Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

IUD MET PROGESTAGENEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IUD MET PROGESTAGENEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G02BA03 KYLEENA (LEVONORGESTREL) Spiraaltje
G02BA03 MIRENA (LEVONORGESTREL) Spiraaltje

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L., Grootheest van A.C. Geven levonorgestrel-bevattende iud's een verhoogd risico van veneuze trombo-embolieën? Ned. Tijdschr. Obstet. Gynaec. 2003 116(6):204-205
2 Graaf de L., Grootheest van A.C. Meldingen aan LAREB over mogelijke systemische effecten bij gebruik van een hormoon bevattend IUD (Mirena) Tijdschr. Huisartsgeneeskunde 2002 19(4)134-137
3 de Graaf L, van Grootheest, AC Meldingen aan LAREB over mogelijke systemische effecten bij gebruik van een hormoon bevattend IUD (Mirena). Tijdschr Huisartsgeneesk 2002 19(4)134-137
4 Passier JLM, van Puijenbroek EP, van Grootheest AC Meldingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb van expulsie van een vaginale-anticonceptie-ring (NuvaRing) en van zwangerschap tijdens het gebruik ervan Ned Tijdschr Geneeskd 2004 148(42):2096-2097
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Mirena en uterus perforatie Huisarts & Wetenschap 2005 48(4):165-166
6 Houdenhoven van K., Kaam van K., Grootheest van A.C. Uterine perforation in women using a levonorgestrel-releasing intrauterine system Contraception 2006 73(3):257-260
7 Grootheest van A.C., Sachs B., Harrison-Woolrych M. Uterine Perforation with the Levonorgestrel Releasing Intrauterine Device Drug Safety 2011 34(1):83-88
8 Oosterhuis I. Zwangerschapsmasker bij gebruik spiraaltje; Ook bijwerkingen op lange termijn PW 2012 147(33):18-19
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Intrauterine device with levonogestrel Mirena and device breakage 2018
2 Mirena and ectopic pregnancy 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


IUD MET PROGESTAGENEN

Aantal meldingen 1.231
Ernstig 292
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
0
(0%)
1.230
(100%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 28
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 1
hyperventilatie : 16
kortademigheid : 10
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 34
bleekheid : 1
Bloeding : 1
fenomeen van Raynaud : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 2
hypoperfusie : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
longembolie : 2
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
oppervlakkige flebitis : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 2
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 10
Chirurgische en medische verrichtingen : 32
abortus provocatus : 1
complicatie na verwijderen van een medisch hulpmiddel : 2
hulpmiddelenbreuk : 5
hulpmiddelenuitstoting : 24
Endocrien syteem : 19
auto-immune thyreoïditis : 1
hyperadrenocorticisme : 1
overmatig haargroei : 13
schildklieraandoening : 1
struma : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 62
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 51
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
kransslagaderdissectie : 1
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 376
acne : 88
acne met pustels : 1
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 6
eczeem : 15
galbulten : 23
haargroei abnormaal : 4
haaruitval : 87
hidradenitis : 2
huidaandoening : 3
huidaandoening (parapsoriasis) : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 2
huidgeur afwijkend : 4
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 22
jeukende huiduitslag : 3
lichen sclerosus : 1
lipo-atrofie : 1
nachtzweten : 6
nagelgroei abnormaal : 1
ooglidzwelling : 2
op acne lijkende huidontsteking : 3
overmatig haargroei : 3
overmatig zweten : 15
overmatige afscheiding van talg : 6
periorale dermatitis : 1
pigmentatieaandoening : 3
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 7
pruritus allergisch : 1
psoriasis : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 3
rosacea : 2
talgklieroveractiviteit : 1
toename huidpigment : 6
verandering haartextuur : 3
vermindering huidpigment : 2
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwangerschapsmasker : 15
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 7
auto-immuunziekte : 1
immuunsysteemaandoening : 1
meervoudige allergieën : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 62
bacteriële infectie : 3
bekkenabces : 1
bekkenontstekingsziekte : 1
blaasontsteking : 9
bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 2
caries tanden : 1
