Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PREDNISON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PREDNISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB07 LODOTRA (PREDNISON) Tablet met gereguleerde afgifte
H02AB07 PREDNISON Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

PREDNISON

Aantal meldingen 627
Ernstig 452
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
244
(39%)
332
(53%)
51
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 53
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 4
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
chylothorax : 2
falen van de ademhaling : 10
hoesten : 2
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 12
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
lipoïdpneumonie : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 1
longtrombose : 1
longvliesontsteking : 2
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
pleurale effusie : 4
productieve hoest : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
zweer neus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 67
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 10
beenmergfalen : 8
Bloedarmoede : 7
febriele neutropenie : 16
hematotoxiciteit : 1
histiocytose hematofaag : 1
lymfokèle : 2
pancytopenie : 6
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 50
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
diastolische hypotensie : 1
embolie : 1
flauwvallen : 4
hemodynamische instabiliteit : 1
hemorragisch infarct : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 1
longembolie : 5
microangiopathie : 1
opvlieger : 3
perifere arterie trombose : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 7
trombose : 1
vena cava superior syndroom : 1
veneuze aandoening : 1
veneuze embolie : 2
verhoogde bloeddruk : 10
Chirurgische en medische verrichtingen : 12
abcesdrainage : 2
chemokuur : 1
off-label gebruik : 9
Endocrien syteem : 28
hypoaldosteronisme : 6
overmatig haargroei : 3
schildklieraandoening : 1
stoornis functie bijnier : 3
syndroom van Cushing : 12
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 3
Hart : 41
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
eosinofiele myocarditis : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hart- en longfalen : 1
hartfalen : 4
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 7
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 2
hypertrofe cardiomyopathie : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 3
Right ventricular dilatation : 1
snel hartritme : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 71
acne : 4
decubitus ulcus : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 17
huidaandoening : 3
huidkloven : 1
huidlaesie : 3
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
lipohypertrofie : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 3
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 5
overmatig zweten : 4
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
verandering haartextuur : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 29
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 2
harttransplantaatafstoting : 12
immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom : 1
immuunsysteemaandoening : 2
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 5
niertransplantaatafstoting : 5
transplantaat afstoting : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 238
abces : 4
adenovirusinfectie : 1
amandelontsteking : 2
anaal abces : 2
Aspergillus-infectie : 2
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
bacteriëmie : 1
bovenste luchtweginfectie : 3
Bovenste luchtweginfectie : 1
buikabces : 2
buikgriep : 2
Candida-infectie : 1
Candida-pneumonie : 1
caries tanden : 2
cerebrale aspergillosis : 1
Chlamydia-longontsteking : 1
Corynebacterium-infectie : 1
cryptokokkenpneumonie : 1
cytomegaloviruschorioretinitis : 1
encefalitis postvaricella : 2
enterokokkenbacteriëmie : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erysipelas : 3
Escherichia coli-gastro-enteritis : 1
Escherichia urineweginfectie : 1
Escherichia-infectie : 1
gastro-enteritis viraal : 2
gordelroos : 3
griep : 3
Hepatitis B reactivation : 1
hepatitis-E : 1
herpesvirusinfectie : 1
hersenabces : 2
histoplasmose uitgezaaid : 22
huidinfectie : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 2
infectie : 16
infectie bij verminderde weerstand : 4
infectie met cytomegalovirus : 1
infectie met de Pseudomonas bacterie : 4
infectie met Epstein-Barr virus : 3
infectie van het oor : 1
John Cunningham virus : 2
Kaposi's varicelliforme eruptie : 4
Klebsiella-infectie : 2
koortsuitslag : 2
Listeria-encefalitis : 2
Listeria-meningitis : 2
listeriosis : 1
longabces : 2
longinfectie : 3
longontsteking : 11
met polyomavirus geassocieerde nefropathie : 1
miltcandidiase : 1
Mycobacterium-infectie : 5
neutropene infectie : 1
neutropenische sepsis : 1
nierbekkenontsteking (pyelitis) : 1
ontsteking beenmerg : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van de teelbal : 4
ontsteking van haarzakjes : 1
orale herpes : 3
orale infectie : 1
otitis media bacterieel : 1
Parvovirus-infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 20
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 6
Q-koorts : 3
rhinovirusinfectie : 1
Salmonella-gastro-enteritis : 1
schimmelinfectie : 1
sepsis : 9
sepsis door schimmels : 1
