Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PREDNISON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREDNISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB07 LODOTRA (PREDNISON) Tablet met gereguleerde afgifte
H02AB07 PREDNISON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 25-2-2020.


PREDNISON

Aantal meldingen 275
Ernstig 55
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
95
(35%)
178
(65%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
centrale cyanose : 1
falen van de ademhaling : 1
lipoïdpneumonie : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
ophoesten van bloed : 1
pulmonale arteriële hypertensie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 13
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
embolie : 1
herseninfarct : 1
longembolie : 1
opvlieger : 5
perifere arterie trombose : 1
veneuze aandoening : 1
Endocrien syteem : 9
klachten na staken steroïden : 1
overmatig haargroei : 5
schildklieraandoening : 1
stoornis functie bijnier : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 20
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hart- en longfalen : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 72
acne : 4
droge huid : 1
dunne huid : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erytrose : 1
galbulten : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 19
huidaandoening : 4
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 4
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 3
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 5
overmatig zweten : 6
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 1
immuunsysteemaandoening : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 18
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
caries tanden : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
Escherichia-infectie : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie bij verminderde weerstand : 2
koortsuitslag : 1
listeriosis : 1
longinfectie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 2
sepsis : 1
tuberculose : 2
Intoxicaties en letsels : 9
gebroken bekken : 1
ruptuur pees : 4
scheur in dura mater : 1
spierscheur : 1
wervelkolomfractuur : 1
zenuwletsel kuitbeen : 1
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 58
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 2
auriculo-temporaal syndroom : 1
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 5
darm-perforatie : 1
diarree : 3
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
losse tand : 1
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 2
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tandmisvorming : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 2
verandering in de stoelgang : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 4
cyste : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
Nier en urinewegen : 7
bloed in de urine : 2
nachtelijke urinelozing : 1
stress-urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 1
Oog : 25
afsluiting netvliesader : 1
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 1
glaucoom : 1
macula degeneratie : 1
onsteking van het netvlies : 1
oogaandoening : 1
retinavene occlusie : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 5
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 67
abnormaal gedrag : 1
angst : 3
angststoornis : 1
brassend eten : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 3
Disorganised speech : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
manie : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 2
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 9
sociaal vermijdingsgedrag : 1
stemmingswisselingen : 6
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
in een residentiële instelling leven : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 44
afname spiervolume (spieratrofie) : 3
artrose : 1
botaandoening : 1
gewrichtspijn : 3
Myopathie : 2
nekmisvorming : 1
nekpijn : 1
osteonecrose van kaak : 1
osteoporose : 1
peesontsteking : 4
perifere zwelling : 2
Spierpijn : 8
spierspasmen : 9
spierzwakte : 6
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 15
bacterietest positief : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 2
INR verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 44
dorst : 4
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 5
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 2
malaise : 3
oedeem : 3
onverwacht effect : 4
pijn : 3
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
temperatuurintolerantie : 1
vermoeidheid : 4
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 11
diabetes mellitus : 3
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
borstpijn : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 60
aandachtstoornis : 5
bewegingsstoornis : 1
duizeligheid : 8
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 11
niet kunnen ruiken : 1
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
overmatige gevoeligheid : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 6
tintelingen mond : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREDNISON

Aantal meldingen 60.931
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.427
(48%)
24.988
(41%)
6.516
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
389
(1%)
39.601
(65%)
1.815
(3%)
18.019
(30%)
1.107
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.830
Bloed- en lymfestelsel : 6.601
Bloedvaten : 4.388
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.167
Congenitale en genetische afwijkingen : 469
Endocrien syteem : 1.412
Hart : 3.736
Huid- en onderhuid : 6.821
Immuunsysteem : 3.448
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15.934
Intoxicaties en letsels : 7.980
Lever en galwegen : 1.796
Maag-darmstelsel : 11.800
Neoplasmata : 4.472
Nier en urinewegen : 3.264
Oog : 2.650
Oor en evenwichtsorgaan : 572
Product aanlegenheden : 461
Psychisch : 5.545
Sociale omstandigheden : 601
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.671
Testuitslagen en onderzoeken : 9.862
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.473
Voeding en stofwisseling : 6.366
Voortplantingsstelsel en borsten : 546
Zenuwstelsel : 8.556
Zwangerschap en perinatale periode : 671
Vergelijkbare geneesmiddelen