Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TERBINAFINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TERBINAFINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D01BA02 TERBINAFINE Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Association between terbinafine and arthralgia, fever and urticaria: symptoms of syndrome? PEDS 2001 10(2):135-145
2 Scholl J., Puijenbroek van E., Grootheest van K. Hearing impairment associated with oral terbinafine use PEDS 2012 21(8)Supplement:90
3 Scholl J.H.G., Puijenbroek van E.P. Hearing Impairment Associated with Oral Terbinafine Use Drug Safety 2012 35 (8): 685-691
4 de Jong, L., van Hunsel, F. Terbinafine oraal kan smaak en reuk verstoren PW 2015 150(25):10-11
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Skin reactions associated with the use of oral terbinafine 2004
2 Terbinafine and anosmia 2013
3 Terbinafine and deafness 2011
4 Terbinafine and erectile dysfunction 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-3-2020.


TERBINAFINE

Aantal meldingen 1.512
Ernstig 105
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
548
(36%)
960
(63%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
astma : 4
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 4
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 14
kortademigheid bij inspanning : 1
kramp van de mond en slokdarm : 1
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orofaryngeale pijn : 4
Bloed- en lymfestelsel : 16
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 20
angiopathie : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
hersenbloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 2
slagaderwandontsteking (arteritis) : 1
trombose : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 49
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
kransslagaderaneurysma : 1
onregelmatige hartslag : 7
perifeer oedeem : 7
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 541
abnormale verhoorning van de huid : 1
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 11
Autoimmune dermatitis : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 4
chronische gepigmenteerde purpura : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 4
eczeem : 8
erythema multiforme : 10
exfoliatieve dermatitis : 5
galbulten : 70
galbulten (urticaria vesiculosa) : 1
gegeneraliseerd erytheem : 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 5
haaraandoening : 1
haaruitval : 50
huidaandoening : 6
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 5
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 4
huidontsteking met blaarvorming : 5
huidreactie : 1
huiduitslag : 87
huiduitslag ( maculo-papulair) : 11
huiduitslag (rash papulair) : 6
huiduitslag (toxisch) : 8
huiduitslag met blaasjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 5
huidverharding : 1
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 41
jeukende huiduitslag : 21
leukoplakie : 1
Meerdere blauwe plekken : 4
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 5
nagelgroei abnormaal : 2
nagelloslating : 1
nummulair eczeem : 1
ontsteking nagelriem : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 7
overmatige verhoorning van de huid : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
pruritus gegeneraliseerd : 6
psoriasis : 10
pustuleuze rash : 4
rash gegeneraliseerd : 8
reactie op zonlicht : 19
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 25
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 10
Stevens-Johnson-syndroom : 2
subacute cutane lupus erythematosus : 3
toename huidpigment : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 17
vlekkerige huiduitslag : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 13
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 9
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
ernstige huidaandoening (AGEP) : 3
gordelroos : 2
huidinfectie door schimmels : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
onychomycose : 1
schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blaar : 5
branderig gevoel slokdarm : 1
retinaal letsel : 1
ruptuur pees : 1
tandletsel : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verbranding : 1
Lever en galwegen : 40
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 9
galstuwing : 1
geelzucht : 3
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 12
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 7
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 322
aandoening maag-darmstelsel : 5
abnormale ontlasting : 3
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 2
alvleesklierontsteking : 5
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 3
braakneiging : 1
braken : 15
branderige tong : 1
buikklachten : 7
buikpijn : 37
diarree : 41
droge mond : 10
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 3
gingiva-pijn : 2
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale dilatatie : 1
irritatie keel : 3
ischemische colitis : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 2
maagklachten : 16
misselijkheid : 68
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 10
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 11
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de mond : 3
speekselklierpijn : 1
tandaandoening : 3
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 5
tandvlees bloeding : 3
tong droog : 1
tongaandoening : 7
tongontsteking : 3
tongverkleuring : 4
verandering in het speeksel : 1
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 3
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 1
cyste : 1
Nier en urinewegen : 20
bedplassen : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie : 3
vaak plassen : 2
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 37
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 10
jeuk aan oog : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
loslating van het netvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogpijn : 2
oogzwelling : 2
ptosis van een ooglid : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 2
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 30
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 17
slechthorendheid : 8
Psychisch : 107
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 3
angst : 12
Apathisch : 2
bipolaire stoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 8
depressieve stemming : 18
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 2
katatonie : 1
Lusteloos : 3
manie : 1
onrust : 4
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 10
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 2
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 120
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 5
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 46
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
pees pijn : 1
perifere zwelling : 6
pijn in arm of been : 4
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 26
spierspasmen : 2
spierzwakte : 5
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 49
alanine-aminotransferase abnormaal : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 3
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 11
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
INR verlaagd : 3
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 5
protrombinetijd verlengd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 170
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 28
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 20
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 4
malaise : 20
mobiliteit verminderd : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 15
pijn : 3
pijn in de borstkas : 6
reactie op de plaats van toediening : 1
serum ziekteachtige reactie : 3
val : 1
vermoeidheid : 41
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zwelling : 3
Voeding en stofwisseling : 40
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 4
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 27
Voortplantingsstelsel en borsten : 66
aandoening testikels : 1
borstpijn : 3
borstverharding : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
gezwollen borst : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 4
impotentie : 9
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 3
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 19
onvruchbaarheid mannelijk : 1
peniel erytheem : 1
premenstrueel syndroom : 1
tepelpijn : 1
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 2
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 7
Zenuwstelsel : 623
aandachtstoornis : 4
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 41
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 3
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 59
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
initiële insomnia : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 11
niet kunnen ruiken : 13
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 28
smaakverlies : 298
Spraakstoornis (algemeen) : 2
stemstoornis : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 12
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 7
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 88
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 5
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TERBINAFINE

Aantal meldingen 25.452
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.782
(50%)
11.063
(43%)
1.607
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
132
(1%)
7.052
(28%)
2.667
(10%)
14.263
(56%)
1.338
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 743
Bloed- en lymfestelsel : 753
Bloedvaten : 417
Chirurgische en medische verrichtingen : 101
Congenitale en genetische afwijkingen : 27
Endocrien syteem : 31
Hart : 493
Huid- en onderhuid : 9.046
Immuunsysteem : 477
Infecties en parasitaire aandoeningen : 916
Intoxicaties en letsels : 985
Lever en galwegen : 1.568
Maag-darmstelsel : 3.947
Neoplasmata : 116
Nier en urinewegen : 509
Oog : 630
Oor en evenwichtsorgaan : 295
Product aanlegenheden : 118
Psychisch : 977
Sociale omstandigheden : 55
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.767
Testuitslagen en onderzoeken : 2.157
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.544
Voeding en stofwisseling : 845
Voortplantingsstelsel en borsten : 464
Zenuwstelsel : 6.516
Zwangerschap en perinatale periode : 69
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D01BA01 GRISEOFULVINE Drank (suspensie), Tablet