Serratia-infectie : 1
Serratia-sepsis : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 2
stafylokokken verschroeide huidsyndroom : 1
stafylokokkenbacteriëmie : 2
Staphylococcus-huidinfectie : 1
streptokokkeninfectie : 1
systemische mycose : 1
tuberculose : 2
tuberculose uitgezaaid : 1
ureumplasma-infectie : 3
urineweginfectie : 10
urosepsis : 4
Varicella zoster virus infection : 1
vermoede overdracht van een infectieus middel via product : 1
virale hemorragische cystitis : 1
viscerale leishmaniasis : 1
wondinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 34
bloedverlies tijdens verrichting : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 5
complicatie van bronchiale anastomose : 1
femurfractuur : 2
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
harttoxiciteit : 2
hematoom na verrichting : 1
lendenwervelbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onjuiste dosis toegediend : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 2
Product use in unapproved indication : 5
ruptuur pees : 5
spierscheur : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 2
zenuwletsel kuitbeen : 1
Lever en galwegen : 12
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
ernstig beloop geelzucht : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 1
hepatorenaal syndroom : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 4
ontsteking van de galwegen : 2
Maag-darmstelsel : 109
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklierontsteking : 2
bloedbraken : 2
bloederige diarree : 1
bloeding in slokdarm : 4
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 8
buikklachten : 1
buikpijn : 8
cytomegalovirus-maagdarminfectie : 1
darmfistel (intestinale fistel) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 15
droge mond : 3
gastro-intestinale perforatie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
ingewandenischemie : 1
losse tand : 1
maag-darm bloeding : 1
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 12
mondaandoening : 2
neutropene colitis : 1
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandmisvorming : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verandering in de stoelgang : 1
verminderde maaglediging : 1
winderigheid : 1
ziekte van Whipple : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 42
acute lymfocytaire leukemie : 1
B-cellymfoom : 6
B-cellymfoom stadium IV : 2
blaaskanker : 1
borstkanker : 2
cyste : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 2
grootcellig B-cellymfoom diffuus recidief : 2
huidaandoening (cutaan T-cel lymfoom) : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker : 2
lever-milt T-cellymfoom : 2
longadenocarcinoom : 1
lymfeknoopmetastasen : 1
mantelcellymfoom : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
posttransplantie lymfoproliferatieve stoornis : 1
precursor T-lymfoblastisch lymfoom/leukemie : 1
slokdarmcarcinoom : 1
T-cellymfoom : 1
T-celtype acute leukemie : 1
tumorlysissyndroom : 2
tweede primaire maligniteit : 2
vergrote lymfklier : 4
volwassen T-cellymfoom/leukemie : 1
Nier en urinewegen : 22
Acute kidney injury : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
bloed in de urine : 4
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 3
focale segmentale glomerulosclerose : 1
lupus nefritis : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 3
niervergroting : 1
urineblaasbloeding : 2
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
Oog : 37
afsluiting netvliesader : 1
astigmatisme : 1
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 1
glaucoom : 2
macula degeneratie : 1
onsteking van het netvlies : 2
ontsteking oogzenuw : 1
oogaandoening : 3
oogirritatie : 1
papiloedeem oog : 1
retina bleekheid : 1
retinavene occlusie : 2
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 4
tijdelijke blindheid : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 74
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 1
angst : 3
angststoornis : 1
brassend eten : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
Disorganised speech : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
ijlen : 3
impulsbeheersingsstoornis : 1
manie : 2
nachtmerrie : 2
neurodevelopmental disorder : 1
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 7
sociaal vermijdingsgedrag : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 5
substantiegeïnduceerde psychotische stoornis : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 2
in een residentiële instelling leven : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 85
afname spiervolume (spieratrofie) : 5
artrose : 1
botaandoening : 1
botpijn : 2
Gewrichtsontsteking : 2
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 6
gewrichtszwelling : 1
Myopathie : 2
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 5
osteonecrose van kaak : 2
osteoporose : 6
peesontsteking : 4
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 6
spierzwakte : 6
synoviumcyste : 1
verminderde botdichtheid : 2
versterf botweefsel : 14
vochtophoping in gewricht : 1
wekedelenaandoening : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 47
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bacterietest positief : 1
bloed albumine verlaagd : 1
bloedtelling abnormaal : 1
B-lymfocytentelling verlaagd : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
