Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METHYLPREDNISOLON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METHYLPREDNISOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB04 DEPO-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Injectie
H02AB04 METHYLPREDNISOLON Infuus, Injectie, Injectie/infuus
H02AB04 SOLU-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Infuus, Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

METHYLPREDNISOLON

Aantal meldingen 165
Ernstig 94
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
51
(31%)
106
(64%)
8
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 27
bloedneus : 1
falen van de ademhaling : 3
inklappen longblaasjes (atelectase) : 1
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
lipoïdpneumonie : 1
longinfiltraat : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 1
pneumothorax : 2
sputum toegenomen : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 2
Bloed- en lymfestelsel : 14
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
leukocytose : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
vitamine B12-deficiëntieanemie : 1
Bloedvaten : 14
Bloeduitstorting : 1
hersenbloeding : 2
herseninfarct : 2
lage bloeddruk : 3
longembolie : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
off-label gebruik : 2
Endocrien syteem : 1
syndroom van Cushing : 1
Hart : 26
hart- en longfalen : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 3
kransslagadertrombose : 1
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 2
trage hartslag : 4
trage regelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 25
dunne huid : 2
galbulten : 3
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidhypopigmentatie : 2
huidontsteking : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
roodheid : 8
vermindering huidpigment : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 6
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
transplantaat afstoting : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 37
abces : 1
actinomycose : 1
bacteriële infectie : 1
bof : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 1
Enterobacter-infectie : 1
erysipelas : 2
Escherichia-infectie : 1
herpesvirusinfectie : 1
histoplasmose uitgezaaid : 8
huidinfectie : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie : 1
infectie bij verminderde weerstand : 1
intra-uteriene infectie : 2
longinfectie : 1
longontsteking : 3
nocardiosis : 2
orale candida infectie : 1
sepsis : 2
stafylokokkenbacteriëmie : 2
tuberculose : 1
Intoxicaties en letsels : 16
blaar : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
kransslagader restenose : 1
lage lichaamstemperatuur : 6
litteken : 1
mislukt spenen : 1
onjuiste toedieningswijze voor geneesmiddeltoediening : 2
Product use in unapproved indication : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 1
leverfalen : 2
Maag-darmstelsel : 36
aandoening maag-darmstelsel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
braken : 5
buikklachten : 2
diarree : 5
droge mond : 2
hik : 3
infrequente stoelgang : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 3
mondaandoening : 2
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 3
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Neoplasmata : 1
cyste : 1
Nier en urinewegen : 7
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 3
focale segmentale glomerulosclerose : 1
nierfalen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 15
bijziendheid : 1
glasvochtloslating : 1
macula degeneratie : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
staar : 4
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 1
ooraandoening : 1
Psychisch : 19
depressie : 1
depressieve stemming : 1
neurodevelopmental disorder : 2
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 6
verwarde toestand : 2
Sociale omstandigheden : 2
looponbekwaamheid : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 33
artrose : 1
botinfarct : 1
botverlies : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 2
misvorming van ledemaat : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 3
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
pijnlijk stuitje : 2
Problemen ledemaat : 2
rotator cuff syndroom : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 2
Spierpijn : 1
spierspasmen : 5
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 17
bacterietest positief : 1
bloed albumine verlaagd : 1
bloed creatinefosfokinase MB verhoogd : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
comaschaal abnormaal : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
HLA-marker-tests positief : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
troponine T verhoogd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 65
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 17
geneesmiddeleffect onvolledig : 1
geneesmiddelinteractie : 3
het koud hebben : 1
koorts : 9
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
roodheid op de injectieplaats : 1
val : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 2
vertraging van de ontwikkeling : 2
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 3
Voeding en stofwisseling : 8
diabetes mellitus : 2
gewichtstoename slecht : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
vetzucht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 90
aandachtstoornis : 1
branderig gevoel : 1
cauda equina syndroom : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 5
geheugenverlies : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hoofdpijn : 20
hypersomnie : 2
monoparese : 1
multipele sclerose : 3
ongelijke pupillen : 2
overactiviteit : 3
presyncope : 2
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 2
toeval (convulsie) : 8
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 24
Zwangerschap en perinatale periode : 6
baby met laag geboortegewicht : 1
opgewekte bevalling : 2
premature baby : 1
voortijdige bevalling : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

METHYLPREDNISOLON

Aantal meldingen 34.326
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.544
(54%)
13.405
(39%)
2.377
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
171
(0%)
11.790
(34%)
10.517
(31%)
11.388
(33%)
460
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.136
Bloed- en lymfestelsel : 1.753
Bloedvaten : 2.756
Chirurgische en medische verrichtingen : 225
Congenitale en genetische afwijkingen : 103
Endocrien syteem : 510
Hart : 1.847
Huid- en onderhuid : 5.616
Immuunsysteem : 2.650
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.419
Intoxicaties en letsels : 2.630
Lever en galwegen : 927
Maag-darmstelsel : 5.649
Neoplasmata : 714
Nier en urinewegen : 1.361
Oog : 1.186
Oor en evenwichtsorgaan : 282
Product aanlegenheden : 292
Psychisch : 2.716
Sociale omstandigheden : 145
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.111
Testuitslagen en onderzoeken : 3.570
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.261
Voeding en stofwisseling : 2.699
Voortplantingsstelsel en borsten : 289
Zenuwstelsel : 5.990
Zwangerschap en perinatale periode : 190
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H02AB01 BETAMETHASON Tablet
2 H02AB01 CELESTONE (BETAMETHASON) Injectie, Tablet
3 H02AB02 DEXAMETHASON Capsule, Drank, Injectie, Injectie/infuus, Tablet
4 H02AB02 ORADEXON (DEXAMETHASON) Injectie
5 H02AB06 DI-ADRESON-F (PREDNISOLON) Injectie
6 H02AB06 PREDNISOLON Capsule, Drank, Infuus, Injectie, Tablet
7 H02AB07 LODOTRA (PREDNISON) Tablet met gereguleerde afgifte
8 H02AB07 PREDNISON Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
9 H02AB08 KENACORT-A (TRIAMCINOLONACETONIDE) Injectie
10 H02AB08 TRIAMCINOLON Tablet
11 H02AB08 TRIAMCINOLONACETONIDE Injectie
12 H02AB08 TRISPAN (TRIAMCINOLONHEXACETONIDE) Injectie
13 H02AB09 HYDROCORTISON Capsule, Drank, Injectie, Tablet, Zetpil
14 H02AB09 SOLU-CORTEF (HYDROCORTISON) Injectie
15 H02AB10 CORTISON Tablet