endocarditis : 1
faryngitis : 1
Gardnerella-infectie : 2
genitale candidiasis : 1
herpes genitalis : 1
infectie : 2
krentenbaard (impetigo) : 1
laryngitis : 1
longontsteking : 1
onderhuids abces : 1
ontsteking van de eileider (salpingitis) : 1
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
ontsteking van het baarmoederslijmvlies (endometritis) : 2
ontsteking van vulva : 1
stafylokokken toxische shock syndroom : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
tubo-ovariaal abces : 1
urineweginfectie : 2
vaginale infectie : 3
vulvovaginale candidiasis : 16
vulvovaginale mycotische infectie : 3
Intoxicaties en letsels : 18
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding : 1
blootstelling via moedermelk : 1
complicatie van hulpmiddelplaatsing : 4
falen van medisch hulpmiddel : 1
geleedpotigenbeet : 1
hulpmiddeldislocatie : 7
postprocedurebloeding : 1
procedurepijn : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 3
Maag-darmstelsel : 265
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
braken : 6
buikklachten : 12
buikpijn : 94
diarree : 6
droge keel : 1
droge mond : 2
enteritis : 1
functionele gastro-intestinale aandoening : 1
infrequente stoelgang : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 36
obstipatie, verstopping : 13
ontsteking tandvlees : 3
opgezette buik : 24
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de onderbuik : 38
prikkelbare darmsyndroom : 5
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandvlees bloeding : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 21
benigne hydatidiforme moedervlek : 1
benigne leverneoplasma : 1
borstkanker : 7
borstkanker met uitzaaiingen : 1
borstkanker vrouw : 2
cyste : 7
fibreus histiocytoom : 1
goedaardig spiergezwel van de baarmoeder ( leiomyoom) : 1
Nier en urinewegen : 17
incontinentie : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
stress-urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 2
vocht vasthouden : 6
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 23
chorioretinopathie : 1
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 6
jeuk aan oog : 1
netvlies vaatafsluiting : 1
ontsteking oogzenuw : 1
oogirritatie : 3
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 488
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 1
ADHD : 1
agressie : 4
angst : 36
brassend eten : 1
burn-out-syndroom : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 19
depressieve stemming : 108
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 20
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 1
het uitblijven van een orgasme : 2
huilen : 5
libidoverlies : 19
Lusteloos : 8
nachtmerrie : 1
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 9
onttrekkingssyndroom : 2
orgasmestoornis bij de vrouw : 1
paniekaanval : 18
paniekreactie : 6
Perinatal depression : 1
prikkelbaarheid : 16
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 2
rusteloosheid : 8
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 23
Somatic symptom disorder of pregnancy : 1
spanning : 4
stemming veranderd : 7
stemmingswisselingen : 56
stress : 5
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 52
vertraagd denken : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 8
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 19
Sociale omstandigheden : 1
fysieke handicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 151
costochondritis : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 28
gewrichtsstijfheid : 1
hypermobiliteitssyndroom : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 4
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) : 1
morphaea : 1
nekpijn : 2
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 4
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 12
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
pijnlijk stuitje : 2
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 44
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 4
slijmbeursonsteking : 2
Spierpijn : 15
spierspasmen : 7
spierzwakte : 3
trigger finger of hokkende vinger : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 73
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 4
gewicht verhoogd : 49
gewicht verlaagd : 9
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
menstruatie normaal : 1
systemische vaatweerstand verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 192
aangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
Adverse food reaction : 1
bijwerking : 1
Complication associated with device : 18
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 9