Cortisol decreased : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
ejectiefractie verlaagd : 1
geneesmiddelspiegel : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 8
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
kweek positief : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
mean cell hemoglobin concentration : 1
norovirustest positief : 3
Polymerase chain reaction positive : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
troponine T verhoogd : 1
varicellavirustest positief : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
visuele scherptetests : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 141
afsterven van weefsel (necrose) : 1
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
bloeding op plaats van bloedvatpunctie : 1
dorst : 4
extravasatie : 1
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddeleffect onvolledig : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddeleneffect verminderd : 1
geneesmiddelinteractie : 5
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
groeivertraging : 2
hernia : 1
koorts : 28
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 3
malaise : 11
multi-orgaanfalen : 1
niet lekker voelen : 1
obstructie : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 3
orgaanfunctiestoornis : 1
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
slaapzucht (lethargie) : 4
slijmvliesonsteking : 6
temperatuurintolerantie : 1
toename van vetweefsel : 1
toename van ziekte : 4
val : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 2
vertraging van de ontwikkeling : 1
ziekteterugkering : 1
zwelling : 4
Voeding en stofwisseling : 43
diabetes mellitus : 14
gewichtstoename slecht : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
hunkering naar zout : 2
hyperglykemisch hyperosmolair niet-ketotisch syndroom : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
ondervoeding : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 4
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 1
vetzucht : 1
voedingsstoornis : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
aandoening eierstok : 1
borstpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
Zenuwstelsel : 92
aandachtstoornis : 4
bewegingsarmoede : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
cauda equina syndroom : 1
centraal zenuwstelsel laesie : 1
cognitieve aandoening : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
duizeligheid : 10
dyskinesie : 1
epidurale lipomatose : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
extensoren voetzool respons : 1
flauwvallen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
Hashimoto-encefalopathie : 1
hersenen middellijnverschuiving : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hersenzenuwaandoening : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 13
Intellectual disability : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
leverencefalopathie : 1
neurotoxiciteit : 3
niet kunnen ruiken : 1
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
stemstoornis : 1
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 4
volledige verlamming : 1
zenuwontsteking : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 9
aandoening bij pasgeborene : 1
foetale dood : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
premature baby : 3
premature bevalling : 3
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

PREDNISON

Aantal meldingen 52.470
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.316
(48%)
21.727
(41%)
5.427
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
356
(1%)
33.295
(63%)
1.437
(3%)
16.336
(31%)
1.046
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.617
Bloed- en lymfestelsel : 5.705
Bloedvaten : 3.800
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.006
Congenitale en genetische afwijkingen : 408
Endocrien syteem : 1.184
Hart : 3.269
Huid- en onderhuid : 6.020
Immuunsysteem : 2.691
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13.601
Intoxicaties en letsels : 6.486
Lever en galwegen : 1.596
Maag-darmstelsel : 10.289
Neoplasmata : 3.912
Nier en urinewegen : 2.823
Oog : 2.251
Oor en evenwichtsorgaan : 476
Product aanlegenheden : 405
Psychisch : 4.767
Sociale omstandigheden : 478
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7.557
Testuitslagen en onderzoeken : 8.366
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.964
Voeding en stofwisseling : 5.568
Voortplantingsstelsel en borsten : 487
Zenuwstelsel : 7.445
Zwangerschap en perinatale periode : 579
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H02AB01 BETAMETHASON Tablet
2 H02AB01 CELESTONE (BETAMETHASON) Injectie, Tablet
3 H02AB02 DEXAMETHASON Capsule, Drank, Injectie, Injectie/infuus, Tablet
4 H02AB02 ORADEXON (DEXAMETHASON) Injectie
5 H02AB04 DEPO-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Injectie
6 H02AB04 METHYLPREDNISOLON Infuus, Injectie, Injectie/infuus
7 H02AB04 SOLU-MEDROL (METHYLPREDNISOLON) Infuus, Injectie
8 H02AB06 DI-ADRESON-F (PREDNISOLON) Injectie
9 H02AB06 PREDNISOLON Capsule, Drank, Infuus, Injectie, Tablet
10 H02AB08 KENACORT-A (TRIAMCINOLONACETONIDE) Injectie
11 H02AB08 TRIAMCINOLON Tablet
12 H02AB08 TRIAMCINOLONACETONIDE Injectie
13 H02AB08 TRISPAN (TRIAMCINOLONHEXACETONIDE) Injectie
14 H02AB09 HYDROCORTISON Capsule, Drank, Injectie, Tablet, Zetpil
15 H02AB09 SOLU-CORTEF (HYDROCORTISON) Injectie
16 H02AB10 CORTISON Tablet