijkingen : 35
Endocrien syteem : 3
Hart : 109
Huid- en onderhuid : 1.949
Immuunsysteem : 283
Infecties en parasitaire aandoeningen : 450
Intoxicaties en letsels : 728
Lever en galwegen : 27
Maag-darmstelsel : 1.084
Neoplasmata : 19
Nier en urinewegen : 218
Oog : 82
Oor en evenwichtsorgaan : 24
Product aanlegenheden : 120
Psychisch : 187
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 199
Testuitslagen en onderzoeken : 585
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.433
Voeding en stofwisseling : 64
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.524
Zenuwstelsel : 699
Zwangerschap en perinatale periode : 47
Vergelijkbare geneesmiddelen