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 4
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
hernia : 1
het koud hebben : 2
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel : 1
Ingebed medisch hulpmiddel : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
liespijn : 4
malaise : 2
oedeem : 9
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 4
onverwacht effect : 2
pijn : 9
pijn in de borstkas : 5
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 3
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 74
verslechtering van de aandoening : 6
zich zenuwachtig voelen : 12
Voeding en stofwisseling : 23
afwijking lichaamsvet : 1
alcoholintolerantie : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
hunkering naar voedsel : 1
insulinebehoefte verhoogd : 1
jicht : 1
toegenomen eetlust : 3
type 1 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 11
voedselintolerantie : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 514
aandoening eierstok : 1
aandoening van vulva : 3
abnormaal orgasme : 2
adnextorsie : 3
afname borstweefsel : 4
atrofische vulvovaginitis : 1
baarmoederaandoening : 3
baarmoederperforatie : 98
baarmoederpijn : 1
baarmoederverklevingen : 1
bekkenpijn : 9
bloeding in de baarmoeder : 5
borstaandoening : 7
borstcyste : 4
borsthyperplasie : 1
borstontsteking : 1
borstontsteking : 2
borstpijn : 38
borstvergroting : 8
coïtale bloeding : 1
cyste eierstok : 25
eileider obstructie : 1
endometriumaandoening : 1
genitaliën geur : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
gevoelige borsten : 2
gezwollen borst : 4
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 29
jeuk aan de geslachtsorganen : 3
melkafscheiding : 16
menstruaties met grote tussenpozen : 2
menstruatiestoornis : 13
Nipple enlargement : 1
onregelmatige menstruatie : 16
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 41
onttrekkingsbloeding : 2
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
ovulatieaandoening : 1
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 11
pijn in de eileiders / eierstokken : 4
pijnlijke borst : 5
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 11
poliep van de baarmoederhals : 2
premenstrueel syndroom : 3
samentrekking van de baarmoeder : 6
seksuele stoornis : 3
stuwing borst : 2
symptomen overgang : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 7
tepelvloed : 2
tepelzwelling : 1
uterusontsteking : 1
vaginale afscheiding : 24
vaginale bloeding : 44
vaginale droogheid : 2
vaginale geur : 7
voortijdige menopauze : 1
Vulval eczema : 1
vulvovaginale pijn : 3
vulvovaginale pruritus : 7
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
wegblijven van de menstruatie : 10
Zenuwstelsel : 194
aandachtstoornis : 6
aura : 1
beroerte (CVA) : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 28
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 9
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 69
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
Idiopathic intracranial hypertension : 2
migraine : 19
migraine met voortekenen (aura) : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 6
recidiverende-remitterende multipele sclerose : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap apneu syndroom : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 5
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 126
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 3
abortus van ectopische zwangerschap : 1
baarmoederruptuur : 1
borstvoeding verminderd : 6
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 46
ectopische zwangerschap bij contraceptief hulpmiddel : 5
geruptureerde buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 2
onbedoelde zwangerschap : 8
spontane miskraam : 3
stoornis borstvoeding : 4
zwangerschap : 3
zwangerschap op onbekende plaats : 1
zwangerschap tijdens anticonceptivum : 2
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 40
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IUD MET PROGESTAGENEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G02BA02 BALLERINE (KOPER) Spiraaltje
2 G02BA02 BE FREE (KOPER) Spiraaltje
3 G02BA02 FLEXI T 300 (KOPER) Spiraaltje
4 G02BA02 FLEXI T 300D (KOPER) Spiraaltje
5 G02BA02 FLEXI T+ 300 (KOPER) Spiraaltje
6 G02BA02 FLEXI T+ 380 (KOPER) Spiraaltje
7 G02BA02 GYNEFIX (KOPER) Spiraaltje
8 G02BA02 KOPER Spiraaltje
9 G02BA02 MI-DIU (KOPER) Spiraaltje
10 G02BA02 MULTILOAD-CU (KOPER) Spiraaltje
11 G02BA02 MULTISAFE-CU (KOPER) Spiraaltje
12 G02BA02 PROTECT (KOPER) Spiraaltje
13 G02BA02 T-SAFE (KOPER) Spiraaltje